Kring W Vl

KVOO

Kring West-Vlaanderen

1976 - 2016


Nieuwpoortsesteenweg, 403 bus 401

8400 Oostende


Reknr : BE86 0017 8393 2050


kvoo.wvl@gmail.com


Kring West-Vlaanderen

 

Index

 

  • Raad van Bestuur 2017 : Info

 

  • Info Blad (IB) : Info

 

 

  • Ledenlijst Kring W-Vl 2018: Info

 

  • Nieuw Lid - formulier : Info

 

  • Reglement Inwendige Orde (RIO) :Info

 

  • Privacyverklaring KVOO Kring West-Vlaanderen : Info

 

 

 

 

 

 

Raad van Bestuur 2019

 

Voorzitter: Lt Kol Vl b.d. Danny DE COCK

 

Vice-voorzitter: Ere Kol v/h Vlw Armand CUFFEZ

 

Penningmeester: Kol MAB b.d. Luc VAN HOLLEBEKE

 

Secretaris: Cdt b.d. Johan VAN DEN BROUCKE

 

Bestuurder : Maj b.d. Jean Pierre DESMIDT

 

Bestuurder - webmaster: Cdt v/h Vlw b.d. Freddy RUBBEN

 

Bestuurder : Cdt b.d.Kustermans Jean Luc


Bestuurder : Cdt b.d. Parmentier Dirk

 

Terug naar Index       

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   

 

Lidgeld 2019 KVOO en Kring West-Vlaanderen

 

Het lidgeld 2019 van de Kring West-Vlaanderen, inclusief de bijdrage voor KVOO nationaal en het lidgeld voor de eventuele partner, bedraagt:

€ 32 voor effectieve leden hoger officier of gelijkgestelde;

€ 32 voor sympathisanten;

€ 27 voor effectieve leden lager officier of gelijkgestelde;

€ 19 voor partners van overleden effectieve leden.

 

Leden van een andere Kring kunnen ook lid worden van de Kring West-Vlaanderen op voorwaarde dat ze lid zijn van KVOO Nationaal. Ze betalen € 10 en vermelden op hun overschrijving van welke Kring ze lid zijn.

 

Gelieve het lidgeld 2018 vóór 31 december 2018  te betalen op de rekening van de Kring.   

BE86 0017 8393 2050

BIC: GEBABEBB

KVOO-Kring West-Vlaanderen

Nieuwpoortsesteenweg 403 bus 401

8400 Oostende 

 

Belangrijke opmerking:

 

Wie geen lid is noch wenst te worden van een Kring betaalt het nationale lidgeld rechtstreeks op de rekening van KVOO Nationaal.

 

Terug naar Index  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Ledenlijst  2019 Kring West - Vlaanderen (Mar 2019)

 

Om "privacy" kunnen de persoonlijke gegevens van de leden, ALLEEN aangevraagd worden bij de secretaris

Terug naar Index    

 

A - B

ALLEMEERSCH ERWIN

ARNALSTEEN ANDRE

BAES RUDOLF

BAETENS FERNAND

BEYEN RONNY

BEYENS RENE

BONTE ERIC

 Terug naar Index 

C

CALLANT  WILLEM

CARDYN  ROBY

CASIER ROBERT

CLAEYS DARLINE

CLAEYS  ANDRE

CLYBOUW STEPHANUS

COORMAN WALTHER

COPPEJANS ROBERT

COPS JOSEE (Van Branteghem)

COSIJN WILLY

CREPAIN FERNAND

CREPAIN FRANCOIS

CUFFEZ ANDRE

CUFFEZ ARMAND

 Terug naar Index 

D - E - F

DE BEUKER SYLVEER

DE CAT MARC

DE COCK DANIEL

DE JONGHE JOS

DE MEYER ROGER

DE NAYER FRANCINA (Goddyn)

DE RYCKE RENE

DE TROY WILLY

DE TURK HILDA (Lemaitre)

DEBEUF DIRK

DEBRUYNE MAURICE

DEBUYST LUC

DECEUNINCK PATRICK

DELAERE MARIA (Gelelens)

DELY RAF

DELYE NOEL

DESMIDT JEAN-PIERRE

DEVISSCHER JACQUES

DEWULF JOZEF

DEWULF CECILIA (Vandenbergen)

DILEN RIK

DUPONT GILBERT

ENGELEN BENEDICT

 Terug naar Index 

G - H

GOOSSENS HANS

HAGHEBAERT HEDWIG

HAVERBEKE JEAN-PIERRE

HEYVAERT WILFRIED

HILLAERT LILIANE (Demunter)

HOEF ANDRE

HUBRECHTSEN FREDDY

HUWAERT JEAN

 Terug naar Index 

I - J - K - L

KEEREMAN GASTON

KUSTERMANS JEAN-LUC

LAGROU CHRISTIANE (Soetens)

LEFEVRE DANIEL

 Terug naar Index 

 

M -N

MAELFEYT JO

MAENHOUDT JOHAN

MAES ALAIN

MANGELSCHOTS  MARIE-ROSE (Haes)

MARIEN ROBERT

MARTENS JAN

MECHELAERE MARC

MEERT ELISABETH (De Proost)

MEINHARD GISELA (Skatchkoff)

MISSIAEN JULIEN

MOONS ETIENNE

  

 Terug naar Index 

 

O - P - Q - R


ONRAET CHRISTOPHE

PACCOU FRANCOISE (Vandenberghe)

PARMENTIER DIRK

PHILIBERT ROGER

PLANCKE CAMILLE

REVIERS RITA

RUBBEN FREDDY

 Terug naar Index 

 

S - T

 

SEYNHAEVE MICHEL

SEYS JEAN

SPEYBROECK HENDRIK

STAELEN CLAUDINE (Hoef)

STERCK THEO

STEVENS WALTER

STRATSAERT ROBERT

TITECA MARCEL

TRUYTS JAN

 Terug naar Index 

U - V

VALCKE LUCIEN

VAN BIESEBROECK IDESBALD

VAN BREEN AUGUST

VAN CAUWENBERGHE MARC

VAN DAELE GABRIEL

VAN DE VELDE JOSEPH

VAN DEN BOSSCHE LEON

VAN DEN BROUCKE JOHAN

VAN DEPUTTE ROBRECHT

VAN HAUTE CECILE (Coucke)

VAN HECKE MICHEL

VAN HEDDEGEM WILLY

VAN HEULE JEAN-CLAUDE

VAN HOLLEBEKE LUC

VAN HULLE CHRISTIAN

VAN KERKHOVEN PAUL

VAN LOOCKE JEAN-PIERRE

VAN MEIR FRANCOIS

VAN REMOORTEL HEDWIG

VAN RYCKEGHEM ANDRE

VAN TORRE JULIEN

VAN WIJNENDAELE JACQUES

VAN ZEEBROECK ANDREE (Vanden Abbeele)

VANDAMME MARTIAL

VANDEKERCKHOVE MARC

VANDENDRIESSCHE JEAN-PAUL

VANDERPIETE ALBERT

VANDEWALLE HERMAN

VANDOOREN DANIEL

VANHOLLEBEKE FREDDY

VANOVERBEKE JOHN

VERHAEGHE IVAN

VERHAEGHE  SYLVERE

VERHOEVEN JOHAN

VILEYN JACQUES

VUYLSTEKE NICOLE (De Clerck)

 Terug naar Index 

 

 

W - X - Y - Z

WYLLEMAN  RUDY

 

 

 

Terug naar Index    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Nieuw Lid

 

Wens je lid te worden van onze kring, gelieve onderstaande gegevens in te vullen en over te maken aan de secretaris.

