Kring W Vl

KVOO

Kring West-Vlaanderen

1976 - 2016

Reknr : BE86 0017 8393 2050

kvoo.wvl@gmail.com


Kring West-Vlaanderen

 


 


    

    

    

    

    

   Raad van Bestuur 2020

    

   Voorzitter: Lt Kol b.d. René BEYENS

    

   Vice-voorzitter: Ere Kol v/h Vlw Armand CUFFEZ

    

   Penningmeester: Kol MAB b.d. Luc VAN HOLLEBEKE

    

   Secretaris: Cdt b.d. Johan VAN DEN BROUCKE

    

   Bestuurder : Maj b.d. Jean Pierre DESMIDT

    

   Bestuurder - webmaster: Cdt v/h Vlw b.d. Freddy RUBBEN

    

   Bestuurder : Cdt b.d.Jean Luc KUSTERMANS


   Bestuurder : Cdt b.d. Dirk PARMENTIER

    

   Terug naar Index       

   .

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   

    

   Lidgeld 2022 KVOO en Kring West-Vlaanderen

    


   Het nationale lidgeld 2022 voor KVOO nationaal verhoogd met dat van de Kring West-Vlaanderen, en inclusief het lidgeld voor de eventuele partner, bedraagt:

   € 32 voor effectieve leden hoger officier of gelijkgestelde;

   € 32 voor sympathisanten;

   € 27 voor effectieve leden lager officier of gelijkgestelde;

   € 19 voor partners van overleden effectieve leden.


   Aan de leden wordt gevraagd het lidgeld 2022 vóór 31 januari 2022 te betalen op de rekening van de Kring.


   BE86 0017 8393 2050

   BIC: GEBABEBB

   KVOO-Kring West-Vlaanderen

   Schoolstraat 81

   8434 Lombardsijde


   Wie zijn lidmaatschap niet wenst te verlengen wordt vriendelijk verzocht de penningmeester daarvan te verwittigen vóór eind december 2021.   Luc Van Hollebeke 

   Penningmeester 


   René Beyens

   Voorzitter

   Terug naar Index  

    

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    

   Ledenlijst  Kring West - Vlaanderen (Nov 2021)

    

   Om "privacy" kunnen de persoonlijke gegevens van de leden, ALLEEN aangevraagd worden bij de secretaris

   Terug naar Index    

    

   A - B

   ALLEMEERSCH ERWIN

   ARNALSTEEN ANDRE

   BAETENS FERNAND

   BEHAEGEL ISABELLE (Ovl Partner Crepain Fernan)

   BEYEN RONNY

   BEYENS RENE

   BRUYERE JEAN

    Terug naar Index 

   C

   CARDYN  ROBY

   CASIER ROBERT

   CECAT PATRICK

   CLAEYS ANDRE

   CLAEYS  DARLINE

   CLYBOUW STEPHANUS

   COORMAN WALTER

   COPPEJANS ROBERT

   COPS JOSEE (Wed Van Branteghem)

   COSIJN WILLY

   CREPAIN FRANCOIS

   CUFFEZ ARMAND

    Terug naar Index 

   D - E - F

   DE BEUKER SYLVEER

   DE CAT MARC

   DE COCK DANIEL

   DE JONGHE JOS

   DE MEYER ROGER

   DE NAYER FRANCINA (Wed Goddyn)

   DE RYCKE RENE

   DEBEUCKELAERE PETER

   DEBEUF DIRK

   DEBRUYNE MAURICE

   DEBUYST LUC

   DECEUNINCK PATRICK

   DEGROOTE LISY (Wed Van Heule Jean-Claude)

   DELAERE MARIA (Wed Geleleens)

   DELY RAF

   DELYE NOEL

   DESMIDT JEAN-PIERRE

   DEWULF JOZEF

   DEWULF CECILIA (Wed Vandenbergen)

   DILEN RIK

   DUPONT GILBERT

   ENGELEN BENEDICT

    Terug naar Index 

   G - H

   GOOSSENS HANS

   GUILINI NICOLE ( Wed Mr Vandooren Daniël)

   HAGHEBAERT HEDWIG

   HAVERBEKE JEAN-PIERRE

   HEYVAERT WILFRIED

   HUBRECHTSEN FREDDY

   HUWAERT JEAN

    Terug naar Index 

   I - J - K - L


   KUSTERMANS JEAN-LUC

   LAFORCE GERARDINE (Wed Bursens)

   LAGROU CHRISTIANE (Wed Soetens)

   LEFEVRE DANIEL

   LENAERTS NADINE (Wed Aspeslagh)

    Terug naar Index 

    

   M -N

   MAENHOUDT JOHAN

   MANGELSCHOTS  MARIE-ROSE (Wed Haes)

   MARTENS JAN

   MECHELAERE MARC

   MEERT ELISABETH (Wed De Proost)

   MISSIAEN JULIEN

   MOONS ETIENNE

     

    Terug naar Index 

    

   O - P - Q - R


   ONRAET CHRISTOPHE

   PARMENTIER DIRK

   PHILIBERT ROGER

   PLANCKE CAMILLE

   PLOVIE HERBERT

   RUBBEN FREDDY

    Terug naar Index 

    

   S - T

    

   SEYNHAEVE MICHEL

   SPEYBROECK HENDRIK

   STAELEN CLAUDINE (Wed Hoef)

   STERCK THEO

   STEVENS MIGUEL

   STEVENS WALTER

   STRATSAERT ROBERT


    Terug naar Index 

   U - V

   VALCKE LUCIEN

   VAN BREEN AUGUST

   VAN DAELE GABRIEL

   VAN DE VELDE JOSEPH

   VAN DEN BROUCKE JOHAN

   VAN DEPUTTE ROBRECHT

   VAN HEDDEGEM WILLY

   VAN HOLLEBEKE LUC

   VAN KERKHOVEN PAUL

   VAN LOOCKE JEAN-PIERRE

   VAN MEIR FRANCOIS

   VAN REMOORTEL HEDWIG

   VAN TORRE JULIEN

   VAN ZEEBROECK ANDREE (Wed Vanden Abbeele)

   VANDAMME MARTIAL

   VANDERPIETE ALBERT

   VANDEWALLE HERMAN

   VANHOLLEBEKE FREDDY

   VANOVERBEKE JOHN

   VERHAEGHE IVAN

   VERHOEVEN JOHAN

   VILEYN JACQUES

   VUYLSTEKE NICOLE (Wed De Clerck)

    Terug naar Index 

    

   W - X - Y - Z


   WARMOES Freddy


      

   Terug naar Index    

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    

   Nieuw Lid

    

   Wens je lid te worden van onze kring, gelieve onderstaande gegevens in te vullen en over te maken aan de secretaris.