 

Gegevens van het lid:

 

Naam:…………………......................................

Vooraam:……………………….........................

 

Graad ……………………..

laatste datum van benoeming…………………

 

Plaats van geboorte:

Geboorte datum:……………………………….…..

Identiteitskaartnummer:……………………………

Nationaal nummer:……………………………

 

Plaatnummer voertuig:………………………………..

 

Adres

 

Straatnaam:………………………

Nr:………………………………

Bus: ................

Gemeente:……………………………

Postnummer:………………………………………

 

Telefoonnummer:………………………

GSM-Nummer:……………………………………

E-Mailadres:………………………………………………

 

Gegevens van de partner:

 

Naam:……………………………

Voornaam:…………………………………….……

 

Plaats van geboorte:………………………

Geboorte datum:……………………………….…..

 

Identiteitskaartnummer:…………………………….…

 

Nationaal nummer :…………………………………………..

 

Plaatnummer voertuig:…………………………………………

 

 

Deze gegevens kunnen ook overgemaakt worden aan de secretaris: via :

 

  • E-mail : johanvdbroucke@skynet.be
  • Post : Seretaris KVOO-WVl - Leeuwetandstraat, 8 - 8200 Brugge
  • Contactformulier : Zie contact

 

 

Ik wens mijn briefwisseling te ontvangen via (bolletje voorkeur zwart maken a.u.b.)

 

De Post O

Mijn e-mail adres O:

 

Ik ga eveneens akkoord met alle publicaties van beeldmateriaal waarop ik voorkom i.v.m. de activiteiten, evenals met het ter beschikking stellen van mijn coördinaten aan de leden (Zie ook privacyverklaring).

 

 

Handtekening en Datum

 

Terug naar Index         

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Reglement inwendige orde.

 

 

Dit reglement bevat volgende hoofdstukken:

 

 

Hfdst. I: De Kring. info

Hfdst. II: Het Lidmaatschap. info

Hfdst. III: De Algemene Vergadering. info

Hfdst. IV: De Raad van Bestuur. info

Hfdst. V: Financieel Beheer. info

Hfdst. VI: Jaarlijkse bijdrage aan de Kring. info

Hfdst. VII: Deelname aan activiteiten georganiseerd door andere Kringen. info

Hfdst. VIII:Procedure tot goedkeuring of wijziging van het Reglement inwendige orde. info

Hfdst. IX: Bijlagen info

A.Interne solidariteitsacties. info

B.Activiteiten. info

C.De sneeuwballijst procedure.info

 

Refertes:

1.Statuten van de KVOO nationaal vzw, editie 2014.

2.Reglement van Inwendige Orde (RIO) KVOO nationaal vzw, editie 2014.

 

 Terug naar Index 

 

HOOFDSTUK I:DE KRING WEST-VLAANDEREN.

 

Benaming, zetel en doelstellingen van de Kring.

 

Artikel 1:De Koninklijke Vereniging der Oprustgestelde Officieren Kring West-Vlaanderen (hierna genoemd de Kring), waarvan de stichting dateert van 28 oktober 1976 en waarvan het bestaan gehomologeerd wordt door artikel  4 van de Statuten en artikel 3.c.1) van het RIO van de Koninklijke Vereniging der Oprustgestelde Officieren (KVOO nationaal vzw), legt met dit Reglement inwendige orde haar werking vast.

Op provinciaal niveau zal de Kring de doelstellingen bepaald in Art 3 van de statuten van de KVOO nationaal vzw bewerkstelligen.

 

Artikel 2:De zetel van de vereniging is gevestigd in de provincie West-Vlaanderen, ten huize van de voorzitter. De zetel kan gewijzigd worden bij beslissing van de  Raad van Bestuur.

 

Artikel 3:Om de doelstellingen van de KVOO nationaal vzw te realiseren, zal de Kring:

a.de verschillende categorieën leden van de KVOO nationaal vzw die in de provincie verblijven, samenbrengen in één Kring;

b.onder leiding van een verkozen Raad van Bestuur, vriendschap bevorderen en samenwerking ontwikkelen, dit door het opstellen en verwezenlijken van een jaarlijks activiteitenprogramma;

Dit programma moet toelaten de onderlinge contacten die ontstaan zijn tijdens de actieve loopbaan verder te zetten en te onderhouden, en nieuwe contacten uit te bouwen;

c.de echtgenoten/partners van de leden bij de uitvoering van het jaarprogramma betrekken om het gemoedelijke karakter van de werking van de Kring te onderstrepen;

d.via haar vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van KVOO nationaal vzw optreden ter verdediging van de morele, sociale en gemeenschappelijke belangen van al haar leden;

e.als groep, zich in het openbaar leven inwerken om o.a. het prestige van de militaire loopbaan hoog te houden;

f.goede betrekkingen met de militairen in actieve dienst en de lokale autoriteiten onderhouden.

Deze doelstellingen zullen nagestreefd worden in een geest van totale politieke neutraliteit.

 

 Terug naar Index

 

HOOFDSTUK II:HET LIDMAATSCHAP.

 

Artikel 4:Om het lidmaatschap van de Kring te bekomen dienen  volgende voorwaarden vervuld te zijn:

a.effectief of toegetreden lid  zijn of worden van de KVOO nationaal vzw (Cfr. Art 5 en 6 van de statuten van KVOO nationaal vzw) ;

b.ieder jaar vóór 31 januari het lidgeld van de KVOO nationaal vzw betalen evenals de jaarlijkse bijdrage voor de Kring (Cfr. Hfst VI) dit volgens de richtlijnen van de Kring.

c.Opmerkingen.

1.De echtgenoten/partners van de leden van de KVOO nationaal vzw kunnen statutair geen lid worden tenzij ze zelf voldoen aan de voorwaarden van Art 5 en 6 van de statuten van KVOO nationaal vzw. Ze kunnen dus ook geen lid worden van de Kring. Via hun echtgenoten / partners die lid zijn  kunnen ze wel deelnemen aan alle activiteiten van de Kring.

2.De weduwen/weduwnaars/wezen en samenwonende partners van overleden effectieve leden worden bij het overlijden van het effectief lid beschouwd als toegetreden lid van KVOO nationaal vzw voor het resterende deel van het jaar. Ze blijven naderhand toegetreden lid van KVOO nationaal vzw mits het betalen van het jaarlijks voorziene lidgeld.

3.Kandidaat leden sympathisanten dienen hun gemotiveerde kandidatuur in bij de Raad van Bestuur van de Kring. In geval van positief advies wordt hun kandidatuur als toegetreden lid voorgesteld aan de Raad van Bestuur van KVOO nationaal vzw die de uiteindelijke beslissing neemt conform het RIO KVOO nationaal vzw Art 4 a.2).

4. Toegetreden leden hebben geen stemrecht.

5. Het toekennen van eretitels zoals erelid of lid weldoener gebeurt door de Algemene vergadering van de KVOO nationaal vzw op voorstel van de nationale Raad van Bestuur.

 

Artikel 5:De uitsluiting als lid van de Kring zal gebeuren:

a.wanneer door de KVOO nationaal vzw een ontslag of een uitsluiting uit de Vereniging wordt uitgesproken;

b.wanneer een lid niet meer voldoet aan de voorwaarden tot opneming op de ledenlijst van de Kring zoals voorzien in artikel 4.

 Terug naar Index 

 

 

HOOFDSTUK III:DE ALGEMENE VERGADERING.

 

Artikel 6:Algemene Vergadering – Samenstelling.

De Algemene Vergadering bestaat uit het geheel van de effectieve leden van de Kring in regel met het lidgeld van het lopende jaar.

 

Artikel 7:Algemene vergadering – Bevoegdheid.

a.De inkomsten en uitgaven van het verlopen boekjaar goedkeuren en kwijting verlenen aan de bestuurders en de commissarissen.

b.De commissarissen benoemen die de boekhouding van het lopende boekjaar moeten controleren.

c.De bestuurders benoemen of afzetten bij gewone meerderheid.

d. Haar beslissingen zijn bindend.

 

Artikel 8 : Algemene Vergadering – Oproeping.

a.Jaarlijks zullen in de loop van de maand februari, de effectieve leden oproepen worden voor de Algemene Vergadering.

b.Het bijeenroepen gebeurt schriftelijk ten minstens vijftien (15) kalenderdagen voor de vergadering.

c.De uitnodigingen moeten duidelijk plaats, datum en uur van de vergadering vermelden, alsook de dagorde.

d.Enkel de punten vermeld op de dagorde mogen het voorwerp uitmaken van besprekingen en stemmingen. Op de varia en de mededelingen mogen geen beslissingen genomen worden.

 

Artikel 9:Algemene Vergadering – Stemming.

Ieder effectief lid beschikt over één (1) stem.

Een effectief lid kan zich laten vertegenwoordigen door één (1) ander effectief lid drager van een volmacht speciaal opgesteld voor de bepaalde vergadering. Geen enkel lid mag drager zijn van meer dan vijf (5) volmachten.

Bij staking van stemming zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn, behalve bij een persoonsgebonden zaak.

 

Artikel 10:Algemene Vergadering –Verslag.

Van ieder Algemene Vergadering wordt een verslag opgesteld door de Secretaris. Het verslag vermeldt de besproken onderwerpen en de genomen beslissingen. Dit verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Deze laatste bewaart het origineel en stuurt een afschrift naar alle leden.

 

Artikel 11:Buitengewone Algemene Vergaderingen.

Deze kunnen bijeengeroepen worden door de Raad van Bestuur of op aanvraag van tenminste 20% van de effectieve leden. Het dagorder moet gekend zijn acht (8) dagen voor de vergadering.

 

 Terug naar Index 

 

 

 

HOOFDSTUK IV:DE RAAD VAN BESTUUR.

 

Artikel 12:De leiding van de Kring wordt waargenomen door een Raad van Bestuur die zijn bevoegdheden uitoefent binnen de perken van de Statuten en het RIO van de KVOO nationaal vzw en in overeenstemming met het Reglement inwendige orde van de Kring.

 

Artikel  13:Raad van Bestuur – Samenstelling en verkiezing.

a.Samenstelling:

- één voorzitter;

- één ondervoorzitter;

- één secretaris;

- één penningmeester;

- de bestuurders.

De Raad van Bestuur vormt het dagelijks bestuur van de Kring.

De Raad van Bestuur beslist autonoom over de functies van de bestuurders. Het ledenaantal is minimum drie, de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

De Raad van Bestuur kan zich bij de uitoefening van zijn beleidstaken laten bijstaan door werkgroepen en experten. Voor ieder afzonderlijk geval wordt hun opdracht en de duur ervan bepaald door de Raad van Bestuur. Zij nemen deel aan de bijeenkomsten van de Raad en hebben uitsluitend een adviserende bevoegdheid.

b.Verkiezingen.

De Raad van Bestuur wordt uitsluitend gekozen tussen de effectieve leden van de Kring, door de Algemene Vergadering en met gewone meerderheid van stemmen (de helft plus één). De effectieve leden kunnen schriftelijk hun kandidatuur stellen voor een bestuursfunctie die vrijkomt, bij de secretaris, minstens twee maanden voor de Algemene Vergadering.

 

Artikel 14:Raad van Bestuur - Mandaat en ontslag.

a.De oproeping van kandidaat bestuurders gebeurt minstens drie maanden vóór de eerstvolgende Algemene Vergadering.

b.De duur van het mandaat van alle bestuurders is, in overeenstemming met de statuten van KVOO nationaal vzw vastgesteld op drie jaar en hernieuwbaar.

c.Het mandaat van een bestuurder eindigt wanneer hij de hem toegewezen functie niet meer uitoefent of wanneer hij wordt afgezet door de Algemene Vergadering.

d.Indien een plaats van bestuurder vrij komt gedurende een mandaat, zal één van de bestuurders deze functie overnemen tot bij de eerstvolgende Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur kan een plaatsvervanger coöpteren tot de eerstkomende jaarlijkse Algemene Vergadering. De periode van plaatsvervanging komt niet in aanmerking voor het mandaat van drie jaar.

e.Het ontslag van een bestuurder dient schriftelijk aan de secretaris toegestuurd.

 

Artikel 15:Raad van Bestuur- Bevoegdheden.

a.De Raad van Bestuur leidt de Kring en vertegenwoordigt ze in alle omstandigheden.

b.Ze bereidt het programma der activiteiten voor en keurt het goed.

Ze kan, indien de omstandigheden dit vereisen, wijzigingen aanbrengen aan het weerhouden programma. De leden zullen van deze wijzigingen tijdig in kennis gesteld worden door de secretaris.

c.Ze vergadert telkens wanneer de belangen van de vereniging het vereisen.

d.Ze beslist bij gewone meerderheid (de helft plus één). Minstens de helft van de leden moeten aan de stemming deelnemen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of zijn plaatsvervanger beslissend.

e.Bij hoogdringendheid zal de voorzitter de bestuurders verwittigen. Na reactie van minimum twee (2) bestuurders op het probleem zal de voorzitter een beslissing nemen, die later op een bestuursvergadering wordt bekrachtigd.

f.Ze is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de vereniging.

g.Ze beslist over de financiële tussenkomsten voor bepaalde activiteiten en over het besteden van middelen aan de publieke relaties van de Kring.

h.Ze geeft advies of beslist over de aanvaarding of afwijzing van leden sympathisanten.

 

Artikel 16: Raad van Bestuur – Werking.

De Raad van Bestuur moet minstens tweemaal per jaar bijeenkomen en wordt door de voorzitter samengeroepen. Ze kan in buitengewone zitting bijeenkomen op uitnodiging van de voorzitter met tenminste één derde van de bestuurders.

a.De voorzitter leidt de Raad.

b.De ondervoorzitter staat de voorzitter bij en vervangt hem tijdens zijn afwezigheid.

c.De secretaris verzekert het administratieve werk van de vereniging volgens de opdrachten hem toevertrouwd door de Raad van Bestuur.

-het bijhouden van alle documenten van de vereniging, zoals: jaarverslagen, jaarboek, agenda van de vergaderingen, kalender en verslagen van de activiteiten, enz.

-het opstellen en verzenden van de uitnodigingen tot de vergaderingen en de bijeenkomsten, de gewone briefwisseling verzekeren, de ledenlijst bijhouden.

-Jaarlijks de situatie van alle rouwbetuigingen overmaken aan KVOO nationaal vzw met het oog op de terugbetaling van de kosten.

-het opmaken en bewaren van de verslagen van de vergaderingen, de activiteiten en van de jaarlijkse Algemene Vergadering.

Wanneer hij afwezig is, wordt het secretariaat waargenomen door een bestuurder door de voorzitter voorgesteld.

d.De penningmeester verzekert het financieel beheer.

-het bijhouden van alle documenten die betrekking hebben op de dagelijkse boekhouding van de vereniging zoals kasboek, bewijsstukken en bankdocumenten.

- het opstellen van betalingsopdrachten, betalen van facturen, kostennota’s, inschrijving van ontvangstbewijzen.

- het ontvangen van lidgelden en bijdragen voor de activiteiten. Het uitwisselen van de gegevens m.b.t. de betaling van de nationale lidgelden met KVOO nationaal vzw.