    

   Gegevens van het lid:

    

   Naam:…………………......................................

   Vooraam:……………………….........................

    

   Graad ……………………..

   laatste datum van benoeming…………………

    

   Plaats van geboorte:

   Geboorte datum:……………………………….…..

   Identiteitskaartnummer:……………………………

   Nationaal nummer:……………………………

    

   Plaatnummer voertuig:………………………………..

    

   Adres

    

   Straatnaam:………………………

   Nr:………………………………

   Bus: ................

   Gemeente:……………………………

   Postnummer:………………………………………

    

   Telefoonnummer:………………………

   GSM-Nummer:……………………………………

   E-Mailadres:………………………………………………

    

   Gegevens van de partner:

    

   Naam:……………………………

   Voornaam:…………………………………….……

    

   Plaats van geboorte:………………………

   Geboorte datum:……………………………….…..

    

   Identiteitskaartnummer:…………………………….…

    

   Nationaal nummer :…………………………………………..

    

   Plaatnummer voertuig:…………………………………………

    

    

   Deze gegevens kunnen ook overgemaakt worden aan de secretaris: via :

    

    • E-mail : johanvdbroucke@skynet.be
    • Post : Seretaris KVOO-WVl - Leeuwetandstraat, 8 - 8200 Brugge
    • Contactformulier : Zie contact

    

    

   Ik wens mijn briefwisseling te ontvangen via (bolletje voorkeur zwart maken a.u.b.)

    

   De Post O

   Mijn e-mail adres O:

    

   Ik ga eveneens akkoord met alle publicaties van beeldmateriaal waarop ik voorkom i.v.m. de activiteiten, evenals met het ter beschikking stellen van mijn coördinaten aan de leden (Zie ook privacyverklaring).

    

    

   Handtekening en Datum

    

   Terug naar Index         

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    

   Reglement inwendige orde.


   Een digitale copy kan steeds worden aangevraagd via het contactformulier 

    

   Dit reglement bevat volgende hoofdstukken:

    

    

   Hfdst. I: De Kring. info

   Hfdst. II: Het Lidmaatschap. info

   Hfdst. III: De Algemene Vergadering. info

   Hfdst. IV: De Raad van Bestuur. info

   Hfdst. V: Financieel Beheer. info

   Hfdst. VI: Jaarlijkse bijdrage aan de Kring. info

   Hfdst. VII: Deelname aan activiteiten georganiseerd door andere Kringen. info

   Hfdst. VIII:Procedure tot goedkeuring of wijziging van het Reglement inwendige orde. info

   Hfdst. IX: Bijlagen info

   A.Interne solidariteitsacties. info

   B.Activiteiten. info

   C.De sneeuwballijst procedure.info

    

   Refertes:

   1.Statuten van de KVOO nationaal vzw, editie 2014.

   2.Reglement van Inwendige Orde (RIO) KVOO nationaal vzw, editie 2014.

    

    Terug naar Index 

    

   HOOFDSTUK I:DE KRING WEST-VLAANDEREN.

    

   Benaming, zetel en doelstellingen van de Kring.

    

   Artikel 1:De Koninklijke Vereniging der Oprustgestelde Officieren Kring West-Vlaanderen (hierna genoemd de Kring), waarvan de stichting dateert van 28 oktober 1976 en waarvan het bestaan gehomologeerd wordt door artikel  4 van de Statuten en artikel 3.c.1) van het RIO van de Koninklijke Vereniging der Oprustgestelde Officieren (KVOO nationaal vzw), legt met dit Reglement inwendige orde haar werking vast.

   Op provinciaal niveau zal de Kring de doelstellingen bepaald in Art 3 van de statuten van de KVOO nationaal vzw bewerkstelligen.

    

   Artikel 2:De zetel van de vereniging is gevestigd in de provincie West-Vlaanderen, ten huize van de voorzitter. De zetel kan gewijzigd worden bij beslissing van de  Raad van Bestuur.

    

   Artikel 3:Om de doelstellingen van de KVOO nationaal vzw te realiseren, zal de Kring:

   a.de verschillende categorieën leden van de KVOO nationaal vzw die in de provincie verblijven, samenbrengen in één Kring;

   b.onder leiding van een verkozen Raad van Bestuur, vriendschap bevorderen en samenwerking ontwikkelen, dit door het opstellen en verwezenlijken van een jaarlijks activiteitenprogramma;

   Dit programma moet toelaten de onderlinge contacten die ontstaan zijn tijdens de actieve loopbaan verder te zetten en te onderhouden, en nieuwe contacten uit te bouwen;

   c.de echtgenoten/partners van de leden bij de uitvoering van het jaarprogramma betrekken om het gemoedelijke karakter van de werking van de Kring te onderstrepen;

   d.via haar vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van KVOO nationaal vzw optreden ter verdediging van de morele, sociale en gemeenschappelijke belangen van al haar leden;

   e.als groep, zich in het openbaar leven inwerken om o.a. het prestige van de militaire loopbaan hoog te houden;

   f.goede betrekkingen met de militairen in actieve dienst en de lokale autoriteiten onderhouden.

   Deze doelstellingen zullen nagestreefd worden in een geest van totale politieke neutraliteit.

    

    Terug naar Index

    

   HOOFDSTUK II:HET LIDMAATSCHAP.