- het opstellen van het jaarlijks financieel verslag.

-het jaarlijks indienen van de aangifte van het patrimonium bij de KVOO nationaal vzw.

Wanneer hij afwezig is, wordt zijn functie waargenomen door de voorzitter.

e.De bestuurders nemen deel aan de werkvergaderingen van de Raad van Bestuur en nemen de functies waar, hen toebedeeld door de Raad van Bestuur. Wordt als ontslagnemend beschouwd, ieder bestuurder die afwezig is op drie opeenvolgende vergaderingen van de Raad van Bestuur tenzij in geval van overmacht, als dusdanig door de Raad aanvaard.

 

Artikel 17:De vertegenwoordiging bij de KVOO nationaal vzw.

De voorzitter van de Kring vertegenwoordigt de Kring op de vergaderingen van de Raad van Bestuur van KVOO nationaal vzw. Hij kan zich laten vervangen door een van de bestuursleden.

De onkosten worden vergoed door KVOO nationaal vzw conform de modaliteiten van het RIO Par 11.d.3).

 Terug naar Index 

 

 

HOOFDSTUK V:FINANCIEEL BEHEER.

 

Artikel 18:Algemeen.

a.De Raad van de Bestuur en de penningmeester zijn verantwoordelijk voor het boekhoudkundig aspect van de Kring.

b.De administratieve werking van de Kring wordt in principe gedekt door een inhouding op de lidgelden van KVOO nationaal vzw die via de Kring worden betaald.

c.De kosten van alle activiteiten zullen in principe worden gedragen door de deelnemers of door de begunstigden conform de richtlijnen van Bijl B.

d.Eventuele tekorten op de administratieve uitgaven, de financiële tussenkomsten in bepaalde activiteiten en de kosten van de publieke relaties van de Kring, vallen ten laste van het “Eigen Vermogen” (Cfr. Art 21).

 

Artikel 19 : Rekeningen.

De Kring beschikt over één zichtrekening en één spaarrekening.

In geen geval zullen er gelden in speciën bewaard worden.

Enkel de voorzitter en de penningmeester hebben volmacht om financiële verrichtingen bij de bankinstellingen uit te voeren.

 

Artikel 20:Boekhouding.

Het boekjaar begint op 01 januari en eindigt op 31 december.

Alle financiële transacties worden geboekt.

De penningmeester brengt jaarlijks verslag uit aan de Algemene Vergadering over de boekhouding.

De Algemene Vergadering duidt twee commissarissen (effectieve leden niet behorend tot de Raad van Bestuur) aan om een controle uit te voeren van de boekhouding en de rechtvaardigende stukken. Ze stellen een schriftelijk verslag op en rapporteren aan de Algemene Vergadering. In dit verslag zal een clausule voorzien worden tot kwijting van de bestuurders voor het beheer van het voorbije boekjaar.

Artikel 21:Eigen vermogen.

 

Het eigen vermogen wordt opgebouwd met :

a.de jaarlijkse bijdragen van de leden van de Kring;

b.de fondsen die eventueel als batig saldo, na afrekening van de kosten van de activiteiten, ter beschikking blijven;

c.de giften of schenkingen;

d.het eventuele batig saldo op de administratieve kosten na afsluiten van het boekjaar.

Het “Eigen Vermogen” wordt aangewend voor het dekken van deficitaire activiteiten , het eventuele tekort op de administratieve uitgaven en tot dekking van de publieke relaties van de Kring.

Het wordt daarenboven gebruikt om de interne solidariteit zoals gedefinieerd in Art 26 en Bijl A te financieren.

Jaarlijks, tijdens de Algemene Vergadering, zal de toestand van het “Eigen Vermogen” aan de leden worden medegedeeld.

 

Artikel 22:Verzekering.

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor onvrijwillige schade aan derden door de leden van de Raad van Bestuur of door de leden die optreden in naam van en voor rekening van de Kring tijdens activiteiten (exclusief meerdaagse reizen), georganiseerd in het raam van het activiteitenprogramma van de Kring, worden gedekt door een verzekering, afgesloten door KVOO nationaal vzw.

 

Artikel 23:Terugbetaling van kosten.

a.De werkelijke kosten gemaakt door de leden van de Raad van Bestuur in het kader van hun opdracht worden terugbetaald op basis van een boekhoudkundig document (factuur, kasticket,…).

b.Voor de kosten van telefoon- of GSM gesprekken, brieven en gebruik van de eigen wagen gelden de forfaitaire tarieven opgenomen in de RIO KVOO nationaal vzw onder Par.11.e. Deze tarieven worden jaarlijks aangepast.

c.De secretaris en de penningmeester genieten een jaarlijkse forfaitaire toelage voor het in stand houden van hun informaticasoftware. Het bedrag wordt bepaald door de Raad van Bestuur.

d.De betaling gebeurt in principe trimestrieel, op aanvraag en mits het voorleggen van een kostennota (te bekomen bij de penningmeester) vergezeld van de nodige bewijsstukken.

 Terug naar Index 

 

 

HOOFDSTUK VI:JAARLIJKSE BIJDRAGE AAN DE KRING.

 

Artikel 24:Om lid te zijn van de Kring West-Vlaanderen moeten alle categorieën leden van KVOO een jaarlijkse bijdrage betalen (artikel 4.b)

 

Artikel 25:De jaarlijkse bijdrage dient te worden betaald vóór 31 januari.

Het lidgeld voor de partner is inbegrepen.

In functie van de evolutie van het” Eigen Vermogen” zal de Raad van Bestuur het bedrag van de jaarlijkse bijdrage vastleggen.

 

Artikel 26:Interne Solidariteit

a.De jaarlijkse bijdrage wordt onder andere gebruikt voor interne solidariteitsacties ten gunste van alle leden (Cfr. Art 21).

De bedoeling van deze acties in de Kring is, om bij zowel blijde als droevige gebeurtenissen in de familiekring van onze leden, het medeleven van het bestuur en van de andere leden van de Kring te betonen

b.De concrete lijst van de interne solidariteitsacties, die ten gunste van de leden kunnen worden gevoerd bevindt zich in Bijl A. Wijzigingen aan de lijst worden onmiddellijk ter kennis gebracht van de leden.

 Terug naar Index 

 

 

HOOFDSTUK VII:DEELNAME AAN ACTIVITEITEN GEORGANISEERD DOOR ANDERE KRINGEN.

 

 

Artikel 27:Het staat alle leden vrij om ten persoonlijke titel en op eigen kosten deel te nemen aan activiteiten georganiseerd door zowel het Nationaal Bestuur als door andere Kringen.

 

Artikel 28:Indien de Raad van Bestuur meent dat de Kring officieel moet vertegenwoordigd zijn, zal voor elke activiteit beslist worden in de Bestuursvergadering over:

a.het aantal deelnemers;

b.de vergoeding voorzien voor de verplaatsing, per openbaar vervoer indien mogelijk, anders met eigen wagen (forfaitair tarief kilometervergoeding federale ambtenaren);

c.de eventuele vergoeding voor de maaltijden.

Er zal echter nooit een vergoeding voorzien worden voor de echtgenote/partner die met een lid aan de activiteit deelneemt.

 Terug naar Index 

 

 

 

 VIII:PROCEDURE TOT GOEDKEURING OF WIJZIGING VAN HET REGLEMENT.

 

 

Artikel 29:De goedkeuring van dit Reglement.

Dit Reglement inwendige orde werd na stemming goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 9 januari 2015.

Het reglement zal aan alle leden medegedeeld worden en treedt in voege op de datum van de mededeling.

 

Artikel 30:De Wijzigingen.