    

   Artikel 4:Om het lidmaatschap van de Kring te bekomen dienen  volgende voorwaarden vervuld te zijn:

   a.effectief of toegetreden lid  zijn of worden van de KVOO nationaal vzw (Cfr. Art 5 en 6 van de statuten van KVOO nationaal vzw) ;

   b.ieder jaar vóór 31 januari het lidgeld van de KVOO nationaal vzw betalen evenals de jaarlijkse bijdrage voor de Kring (Cfr. Hfst VI) dit volgens de richtlijnen van de Kring.

   c.Opmerkingen.

   1.De echtgenoten/partners van de leden van de KVOO nationaal vzw kunnen statutair geen lid worden tenzij ze zelf voldoen aan de voorwaarden van Art 5 en 6 van de statuten van KVOO nationaal vzw. Ze kunnen dus ook geen lid worden van de Kring. Via hun echtgenoten / partners die lid zijn  kunnen ze wel deelnemen aan alle activiteiten van de Kring.

   2.De weduwen/weduwnaars/wezen en samenwonende partners van overleden effectieve leden worden bij het overlijden van het effectief lid beschouwd als toegetreden lid van KVOO nationaal vzw voor het resterende deel van het jaar. Ze blijven naderhand toegetreden lid van KVOO nationaal vzw mits het betalen van het jaarlijks voorziene lidgeld.

   3.Kandidaat leden sympathisanten dienen hun gemotiveerde kandidatuur in bij de Raad van Bestuur van de Kring. In geval van positief advies wordt hun kandidatuur als toegetreden lid voorgesteld aan de Raad van Bestuur van KVOO nationaal vzw die de uiteindelijke beslissing neemt conform het RIO KVOO nationaal vzw Art 4 a.2).

   4. Toegetreden leden hebben geen stemrecht.

   5. Het toekennen van eretitels zoals erelid of lid weldoener gebeurt door de Algemene vergadering van de KVOO nationaal vzw op voorstel van de nationale Raad van Bestuur.

    

   Artikel 5:De uitsluiting als lid van de Kring zal gebeuren:

   a.wanneer door de KVOO nationaal vzw een ontslag of een uitsluiting uit de Vereniging wordt uitgesproken;

   b.wanneer een lid niet meer voldoet aan de voorwaarden tot opneming op de ledenlijst van de Kring zoals voorzien in artikel 4.

    Terug naar Index 

    

    

   HOOFDSTUK III:DE ALGEMENE VERGADERING.

    

   Artikel 6:Algemene Vergadering – Samenstelling.

   De Algemene Vergadering bestaat uit het geheel van de effectieve leden van de Kring in regel met het lidgeld van het lopende jaar.

    

   Artikel 7:Algemene vergadering – Bevoegdheid.

   a.De inkomsten en uitgaven van het verlopen boekjaar goedkeuren en kwijting verlenen aan de bestuurders en de commissarissen.

   b.De commissarissen benoemen die de boekhouding van het lopende boekjaar moeten controleren.

   c.De bestuurders benoemen of afzetten bij gewone meerderheid.

   d. Haar beslissingen zijn bindend.

    

   Artikel 8 : Algemene Vergadering – Oproeping.

   a.Jaarlijks zullen in de loop van de maand februari, de effectieve leden oproepen worden voor de Algemene Vergadering.

   b.Het bijeenroepen gebeurt schriftelijk ten minstens vijftien (15) kalenderdagen voor de vergadering.

   c.De uitnodigingen moeten duidelijk plaats, datum en uur van de vergadering vermelden, alsook de dagorde.

   d.Enkel de punten vermeld op de dagorde mogen het voorwerp uitmaken van besprekingen en stemmingen. Op de varia en de mededelingen mogen geen beslissingen genomen worden.

    

   Artikel 9:Algemene Vergadering – Stemming.

   Ieder effectief lid beschikt over één (1) stem.

   Een effectief lid kan zich laten vertegenwoordigen door één (1) ander effectief lid drager van een volmacht speciaal opgesteld voor de bepaalde vergadering. Geen enkel lid mag drager zijn van meer dan vijf (5) volmachten.

   Bij staking van stemming zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn, behalve bij een persoonsgebonden zaak.

    

   Artikel 10:Algemene Vergadering –Verslag.

   Van ieder Algemene Vergadering wordt een verslag opgesteld door de Secretaris. Het verslag vermeldt de besproken onderwerpen en de genomen beslissingen. Dit verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Deze laatste bewaart het origineel en stuurt een afschrift naar alle leden.

    

   Artikel 11:Buitengewone Algemene Vergaderingen.

   Deze kunnen bijeengeroepen worden door de Raad van Bestuur of op aanvraag van tenminste 20% van de effectieve leden. Het dagorder moet gekend zijn acht (8) dagen voor de vergadering.

    

    Terug naar Index 

    

    

    

   HOOFDSTUK IV:DE RAAD VAN BESTUUR.

    

   Artikel 12:De leiding van de Kring wordt waargenomen door een Raad van Bestuur die zijn bevoegdheden uitoefent binnen de perken van de Statuten en het RIO van de KVOO nationaal vzw en in overeenstemming met het Reglement inwendige orde van de Kring.

    

   Artikel  13:Raad van Bestuur – Samenstelling en verkiezing.

   a.Samenstelling:

   - één voorzitter;

   - één ondervoorzitter;

   - één secretaris;

   - één penningmeester;

   - de bestuurders.

   De Raad van Bestuur vormt het dagelijks bestuur van de Kring.

   De Raad van Bestuur beslist autonoom over de functies van de bestuurders. Het ledenaantal is minimum drie, de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

   De Raad van Bestuur kan zich bij de uitoefening van zijn beleidstaken laten bijstaan door werkgroepen en experten. Voor ieder afzonderlijk geval wordt hun opdracht en de duur ervan bepaald door de Raad van Bestuur. Zij nemen deel aan de bijeenkomsten van de Raad en hebben uitsluitend een adviserende bevoegdheid.

   b.Verkiezingen.

   De Raad van Bestuur wordt uitsluitend gekozen tussen de effectieve leden van de Kring, door de Algemene Vergadering en met gewone meerderheid van stemmen (de helft plus één). De effectieve leden kunnen schriftelijk hun kandidatuur stellen voor een bestuursfunctie die vrijkomt, bij de secretaris, minstens twee maanden voor de Algemene Vergadering.