Alle effectieve leden mogen wijzigingen aan dit reglement voorstellen. De voorstellen dienen schriftelijk ingediend te worden bij de secretaris. De secretaris legt een ontwerp voor aan het bestuur die bij een twee derde meerderheid van stemmen de wijzigingen kan aanvaarden. De aanvaarde wijzigingen zullen aan alle leden bekend gemaakt worden ter gelegenheid van de eerstvolgende Algemene Vergadering.

 Terug naar Index 

 

 

HOOFDSTUK IX:BIJLAGEN.

 

 

Bijlage A : Interne Solidariteitsacties : Info

Bijlage B : Activiteiten : Info

Bijlage C : Sneeuwballijst : Info

Het Reglement inwendige orde van de Kring West-Vlaanderen bevat 30 artikelen en één hoofdstuk bijlagen.

Uitgegeven te Oostende op 9 januari 2015.

Van kracht wordend op de datum van uitgave.

Dit  reglement vervangt het Huishoudelijk reglement uitgegeven op 9 november 2007.

 Terug naar Index 

 

Bijlage A aan het RIO

(Gewijzigd bij beslissing RvB 9/2/2018)

 

INTERNE SOLIDARITEITSACTIES.

 

1.Toepassing

a.Bij huwelijksjubilea:

-opsturen van een postogram of een gelukwenskaart.

b.Bij verjaardagen vanaf 80 jaar en verder, om de vijf jaar:

-opsturen van een postogram of een gelukwenskaart.

c.Bij ziekte thuis:

-bij ziekte zal een kaartje voor spoedig herstel gestuurd worden.

-bij langdurige ziekte zal een bezoek gebracht worden door een bestuurslid of door een ander lid met afgifte van bloemen of van een ander geschenk (ter waarde van + 25 Euro).

d.Bij hospitalisatie:

-bij een kortstondig verblijf in het hospitaal  zal een bezoek met geschenk (zie hierboven) gebracht worden in het hospitaal, ofwel thuis na de terugkeer uit het hospitaal.

-bij een langere hospitalisatie kan een bezoek worden herhaald

-indien er na een hospitalisatie een lange revalidatieperiode thuis volgt, wordt de procedure van langdurig ziek zijn toegepast.

e.Bij overlijden:

(1)overlijden van een lid:

- de voorzitter of zijn plaatsvervanger beslist al of niet de sneeuwballijst procedure in werking te stellen om het overlijdensbericht te melden aan alle leden;

-contact nemen en eventueel hulp bieden voor de administratieve rompslomp;

-vertegenwoordiging van de Raad van Bestuur op de begrafenis (maximum twee leden).

(2)overlijden van een familielid in de eerste graad:

-contact nemen en eventueel hulp bieden;

-minimum schriftelijk rouwbeklag;

-aanwezigheid op de begrafenis door een bestuurslid of een ander lid.

2.Voorwaarden

Een strikte voorwaarde voor de hierboven opgesomde tussenkomsten is, dat de Raad van Bestuur verwittigd wordt van elk van de mogelijkheden en dat het betrokken lid, of zijn/haar familieleden, instemmen met de voorziene tussenkomsten.

 

 

3.Onkosten

a.Alle onkosten worden gedragen door de Kring West-Vlaanderen in zoverre zij binnen de hierboven aangehaalde limieten liggen.

b.Het secretariaat zal een reserve aanleggen van 5 postogrammen en/of wenskaarten.

c.De kosten van de rouwbetuigingen bij een overlijden (postogram) worden jaarlijks globaal terugbetaald aan de Kring door KVOO nationaal vzw.

 

 

 Terug naar Index 

 

Bijlage B aan het RIO

ACTIVITEITEN.

1.Inschrijving.

a.De inschrijving voor deelname aan de activiteiten gebeurt door storting van het vastgestelde bedrag met de nodige vermelding, vóór de limietdatum vermeld in de aankondiging.

b.De inschrijving wordt enkel definitief geregistreerd wanneer de verschuldigde som op de rekening is ingeschreven.

c.De deelnemingsprijs dekt in principe uitsluitend de kosten van de prestaties.

d.De afsluitingsdatum der inschrijvingen, vermeld bij iedere aangekondigde activiteit, is de dag dat alle deelnemingskosten moeten geboekt zijn. Het niet tijdig overmaken van deze gelden is nadelig voor de goede werking en doet aan het lid al zijn rechten op deelname vervallen.

2.Verplaatsingen.

a.Te allen tijde behouden de leden de vrije keuze van transport voor deelname aan de geplande activiteiten, maar het gebruik van een ander dan door het bestuur voorziene gemeenschappelijk vervoer geeft geen recht op enig prijsvermindering.

b.Wanneer gemeenschappelijk vervoer wordt ingelegd worden de opstapplaatsen van de georganiseerde activiteiten steeds op de uitnodiging vermeld.

c.Voor het gemeenschappelijk vervoer wordt a priori één prijs vastgesteld. Deze prijs is vast en solidair.

3.Prioriteiten.

a.KVOO leden van andere Kringen kunnen aan de activiteiten van de Kring deelnemen. Alle leden van de Kring kunnen extra genodigden voor een activiteit inschrijven. Wie geen lid is van de Kring betaalt een supplement bovenop de vastgelegde deelnameprijs. Dit supplement wordt in de uitnodiging voor de activiteit vermeld.

b.Indien blijkt dat het aantal ingeschreven deelnemers het vooraf bepaalde maximum overtreft, zal voor de aanwijzing van de deelnemers prioriteit worden verleend aan alle leden van de Kring West-Vlaanderen gevolgd door de andere KVOO leden en in laatste instantie de extra genodigden.

c.Bij betwisting zal de volgorde van betaling bij de penningmeester bepalend zijn en neemt de Raad van Bestuur de gepaste beslissingen, rekening houdend met o.a. de deelname aan de maandelijkse activiteiten.

4.Bijzondere reisvoorwaarden voor reizen KVOO Kring West-Vlaanderen.

a.Verbreking door de reiziger voor meerdaagse groepsreizen per vliegtuig, trein of autocar.

De reiziger kan ten allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken mits het vergoeden van de schade die de reisorganisator lijdt ten gevolge van de verbreking. Daarnaast zijn de wijzigingskosten aangerekend door het reisbureau altijd verschuldigd evenals een forfaitaire administratieve kost van € 10 ten voordele van de Kring.

Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid waarbij hij geen beroep kan doen op zijn annuleringsverzekering, wordt de schade die de reisorganisator lijdt ten gevolge van de verbreking  gelijkgesteld aan de totale meerprijs die gevraagd wordt aan de andere deelnemers ingevolge de vermindering van het totaal aantal deelnemers.

Bij annulering door de reiziger waarbij de annulering te wijten is aan een omstandigheid waarbij de reiziger beroep kan doen op zijn annuleringsverzekering, wordt in principe geen schadevergoeding gevraagd.

Wanneer de reiziger zijn reis overdraagt aan een derde, die echter moet voldoen aan alle voorwaarden van de reisorganisator, ontstaat er in principe geen meerprijs en is er dus ook geen schadevergoeding verschuldigd.

OPGELET.

Vliegtuig tickets voor reguliere vluchten worden uitgeschreven bij boeking en worden niet terugbetaald.

De aan derden verschuldigde sommen zoals de bedragen betaald voor de verzekeringspremies, toegangsgelden van shows, musicals, theaters e.d. blijven integraal verschuldigd.

b.Annulering door de reiziger voor daguitstappen georganiseerd door het Bestuur.

In geval van annulering door de reiziger wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, zullen de annuleringsvoorwaarden geval per geval behandeld worden door de Raad van Bestuur.