    

   Artikel 14:Raad van Bestuur - Mandaat en ontslag.

   a.De oproeping van kandidaat bestuurders gebeurt minstens drie maanden vóór de eerstvolgende Algemene Vergadering.

   b.De duur van het mandaat van alle bestuurders is, in overeenstemming met de statuten van KVOO nationaal vzw vastgesteld op drie jaar en hernieuwbaar.

   c.Het mandaat van een bestuurder eindigt wanneer hij de hem toegewezen functie niet meer uitoefent of wanneer hij wordt afgezet door de Algemene Vergadering.

   d.Indien een plaats van bestuurder vrij komt gedurende een mandaat, zal één van de bestuurders deze functie overnemen tot bij de eerstvolgende Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur kan een plaatsvervanger coöpteren tot de eerstkomende jaarlijkse Algemene Vergadering. De periode van plaatsvervanging komt niet in aanmerking voor het mandaat van drie jaar.

   e.Het ontslag van een bestuurder dient schriftelijk aan de secretaris toegestuurd.

    

   Artikel 15:Raad van Bestuur- Bevoegdheden.

   a.De Raad van Bestuur leidt de Kring en vertegenwoordigt ze in alle omstandigheden.

   b.Ze bereidt het programma der activiteiten voor en keurt het goed.

   Ze kan, indien de omstandigheden dit vereisen, wijzigingen aanbrengen aan het weerhouden programma. De leden zullen van deze wijzigingen tijdig in kennis gesteld worden door de secretaris.

   c.Ze vergadert telkens wanneer de belangen van de vereniging het vereisen.

   d.Ze beslist bij gewone meerderheid (de helft plus één). Minstens de helft van de leden moeten aan de stemming deelnemen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of zijn plaatsvervanger beslissend.

   e.Bij hoogdringendheid zal de voorzitter de bestuurders verwittigen. Na reactie van minimum twee (2) bestuurders op het probleem zal de voorzitter een beslissing nemen, die later op een bestuursvergadering wordt bekrachtigd.

   f.Ze is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de vereniging.

   g.Ze beslist over de financiële tussenkomsten voor bepaalde activiteiten en over het besteden van middelen aan de publieke relaties van de Kring.

   h.Ze geeft advies of beslist over de aanvaarding of afwijzing van leden sympathisanten.

    

   Artikel 16: Raad van Bestuur – Werking.

   De Raad van Bestuur moet minstens tweemaal per jaar bijeenkomen en wordt door de voorzitter samengeroepen. Ze kan in buitengewone zitting bijeenkomen op uitnodiging van de voorzitter met tenminste één derde van de bestuurders.

   a.De voorzitter leidt de Raad.

   b.De ondervoorzitter staat de voorzitter bij en vervangt hem tijdens zijn afwezigheid.

   c.De secretaris verzekert het administratieve werk van de vereniging volgens de opdrachten hem toevertrouwd door de Raad van Bestuur.

   -het bijhouden van alle documenten van de vereniging, zoals: jaarverslagen, jaarboek, agenda van de vergaderingen, kalender en verslagen van de activiteiten, enz.

   -het opstellen en verzenden van de uitnodigingen tot de vergaderingen en de bijeenkomsten, de gewone briefwisseling verzekeren, de ledenlijst bijhouden.

   -Jaarlijks de situatie van alle rouwbetuigingen overmaken aan KVOO nationaal vzw met het oog op de terugbetaling van de kosten.

   -het opmaken en bewaren van de verslagen van de vergaderingen, de activiteiten en van de jaarlijkse Algemene Vergadering.

   Wanneer hij afwezig is, wordt het secretariaat waargenomen door een bestuurder door de voorzitter voorgesteld.

   d.De penningmeester verzekert het financieel beheer.

   -het bijhouden van alle documenten die betrekking hebben op de dagelijkse boekhouding van de vereniging zoals kasboek, bewijsstukken en bankdocumenten.

   - het opstellen van betalingsopdrachten, betalen van facturen, kostennota’s, inschrijving van ontvangstbewijzen.

   - het ontvangen van lidgelden en bijdragen voor de activiteiten. Het uitwisselen van de gegevens m.b.t. de betaling van de nationale lidgelden met KVOO nationaal vzw.

   - het opstellen van het jaarlijks financieel verslag.

   -het jaarlijks indienen van de aangifte van het patrimonium bij de KVOO nationaal vzw.

   Wanneer hij afwezig is, wordt zijn functie waargenomen door de voorzitter.

   e.De bestuurders nemen deel aan de werkvergaderingen van de Raad van Bestuur en nemen de functies waar, hen toebedeeld door de Raad van Bestuur. Wordt als ontslagnemend beschouwd, ieder bestuurder die afwezig is op drie opeenvolgende vergaderingen van de Raad van Bestuur tenzij in geval van overmacht, als dusdanig door de Raad aanvaard.

    

   Artikel 17:De vertegenwoordiging bij de KVOO nationaal vzw.

   De voorzitter van de Kring vertegenwoordigt de Kring op de vergaderingen van de Raad van Bestuur van KVOO nationaal vzw. Hij kan zich laten vervangen door een van de bestuursleden.

   De onkosten worden vergoed door KVOO nationaal vzw conform de modaliteiten van het RIO Par 11.d.3).

    Terug naar Index 

    

    

   HOOFDSTUK V:FINANCIEEL BEHEER.

    

   Artikel 18:Algemeen.

   a.De Raad van de Bestuur en de penningmeester zijn verantwoordelijk voor het boekhoudkundig aspect van de Kring.

   b.De administratieve werking van de Kring wordt in principe gedekt door een inhouding op de lidgelden van KVOO nationaal vzw die via de Kring worden betaald.

   c.De kosten van alle activiteiten zullen in principe worden gedragen door de deelnemers of door de begunstigden conform de richtlijnen van Bijl B.

   d.Eventuele tekorten op de administratieve uitgaven, de financiële tussenkomsten in bepaalde activiteiten en de kosten van de publieke relaties van de Kring, vallen ten laste van het “Eigen Vermogen” (Cfr. Art 21).

    

   Artikel 19 : Rekeningen.

   De Kring beschikt over één zichtrekening en één spaarrekening.