 Terug naar Index 

 Terug inhoud RIO

Bijlage C aan het RIO

Amend 1

DE SNEEUWBALLIJST VAN KVOO KRING WEST-VLAANDEREN.

 

Wat is de sneeuwballijst?

Onze sneeuwballijst is een transmissieketen die ons in de mogelijkheid moet stellen om op een snelle manier ALLE leden van de Kring West-Vlaanderen te bereiken, en aldus in een vrij korte tijd DRINGENDE berichten te verspreiden.

Enkele voorbeelden van dringende berichten:

- melden van overlijden en datum, plaats en uur van de begrafenis van een lid;

- wijzigingen aan het programma van een activiteit;

 

Hoe is ze opgevat?

1.Zodra de Voorzitter  of één van de bestuursleden een bericht van dringende aard ontvangt, verwittigt deze laatste de Voorzitter of plaatsvervanger die dan al of niet de sneeuwballijst in gang stelt.

2.De leden kunnen op 2 manieren verwittigd worden:

- hetzij via e-mail;

- hetzij via telefoon indien het bestuur niet over een e-mail adres van het lid beschikt.

3.De secretaris verwittigt alle leden die beschikken over een e-mail adres.

De andere bestuursleden verwittigen de leden die enkel telefonisch te bereiken zijn.

 

 Terug naar Index 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Privacyverklaring KVOO Kring West-Vlaanderen (2018/1)

 

KVOO Kring West-Vlaanderen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met deze persoonsgebonden gegevens. Kring West-Vlaanderen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval :

•Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

•Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

•Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw gegevens gewaarborgd is

•Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

•Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als feitelijke vereniging Kring West-Vlaanderen zijn wij verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens en die van je partner indien van toepassing. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover kan je contact opnemen via onderstaande gegevens :

Voorzitter KVOO Kring West-Vlaanderen

Danny De Cock

Nieuwpoortsesteenweg 403/401

8400 Oostende

059/707175 of decockdan@yahoo.com

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door de Kring West-Vlaanderen verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden :

•Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de Kring West-Vlaanderen

•Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

•Het bijhouden van de website www.kvoo-wvl.be (Verslagen activiteiten, fotoreportages, ledenlijst, leden Raad van Bestuur)

•Verzenden kaartjes bij overlijden, ziekte, verjaardagen etc.

•Aanvragen parking, reisbiljetten

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens van u en/of u partner vragen :

•Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummers, e-mail

•Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid : identiteitskaartnummer

•Persoonlijke kenmerken : geboortedatum, geboorteplaats, graad

•Auto merk en nummerplaat

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens verkregen hebben.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor :

•Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven (IB)

•Toelating voor parkeren op private terreinen

•Daguitstappen of reizen georganiseerd door derden

•Fotoreportages op de website

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden door geven tenzij dit wettelijk verplicht is.

 

Bewaartermijn

De KVOO Kring West-Vlaanderen bewaart persoonsgegevens voor de duur van het lidmaatschap, één jaar en jaarlijks hernieuwbaar. Indien het lid wordt geschrapt worden alle persoonsgegevens geschrapt.

De beschermde fotoreportage van een activiteit van de Kring West-Vlaanderen worden zes maand bewaard op de website

Terug naar Index

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgend maatregelen genomen :

Alle personen (Leden Raad van Bestuur Kring West-Vlaanderen) die namens de KVOO Kring West-Vlaanderen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Enkel de verantwoordelijke van de database kan wijziging aanbrengen aan de gegevens en deze eventueel doorsturen naar de andere leden van de Raad van Bestuur.

De persoonsgegevens worden bij gehouden op de harde schijf van een PC, de beschermde fotoreportages op de cloud van de website.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kant u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij (bv Een oud collega vraagt adresgegevens).

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

De KVOO Kring West-Vlaanderen kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Infoblad (IB)

 

Twee-maandelijks wordt er een IB, zowel van de kring als nationaal uitgegeven.

 

De IB - Nationaal  is te consulteren via de website van de KVOO – Nat : www.kvoosror.be

IB Nat te openen met de toegestuurde code.

 Terug naar Index     

 