   In geen geval zullen er gelden in speciën bewaard worden.

   Enkel de voorzitter en de penningmeester hebben volmacht om financiële verrichtingen bij de bankinstellingen uit te voeren.

    

   Artikel 20:Boekhouding.

   Het boekjaar begint op 01 januari en eindigt op 31 december.

   Alle financiële transacties worden geboekt.

   De penningmeester brengt jaarlijks verslag uit aan de Algemene Vergadering over de boekhouding.

   De Algemene Vergadering duidt twee commissarissen (effectieve leden niet behorend tot de Raad van Bestuur) aan om een controle uit te voeren van de boekhouding en de rechtvaardigende stukken. Ze stellen een schriftelijk verslag op en rapporteren aan de Algemene Vergadering. In dit verslag zal een clausule voorzien worden tot kwijting van de bestuurders voor het beheer van het voorbije boekjaar.

   Artikel 21:Eigen vermogen.

    

   Het eigen vermogen wordt opgebouwd met :

   a.de jaarlijkse bijdragen van de leden van de Kring;

   b.de fondsen die eventueel als batig saldo, na afrekening van de kosten van de activiteiten, ter beschikking blijven;

   c.de giften of schenkingen;

   d.het eventuele batig saldo op de administratieve kosten na afsluiten van het boekjaar.

   Het “Eigen Vermogen” wordt aangewend voor het dekken van deficitaire activiteiten , het eventuele tekort op de administratieve uitgaven en tot dekking van de publieke relaties van de Kring.

   Het wordt daarenboven gebruikt om de interne solidariteit zoals gedefinieerd in Art 26 en Bijl A te financieren.

   Jaarlijks, tijdens de Algemene Vergadering, zal de toestand van het “Eigen Vermogen” aan de leden worden medegedeeld.

    

   Artikel 22:Verzekering.

   De burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor onvrijwillige schade aan derden door de leden van de Raad van Bestuur of door de leden die optreden in naam van en voor rekening van de Kring tijdens activiteiten (exclusief meerdaagse reizen), georganiseerd in het raam van het activiteitenprogramma van de Kring, worden gedekt door een verzekering, afgesloten door KVOO nationaal vzw.

    

   Artikel 23:Terugbetaling van kosten.

   a.De werkelijke kosten gemaakt door de leden van de Raad van Bestuur in het kader van hun opdracht worden terugbetaald op basis van een boekhoudkundig document (factuur, kasticket,…).

   b.Voor de kosten van telefoon- of GSM gesprekken, brieven en gebruik van de eigen wagen gelden de forfaitaire tarieven opgenomen in de RIO KVOO nationaal vzw onder Par.11.e. Deze tarieven worden jaarlijks aangepast.

   c.De secretaris en de penningmeester genieten een jaarlijkse forfaitaire toelage voor het in stand houden van hun informaticasoftware. Het bedrag wordt bepaald door de Raad van Bestuur.

   d.De betaling gebeurt in principe trimestrieel, op aanvraag en mits het voorleggen van een kostennota (te bekomen bij de penningmeester) vergezeld van de nodige bewijsstukken.

    Terug naar Index 

    

    

   HOOFDSTUK VI:JAARLIJKSE BIJDRAGE AAN DE KRING.

    

   Artikel 24:Om lid te zijn van de Kring West-Vlaanderen moeten alle categorieën leden van KVOO een jaarlijkse bijdrage betalen (artikel 4.b)

    

   Artikel 25:De jaarlijkse bijdrage dient te worden betaald vóór 31 januari.

   Het lidgeld voor de partner is inbegrepen.

   In functie van de evolutie van het” Eigen Vermogen” zal de Raad van Bestuur het bedrag van de jaarlijkse bijdrage vastleggen.

    

   Artikel 26:Interne Solidariteit

   a.De jaarlijkse bijdrage wordt onder andere gebruikt voor interne solidariteitsacties ten gunste van alle leden (Cfr. Art 21).

   De bedoeling van deze acties in de Kring is, om bij zowel blijde als droevige gebeurtenissen in de familiekring van onze leden, het medeleven van het bestuur en van de andere leden van de Kring te betonen

   b.De concrete lijst van de interne solidariteitsacties, die ten gunste van de leden kunnen worden gevoerd bevindt zich in Bijl A. Wijzigingen aan de lijst worden onmiddellijk ter kennis gebracht van de leden.

    Terug naar Index 

    

    

   HOOFDSTUK VII:DEELNAME AAN ACTIVITEITEN GEORGANISEERD DOOR ANDERE KRINGEN.

    

    

   Artikel 27:Het staat alle leden vrij om ten persoonlijke titel en op eigen kosten deel te nemen aan activiteiten georganiseerd door zowel het Nationaal Bestuur als door andere Kringen.

    

   Artikel 28:Indien de Raad van Bestuur meent dat de Kring officieel moet vertegenwoordigd zijn, zal voor elke activiteit beslist worden in de Bestuursvergadering over:

   a.het aantal deelnemers;

   b.de vergoeding voorzien voor de verplaatsing, per openbaar vervoer indien mogelijk, anders met eigen wagen (forfaitair tarief kilometervergoeding federale ambtenaren);

   c.de eventuele vergoeding voor de maaltijden.

   Er zal echter nooit een vergoeding voorzien worden voor de echtgenote/partner die met een lid aan de activiteit deelneemt.

    Terug naar Index 

    

    

    

    VIII:PROCEDURE TOT GOEDKEURING OF WIJZIGING VAN HET REGLEMENT.

    

    

   Artikel 29:De goedkeuring van dit Reglement.

   Dit Reglement inwendige orde werd na stemming goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 9 januari 2015.

   Het reglement zal aan alle leden medegedeeld worden en treedt in voege op de datum van de mededeling.

    

   Artikel 30:De Wijzigingen.

   Alle effectieve leden mogen wijzigingen aan dit reglement voorstellen. De voorstellen dienen schriftelijk ingediend te worden bij de secretaris. De secretaris legt een ontwerp voor aan het bestuur die bij een twee derde meerderheid van stemmen de wijzigingen kan aanvaarden. De aanvaarde wijzigingen zullen aan alle leden bekend gemaakt worden ter gelegenheid van de eerstvolgende Algemene Vergadering.