 

~~~~~~~~~~~~

IB 556 - Zonder Foto's (Juni - Juli 2019)

 

Verslag van de bowling op 14 februari 2019.

Deelnemers: 22. De Heren en/of Dames Cuffez And, Cuffez Arm, De Cock, De Clerck-Vuylsteke, De Smidt,Geleleens-Delaere, Rubben, Seynhaeve, Valcke, Vandevelde, Van den Broucke, Van Heule, Van Hollebeke,

 

Verslag van de Algemene Vergadering op 28 februari 2019.

Deelnemers: 28 De Heren Allemeersch, Beyens, Coppejans, Cuffez And, Cuffez Arm, De Beuker, De Cock,De Smidt, Debruyne, Dillen, Goossens, Haverbeke, Heyvaert, Huwaert, Kustermans, Lefevre, Martens, Onraet,Parmentier, Rubben, Speybroeck, VandeVelde, Van den Broucke, Van Heddegem, Van Hollebeke, Vandamme,Van Remoortel.


De vergadering begint om 09.30 uur

1.Verwelkoming en  inleiding door de Voorzitter

Welkom op de 42ste Algemene Vergadering van de Kring West Vlaanderen. Het werkingsjaar 2018 is afgesloten en jullie zullen tijdens deze vergadering verslag krijgen van de activiteiten van de Kring en natuurlijk ook ingelicht worden over de financiële toestand van onze kas 2018.

We geven jullie ook een kijk in de plannen van 2019.

In de varia gaan we ook een kijkje nemen op nationaal  niveau.

Je kan op gelijk welk moment vragen stellen over een of ander item.


2.Eerbetuiging aan de overleden leden.

 Cdt b.d. Raymond Vandeputte – overleden op 3 november 2017.

Cdt b.d. Omer Laire – overleden op 11 maart 2018.

Cdt b.d. Paul Lemaitre – overleden op 23 januari 2019.

Cdt b.d. Yvan Skatchkoff – overleden op 1 februari 2019.

Een minuut stilte werd in acht genomen.


3.Ledenbestand.

2015      151 leden              -16 (regularisatie)

2016      149 leden              - 2

2017      142 leden              - 7

2018      130 leden              -12

2019      119 leden              -11

Het aantal leden is in dalende trend. Voor de Kring is er een daling van 9 %. Nationaal is de gemiddelde daling   -17 %, de leden die alleen nationaal betalen daalt met 44 %. De nationale voorzitter is op bezoek geweest bij de Gen Jan Hennes (DGHR). Het overmaken van namen en adressen van nieuw gepensioneerden is om privacy redenen onmogelijk. Reclame maken tijdens de verschillende pre-pensioen seminaries is ook niet toegestaan. Binnenkort zal er wel op de website van DGHR een link zijn naar de website KVOO-nationaal. (beslissing moet nog bevestigd worden).


4.Goedkeuring jaarverslag van de AV van 22 februari 2018.

Het jaarverslag verscheen in het IB 550 mei-juni 2018. Er werden geen opmerkingen ontvangen. Het verslag wordt als aangenomen aanvaard.


5.Activiteitenverslag van het jaar 2018.

De secretaris Johan geeft voorlezing van alle activiteiten in het jaar 2018.

Er waren 31 activiteiten met in totaal 815 deelnames.

Bowling 10 sessies – gemiddeld 21 deelnemers

2 reizen – gemiddeld 25 deelnemers.

Bestuursvergaderingen + 1 teambuilding.

12 dagactiviteiten – gemiddeld 31 deelnemers

61 leden nemen deel aan minimum 1 activiteit.

Het aantal deelnemers aan de verschillende activiteiten is ook in dalende lijn.

Toppers zijn nu tussen de 40 en 60 deelnemers.

Uitstappen zijn verlieslatend door het klein aantal deelnemers. Om de prijs niet te hoog te laten oplopen is de prijs voor de bus vastgelegd op 15 € per deelnemer. Maar dan moeten er meer dan 33 leden deelnemen om uit de onkosten te geraken. 30 deelnemers is ongeveer 16 leden die deelnemen.

 

6.Financieel verslag.

Penningmeester Luc geeft een overzicht van de kastoestand. Het financieel verslag werd afgesloten op 31 december 2018 met een negatief saldo van 1018,76€.

Eigen vermogen 7.696,78 €

Het verslag werd door de vergadering goedgekeurd.


7.Controle verslag van de kascommissarissen 2018.

Erwin Allemeersch en Wilfried Heyvaert hebben de controle van de boekhouding uitgevoerd op datum van   7februari 2019. Ze brengen verslag uit en feliciteren de penningmeester voor het zorgvuldig bijhouden van de boekhouding. Er waren geen opmerkingen.


8.Verlenen van kwijting aan de penningmeester en aan de Raad van Bestuur.

Gezien de goedkeuring van het financieel verslag door de vergadering en er geen opmerkingen waren bij de controle, vraagt de voorzitter aan de aanwezigen om kwijting te verlenen voor het boekjaar 2018.

De AV verleent kwijting.


9.Aanstelling van de kascommissarissen voor het boekjaar 2019.

- Hedwig Van Remoortel     en  Hans Goossens           zijn kandidaat

Dit wordt door de vergadering goed gekeurd.


10.Verkiezing en aanstelling van 7 bestuurders.

Er zijn 7 plaatsen vacant als bestuurder van de Raad van Bestuur. 5 bestuurders zijn einde mandaat en herkiesbaar :Danny De Cock – Armand Cuffez – Johan Van den Broucke – Luc Van Hollebeke –

Jean-Pierre Desmidt.

 Freddy Warmoes heeft ontslag genomen op vorige AV – René Beyens neemt ontslag.

Jean-Luc Kustermans en Dirk Parmentier zijn kandidaat bestuurder en voorgesteld door de Raad van Bestuur.

Alle kandidaten worden verkozen.

De Raad van Bestuur zal dus als volgt samengesteld  zijn:

Danny De Cock : Voorzitter.

Armand Cuffez : Vicevoorzitter.

Lus Van Hollebeke : Penningmeester.

Johan Van den Broucke : Secretaris (20 jaar bestuurslid, dit verdient een applaus)

Freddy Rubben : Webmaster.

Jean-Pierre De Smidt : Bestuurder.

Jean-Luc Kustermans : Database manager.

Dirk Parmentier : Bestuurder.


11.Activiteitenprogramma voor het jaar 2019.

Agenda: zie de website Kring W-Vl.

De voorzitter geeft een overzicht van het jaarprogramma.

De uitnodigingen verschijnen op de website van de Kring W-Vl. in het IB en worden individueel opgestuurd.


12.Aanvullende agenda.

Op afsluitdatum 8 februari 2019 waren er geen toe te voegen agendapunten.


13.Varia

RIO Kring W-Vl.

Het reglement inwendige orde werd een klein beetje aangepast in het domein van solidariteitsacties. De minimum tijd van hospitalisatie werd geschrapt en het herhaald  bezoek zonder geschenk ook. De nieuwe tekst is beschikbaar op de website. Als het  bestuur  niet op de hoogte wordt gebracht kan er ook geen solidariteitsactie plaats hebben.

Website Kring West-Vlaanderen is voor het jaar 2019 veranderd. Alleen de leden in orde met hun lidgeld worden op de hoogte gebracht van het nieuwe wachtwoord. De secretaris zal een mail naar alle leden zenden met het nieuwe wachtwoord voor onze kring .

KVOO-nationaal.

De Algemene Vergadering nationaal heeft plaats op 22 mei 2019. Een belangrijk punt op de agenda is wijzigingen aan de statuten. Gezien er geen 2/3 van de leden (>600 pers) zal aanwezig zijn op deze vergadering is er een alternatieve vergadering gepland op 10 juli 2019 waar met een gewone meerderheid de statuten kunnen worden gewijzigd. Meer detail in het IB 555. De meeste wijzigingen zijn taalcorrecties. Art 24  is ook gewijzigd zodat de kringen niet VZW (zoals de onze) ook kunnen delen in het patrimonium.

IB.

Het drukken van de IB is geen prioriteit voor defensie. De IB 554 was klaar eind december 2018 en zat pas half februari in de brievenbus. Voorlopig kunnen we nog rekenen op gratis versturen. Het bestuur is opzoek naar een alternatief. Kring Wavre heeft contacten met een beschutte werkplaats die tegen een goede prijs ons zou kunnen helpen. De kostprijs (1,7 €/exemplaar) zou wel stijgen. Er wordt dus nogmaals gevraagd om het aantal  hardcopies te verminderen (actueel 550). De elektronische versie is in kleur en veel vroeger beschikbaar. Meer en meer kringen zijn voorstander van een financiële compensatie voor de leden die een hardcopie wensen.

Website nationaal.

Nieuwe webmaster met een nieuwe bezem. De website werd opgekuist en vernieuwd. Helaas is er op het gebied van bescherming (wachtwoord) een groot verschil tussen wat de webmaster wilt en wat de kringen willen. Zonder voorkennis werd er een systeem op gezet van administratie voor de administratie met weinig

meerwaarde.

Samenwerking.

Alle verenigingen hebben het moeilijk om het leden aantal op peil te houden.

Hierdoor daalt ook het aantal deelnemers aan verschillende activiteiten. In West-Vlaanderen zijn verschillende verenigingen die in dezelfde vijver vissen. Samen met de voorzitter van M&M gaan we met gelijkaardige verenigingen aan tafel zitten en discussiëren over eventuele samenwerking. Dit is iets van lange adem en zeker geen wondermiddel.


14.Vragen/Opmerkingen

N I H I L


15.Slotwoord.

Ik wens jullie allemaal te bedanken voor jullie aanwezigheid en inbreng in deze Algemene Vergadering.

De RvB heeft een mooi  programma samengesteld voor 2019 en hopelijk mogen we rekenen op een groot aantal deelnemers tijdens onze geprogrammeerde activiteiten.

Om af  te sluiten en vooraleer aandachtig te luisteren naar Jean Huwaert en zijn Godelieve-story, wens ik de leden van de raad van bestuur te bedanken voor hun vrijwillige inzet om van deze Kring een toffe vereniging te maken.

 Jean-Pierre bedankt voor de organisatie van deze dag.

Er is een kleine pauze voorzien voor een eventuele pitstop en om onze dames uit te nodigen voor de causerie.

De vergadering wordt afgesloten om 10.30 uur.

 

Verslag van de causerie “De Godelieve-story”

Deelnemers: 53 De Heren en/of Dames Allemeersch, Beyens, Callant, Coppejans, Cuffez And, Cuffez Arm,De Beuker, De Clerck-Vuylsteke, De Cock, De Smidt, Debruyne, Dillen, Geleleens-Delaere, Goossens,Haverbeke, Heyvaert, Huwaert, Kustermans, Lefevre, Martens, Onraert, Parmentier, Rubben, Speybroeck,Van Branteghem-Cops,Vandevelde, Van den Broucke, Van Heddegem, Van Heule, Van Hollebeke, Vandamme,Van Remoortel, Wyllemans.


Huwelijksdrama in Middeleeuws Vlaanderen.

Bijna 1000 jaar geleden werden Godelieve en Bertulf gedwongen tot een huwelijk dat geen van beiden wilde.

Voor een stuk een omgekeerd Romeo and Juliet verhaal.

Zij was de brave en vrome dochter van een kasteelheer in het graafschap Boonen (Boulogne) die een  kuisheidsbelofte had afgelegd en non wilde worden.

Hij was de zoon van de kasteelheer van Gistel die een vrouw kende in Brugge en waar hij regelmatig vertoefde.

Het huwelijk was gewild door de graaf van Vlaanderen om rust te brengen in een streek met wrede gewoonten waar dagelijks gemoord werd.

Bertulf echter onttrok zich aan de feesten en de bijslaap die het Germaanse huwelijk moest voltrekken. Goddelieve werd slecht behandeld en keerde terug naar het ouderlijk kasteel. De graaf en de bisschop zetten Bertulf onder druk om van koers te veranderen.

Goddelieve keerde terug en werd kort nadien in 1070 door handlangers vermoord.

De kerk beantwoordde de vraag van het volk en verklaarde Goddelieve heilig in 1084.

Daarmee kon in de streek de verering beginnen die toenmaals centraal stond in de belevenis van de godsdienst.

De kerk heeft het verhaal naar zich toe getrokken met een hagiografie en twee legenden geschreven door monniken. Een wereldse biografie is er niet.

De basis van de power point projectie bij deze causerie bestond uit de afbeelding van de Godelieve-legende van een onbekende “Vlaams primitief” die sinds 1912 te zien is in het Metropolitan Art Muzeum van New York.

 

Aansluitend aan deze causeririe was het tijd voor het aperitief en de lunch  in restaurant  Groeneveld.

 

 

Verslag van de bowling op 14 maart 2019.

Deelnemers: 18. De Heren en/of Dames Cuffez And, Cuffez Arm, De Cock, De Clerck-Vuylsteke, Geleleens-Delaere, Parmentier, Seynhaeve, Valcke, Ven den Broucke, Van Heule, Van  Hollebeke

 

Verslag van het bezoek aan de spectakel-musical 40-45 op 24 maart 2019.

Deelnemers:27. De Heren en /of Dames Casier, Cosijn, Cuffez And, Cuffez Arm, De Smidt, Heyvaert, Kustermans, Maes, Parmentier, Valcke, Van den Broucke, Van Heule, Van Hollebeke, Vuylsteke.


Spektakel 40-45 een lumineus idee van Armand om er een georganiseerde dag van te maken.

Een prima uitgestippeld dagprogramma. De inwendige mens mochten we plezieren in een uitstekend restaurant in Puurs zelf, kwestie van niet te moeten aanschuiven in het studio 100 Pop-up theater.

In de speelhall uitgerust met rollende tribunes was iedere zitplaats voorzien van een koptelefoon waardoor we perfect de beleving van het scenario konden volgen.We genoten er van een subliem spectakel  met veel afwisseling.

Indrukwekkend, we werden er stil van. Wat een prestatie van de acteurs.

 

Verslag van de bowling op 4 april 2019.

Deelnemers:25. De Heen en/of Dames Cuffez And, Cuffez Arm, De Smidt, De Clerck-vuylsteke, De Cock, Gelellens-Delaere, Parmentier, Seynhaeve,  Rubben, Valcke, Van den Broucke, Van de Velde, Van Heule,Van Hollebeke.

 

KOMENDE ACTIVIREITEN.

 

6 juni 2019: : Bowling  in de Airport Bowling, Steensedijk, 186, Oostende. Samenkost om 15.00 uur.Na de bowling kan vrijblijvend deelgenomen worden aan een gezamenlijke maaltijd in restaurant ’t Groeneveld.

 

14 – 21 juni 2019: Reis Montenegro-Kroatië: Volzet. Inschrijvingen afgesloten.

 

21 juli 2019. Te Deum te Brugge en Oostende.

De Voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur hebben het genoegen U en uw partner vriendelijk uit te nodigen ter gelegenheid van de Nationale Feestdag op het Te Deum in de Sint Salvator kathedraal te Brugge en in de Sint Petrus en Paulus kerk te Oostende op donderdag  21 juli 2019

Brugge : Te Deum om 11.00 uur.

Samenkomst om 10.45 uur aan de Sint Salvator kathedraal in de Steenstraat. Plaatsen voorbehouden voor de KVOO-leden.

Na de plechtigheid wordt een aperitief aangeboden in het stadhuis door de Stad Brugge.

Gelieve de secretaris te verwittigen van uw deelname vóór 16 juli 2019.

 Oostende : Te Deum om 11.00 uur.

Samenkomst om 10.50 uur aan de Sint Petrus en Paulus kerk. Plaatsen voorbehouden voor de KVOO-leden.

Gelieve de secrtaris te verwittigen van uw deelname voor 16 juli 2019.

Na het Te Deum wordt door de Kring een aperitief aangeboden in restaurant Groeneveld,

Torhoutse Steenweg, 655 – Oostende.

 Er is vrijblijvend mogelijkheid tot lunch

 Organisators : aperitief en lunch : Armand Cuffez (059/500148).
                         plaatsen in de kerk : Johan Van den Broucke (0479/289098).

  We verwachten een talrijke opkomst voor de viering van de Nationale Feestdag.

 

22 augustus 2019. Zomerfeest.

 De Voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur hebben het genoegen U en uw echtgenote/partner vriendelijk uit te nodigen voor het  “Zomerfeest”  dat ze organiseren op donderdag 22 augustus 2019  in de tuinen van het restaurant “Groeneveld”, Torhoutsesteenweg, 655, te Oostende.

Programma: 12h–12h45: receptie met cava, fruitsap, water, bier en 3 hapjes

Aansluitend “Luxe koud en warm buffet”

Koude gerechten: verse Noorse zalm “Belle Vue”, gerookte zalm , tomaat met grijze garnalen, oesters, carpacio van ossenhaas, meloen met Italiaanse ham, hamrolletjes met asperges, pastei van de chef, oeuf à la Russe

Warme gerechten: garnaal kroketten, visschelpen met Mornaysaus, ribbetjes, kippenvleugels, preisoep

Salades: Boontjes met vinaigrettesaus, geraspte wortelen, aardappelsalade en broodjes, rode sla, eikenbladsla,, krulsla, rode biet, komkommers, knolselder

Sausen: cocktail, tartaar, vinaigrette, mayonaise

Dranken: wijnen, frisdranken, water en bieren

Dessert: ijstaart  

Koffie met versnaperingen

Deelnameprijs:   60 € p/p (dranken inbegrepen) Niet leden KVOO Kring W-Vl betalen 65 € p/p

Leden die vrienden wensen uit te nodigen, gelieve dit ter kennis te brengen van de voorzitter.

Inschrijving:  door betaling van de deelnameprijs op de rekening van de penningmeester.

                               BE86 0017 8393 2050- BIC: GEBABEBB vóór 10 augustus 2019.

Gelieve bij de inschrijving minstens één en bij voorkeur twee namen te vermelden van collega’s met wie u de tafel wenst te delen.                                                                                                 

Organisator: Armand Cuffez  (059/500148)

                              

We verwachten zoals verleden jaar veel enthousiaste deelnemers op dit feest.

De leden die een transportprobleem hebben kunnen altijd contact opnemen met de secretaris.

Er worden sfeerbeelden genomen tijdens deze activiteit, deze kunnen gebruikt worden voor verslaggeving in het IB en op de website.

 

 

 

Johan Van den Broucke                                                                             Danny De Cock

Secretaris                                                                                                    Voorzitter

 

 

 

Terug naar Index