    Terug naar Index 

    

    

   HOOFDSTUK IX:BIJLAGEN.

    

    

   Bijlage A : Interne Solidariteitsacties : Info

   Bijlage B : Activiteiten : Info

   Bijlage C : Sneeuwballijst : Info

   Het Reglement inwendige orde van de Kring West-Vlaanderen bevat 30 artikelen en één hoofdstuk bijlagen.

   Uitgegeven te Oostende op 9 januari 2015.

   Van kracht wordend op de datum van uitgave.

   Dit  reglement vervangt het Huishoudelijk reglement uitgegeven op 9 november 2007.

    Terug naar Index 

    

   Bijlage A aan het RIO

   (Gewijzigd bij beslissing RvB 9/2/2018)

    

   INTERNE SOLIDARITEITSACTIES.

    

   1.Toepassing

   a.Bij huwelijksjubilea:

   -opsturen van een postogram of een gelukwenskaart.

   b.Bij verjaardagen vanaf 80 jaar en verder, om de vijf jaar:

   -opsturen van een postogram of een gelukwenskaart.

   c.Bij ziekte thuis:

   -bij ziekte zal een kaartje voor spoedig herstel gestuurd worden.

   -bij langdurige ziekte zal een bezoek gebracht worden door een bestuurslid of door een ander lid met afgifte van bloemen of van een ander geschenk (ter waarde van + 25 Euro).

   d.Bij hospitalisatie:

   -bij een kortstondig verblijf in het hospitaal  zal een bezoek met geschenk (zie hierboven) gebracht worden in het hospitaal, ofwel thuis na de terugkeer uit het hospitaal.

   -bij een langere hospitalisatie kan een bezoek worden herhaald

   -indien er na een hospitalisatie een lange revalidatieperiode thuis volgt, wordt de procedure van langdurig ziek zijn toegepast.

   e.Bij overlijden:

   (1)overlijden van een lid:

   - de voorzitter of zijn plaatsvervanger beslist al of niet de sneeuwballijst procedure in werking te stellen om het overlijdensbericht te melden aan alle leden;

   -contact nemen en eventueel hulp bieden voor de administratieve rompslomp;

   -vertegenwoordiging van de Raad van Bestuur op de begrafenis (maximum twee leden).

   (2)overlijden van een familielid in de eerste graad:

   -contact nemen en eventueel hulp bieden;

   -minimum schriftelijk rouwbeklag;

   -aanwezigheid op de begrafenis door een bestuurslid of een ander lid.

   2.Voorwaarden

   Een strikte voorwaarde voor de hierboven opgesomde tussenkomsten is, dat de Raad van Bestuur verwittigd wordt van elk van de mogelijkheden en dat het betrokken lid, of zijn/haar familieleden, instemmen met de voorziene tussenkomsten.

    

    

   3.Onkosten

   a.Alle onkosten worden gedragen door de Kring West-Vlaanderen in zoverre zij binnen de hierboven aangehaalde limieten liggen.

   b.Het secretariaat zal een reserve aanleggen van 5 postogrammen en/of wenskaarten.

   c.De kosten van de rouwbetuigingen bij een overlijden (postogram) worden jaarlijks globaal terugbetaald aan de Kring door KVOO nationaal vzw.

    

    

    Terug naar Index 

    

   Bijlage B aan het RIO

   ACTIVITEITEN.

   1.Inschrijving.

   a.De inschrijving voor deelname aan de activiteiten gebeurt door storting van het vastgestelde bedrag met de nodige vermelding, vóór de limietdatum vermeld in de aankondiging.

   b.De inschrijving wordt enkel definitief geregistreerd wanneer de verschuldigde som op de rekening is ingeschreven.

   c.De deelnemingsprijs dekt in principe uitsluitend de kosten van de prestaties.

   d.De afsluitingsdatum der inschrijvingen, vermeld bij iedere aangekondigde activiteit, is de dag dat alle deelnemingskosten moeten geboekt zijn. Het niet tijdig overmaken van deze gelden is nadelig voor de goede werking en doet aan het lid al zijn rechten op deelname vervallen.

   2.Verplaatsingen.

   a.Te allen tijde behouden de leden de vrije keuze van transport voor deelname aan de geplande activiteiten, maar het gebruik van een ander dan door het bestuur voorziene gemeenschappelijk vervoer geeft geen recht op enig prijsvermindering.

   b.Wanneer gemeenschappelijk vervoer wordt ingelegd worden de opstapplaatsen van de georganiseerde activiteiten steeds op de uitnodiging vermeld.

   c.Voor het gemeenschappelijk vervoer wordt a priori één prijs vastgesteld. Deze prijs is vast en solidair.

   3.Prioriteiten.

   a.KVOO leden van andere Kringen kunnen aan de activiteiten van de Kring deelnemen. Alle leden van de Kring kunnen extra genodigden voor een activiteit inschrijven. Wie geen lid is van de Kring betaalt een supplement bovenop de vastgelegde deelnameprijs. Dit supplement wordt in de uitnodiging voor de activiteit vermeld.

   b.Indien blijkt dat het aantal ingeschreven deelnemers het vooraf bepaalde maximum overtreft, zal voor de aanwijzing van de deelnemers prioriteit worden verleend aan alle leden van de Kring West-Vlaanderen gevolgd door de andere KVOO leden en in laatste instantie de extra genodigden.

   c.Bij betwisting zal de volgorde van betaling bij de penningmeester bepalend zijn en neemt de Raad van Bestuur de gepaste beslissingen, rekening houdend met o.a. de deelname aan de maandelijkse activiteiten.

   4.Bijzondere reisvoorwaarden voor reizen KVOO Kring West-Vlaanderen.

   a.Verbreking door de reiziger voor meerdaagse groepsreizen per vliegtuig, trein of autocar.

   De reiziger kan ten allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken mits het vergoeden van de schade die de reisorganisator lijdt ten gevolge van de verbreking. Daarnaast zijn de wijzigingskosten aangerekend door het reisbureau altijd verschuldigd evenals een forfaitaire administratieve kost van € 10 ten voordele van de Kring.

   Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid waarbij hij geen beroep kan doen op zijn annuleringsverzekering, wordt de schade die de reisorganisator lijdt ten gevolge van de verbreking  gelijkgesteld aan de totale meerprijs die gevraagd wordt aan de andere deelnemers ingevolge de vermindering van het totaal aantal deelnemers.

   Bij annulering door de reiziger waarbij de annulering te wijten is aan een omstandigheid waarbij de reiziger beroep kan doen op zijn annuleringsverzekering, wordt in principe geen schadevergoeding gevraagd.

   Wanneer de reiziger zijn reis overdraagt aan een derde, die echter moet voldoen aan alle voorwaarden van de reisorganisator, ontstaat er in principe geen meerprijs en is er dus ook geen schadevergoeding verschuldigd.

   OPGELET.

   Vliegtuig tickets voor reguliere vluchten worden uitgeschreven bij boeking en worden niet terugbetaald.

   De aan derden verschuldigde sommen zoals de bedragen betaald voor de verzekeringspremies, toegangsgelden van shows, musicals, theaters e.d. blijven integraal verschuldigd.

   b.Annulering door de reiziger voor daguitstappen georganiseerd door het Bestuur.

   In geval van annulering door de reiziger wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, zullen de annuleringsvoorwaarden geval per geval behandeld worden door de Raad van Bestuur.

    Terug naar Index 

    Terug inhoud RIO

   Bijlage C aan het RIO

   Amend 1

   DE SNEEUWBALLIJST VAN KVOO KRING WEST-VLAANDEREN.

    

   Wat is de sneeuwballijst?

   Onze sneeuwballijst is een transmissieketen die ons in de mogelijkheid moet stellen om op een snelle manier ALLE leden van de Kring West-Vlaanderen te bereiken, en aldus in een vrij korte tijd DRINGENDE berichten te verspreiden.

   Enkele voorbeelden van dringende berichten:

   - melden van overlijden en datum, plaats en uur van de begrafenis van een lid;

   - wijzigingen aan het programma van een activiteit;

    

   Hoe is ze opgevat?

   1.Zodra de Voorzitter  of één van de bestuursleden een bericht van dringende aard ontvangt, verwittigt deze laatste de Voorzitter of plaatsvervanger die dan al of niet de sneeuwballijst in gang stelt.

   2.De leden kunnen op 2 manieren verwittigd worden:

   - hetzij via e-mail;

   - hetzij via telefoon indien het bestuur niet over een e-mail adres van het lid beschikt.

   3.De secretaris verwittigt alle leden die beschikken over een e-mail adres.

   De andere bestuursleden verwittigen de leden die enkel telefonisch te bereiken zijn.

    

    Terug naar Index 

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    

   Privacyverklaring KVOO Kring West-Vlaanderen (2018/1)

    

   KVOO Kring West-Vlaanderen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

   In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met deze persoonsgebonden gegevens. Kring West-Vlaanderen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

   Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval :

   •Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

   •Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

   •Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw gegevens gewaarborgd is

   •Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

   •Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

   Als feitelijke vereniging Kring West-Vlaanderen zijn wij verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens en die van je partner indien van toepassing. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover kan je contact opnemen via onderstaande gegevens :

   Voorzitter KVOO Kring West-Vlaanderen


   Rene Beyens

   Schoolstraat,81

   8434 Lombardsijde

    

   Waarom verwerken wij persoonsgegevens

   Uw persoonsgegevens worden door de Kring West-Vlaanderen verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden :

   •Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de Kring West-Vlaanderen

   •Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

   •Het bijhouden van de website www.kvoo-wvl.be (Verslagen activiteiten, fotoreportages, ledenlijst, leden Raad van Bestuur)

   •Verzenden kaartjes bij overlijden, ziekte, verjaardagen etc.

   •Aanvragen parking, reisbiljetten

   Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens van u en/of u partner vragen :

   •Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummers, e-mail

   •Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid : identiteitskaartnummer

   •Persoonlijke kenmerken : geboortedatum, geboorteplaats, graad

   •Auto merk en nummerplaat

   We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens verkregen hebben.

    

   Verstrekking aan derden

   De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

   Zo maken wij gebruik van een derde partij voor :

   •Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven (IB)

   •Toelating voor parkeren op private terreinen

   •Daguitstappen of reizen georganiseerd door derden

   •Fotoreportages op de website

   Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden door geven tenzij dit wettelijk verplicht is.

    

   Bewaartermijn

   De KVOO Kring West-Vlaanderen bewaart persoonsgegevens voor de duur van het lidmaatschap, één jaar en jaarlijks hernieuwbaar. Indien het lid wordt geschrapt worden alle persoonsgegevens geschrapt.

   De beschermde fotoreportage van een activiteit van de Kring West-Vlaanderen worden zes maand bewaard op de website

   Terug naar Index

   Beveiliging van de gegevens

   Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgend maatregelen genomen :

   Alle personen (Leden Raad van Bestuur Kring West-Vlaanderen) die namens de KVOO Kring West-Vlaanderen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

   Enkel de verantwoordelijke van de database kan wijziging aanbrengen aan de gegevens en deze eventueel doorsturen naar de andere leden van de Raad van Bestuur.

   De persoonsgegevens worden bij gehouden op de harde schijf van een PC, de beschermde fotoreportages op de cloud van de website.

   Uw rechten omtrent uw gegevens

   U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kant u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij (bv Een oud collega vraagt adresgegevens).

   Klachten

   Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

   Wijziging privacyverklaring

   De KVOO Kring West-Vlaanderen kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

    

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


   Infoblad Nationaal (IB)

    

   Twee-maandelijks wordt er een IB, zowel van de kring als nationaal uitgegeven.

    

   De IB - Nationaal  is te consulteren via de website van de KVOO – Nat : www.kvoosror.be

   IB Nat kan worden geopend door de leden via hun account

   De account kan via de voorzitter van de Kring WVl worden aangevraagd

   Gegevens 

    • Gebruikersnaam : HOOFDLETTERS
    • Password: Voornaam en 4 cijfers


    Terug naar Index     

   IB 571 : Dec 21 - Jan 22 - Kring West Vlaanderen   1.Verslag Te Deum te Oostende.

   Deelnemers: 6 – De Heren en/of Dames: Allemeersch, Beyens, Casier, Cuffez, Delye.


   2.Verslag van de feestmaaltijd “Kom uit je kot” in restaurant Groeneveld op 21 juli 2021.

   Deelnemers: 42 – De Heren en/of Dames: Kustermans, Cuffez, Van Zeebroeck, Rubben, Van Remoortel, Claeys D.

   Goossens, Casier, De Cock, Van de Velde, Degroote Lisy, Allemeersch, Beyens, Valcke, Huwaert, Cops Josée,

   Haghebaert, Delaere Maria, Parmentier, Van den Broucke, Lefevre, De Beuker, Dely, Engelen, Vuylsteke Nicole

   Verontschuldigd: Debeuf, Onraet, Seynhave, Speybroeck, Van Heddegem.


   Na anderhalf jaar eenzaamheid konden we weer eens van een samenzijn genieten. 42deelnemers kwamen “uit hun kot” bijeen in restaurant Groeneveld waar we in de zonnige tuin genoten van een gezellig aperitief met lekkere hapjes.

   Gezeten aan de mooi gedekte tafels en in Corona-veilige omstandigheden , werd ons een heerlijke maaltijd opgediend. De geanimeerde tafelgesprekken bewezen dat we reeds naar de toekomstige activiteiten verlangen.

   Omstreeks 17.30 uur werd deze geslaagde weerzien-bijeenkomst afgesloten.


   3.Verslag van het zomerfeest in restaurant Groeneveld op 26 augustus 2021.

   Deelnemers: 50 – De Heren en/of Dames: Kustermans, Heyvaert, Cuffez, Meert E, Beyens, Allemeersch,

   Van Zeebroeck A, Delaere M, Parmentier, Claeys D, De Meyer-Desmet Liliane, Staelen Cl, Valcke,

   Van den Broucke, De Cock, Casier, Dilen, Huwaert, Vuylsteke N, Lenaers N, Degroote L, Coppejans,

   De Beuker, Van Remoortel, Haghebaert, Van De Velde, Cops J, Lefevre, Van Hollebeke, Debeuckelaere,

   Martens, Engelen.


   Onze traditionele BBQ kan opnieuw als een succesvolle bijeenkomst na Corona gerekend worden.

   Het aperitief, deze maal binnen wegens weersomstandigheden, had nood aan veel babbelwater want er was veel bij te praten. De 2-gangen BBQ was eveneens een succes. Een geslaagde namiddag die zelfs later afsloot, zoals we trouwens gewoon zijn.


   4.Verslag van de bowling 9 september 2021.

   Deelnemers: 17 – Beyens, Casier, Cuffez, Engelen, Geleleens M, Parmentier, Rubben, Valcke, Van den Broucke,

   Van Hollebeke, Warmoes.


   De organisator Armand verwelkomde de nieuwe deelnemers (Ben, Freddy W en René) aan de bowling. Tevens

   werd hulde gebracht aan de overleden deelnemers Jean-Claude en André. Maria werd bedankt voor haar jaren lange inzet bij de organisatie en we hopen dat ze dit nog vele jaren kan verder zetten. Danny werd bedankt voor de organisatie van de voorgaande jaren.


   5.Verslag van het bezoek aan het spektakel DAEMS op 12 september 2021.

   Deelnemers: 23 – De Heren en/of Dames: Casier, Cuffez, Desmidt, De Beuker, Kustermans, Parmentier, Rubben, Staelen, Valcke, Van den Broucke, Vuyksteke.

   Na maanden uitstel wegens Corona, beleefden we het spektakel Daems, opnieuw een idee van Armand om er een georganiseerde dag van te maken. Een prima uitgestippeld dagprogramma. De inwendige mens mochten we plezieren in een uitstekend restaurant in Puurs zelf, kwestie van niet te veel tijd te verliezen en te moeten aanschuiven in het studio100 theater om er op een rustige manier onze plaatsen in te nemen en dit volgens de geldende Corona maatregelen.

   In de speelhall uitgerust met rollende tribunes was iedere zitplaats voorzien van een koptelefoon waarvan de werking uitstekend was. We genoten er van een subliem spektakel met veel afwisseling. Indrukwekkend ! we werden er stil van. Wat een prestatie van de acteurs.


   6.Verslag van de reis naar Corsica van 15 t.e.m. 22 september 2021.

   Deelnemers: 19 De Heren en/of Dames Beyens, Casier, Claeys D, Cuffez Ar, Debeuf, Haeghebaert, Kustermans, Van den Broucke, Winne, Van Zeebroeck, Mehren.

   Begeleidster Regine DeVlamynck.
   Een korte vlucht van anderhalf uur bracht ons in Corsica op de luchthaven van Ajaccio.

   Tijdens de reis doorkruisten we het eiland van zuid ( met verblijf in Hotel Bartaccia in Propriana) naar noord (met verblijf in Hotel Mercure in Bastia Biguglia). We herinneren ons vooral de grote variaties in het landschap, de diverse bezienswaardigheden en de historische sites, telkens begeleid door zeer bekwame gidsen: Catherine (dag 1 in Ajaccio), Valerie-Anne (dag 1, 2,3en 4 en Gabriël (dag 5,6 en 7)).Tijdens onze reis werden we ook verwend op gastronomisch gebied. De traditionele reisleidster Regine vervulde haar taak weeral met brio en de getalenteerde fotograaf Jean Luc zorgde er dagelijks voor dat we na thuiskomst de reis opnieuw volop kunnen beleven De goesting was er om nog langer te blijven en te genieten van de vele bezienswaardigheden maar de terugreis was geboekt en op 22 september vertrokken we vanuit Ajaccio naar huis.

   Dank Armand voor het plannen van deze prachtige ontdekkingsreis die prima en probleemloos is verlopen en waar we met veel genoegen aan terug denken.   7.Komende activiteiten:


    • 18 november 2021 - Bowling in de Airport Bowling, Steensedijk, 186, Oostende. Samenkost om 15.00 uur

   Na de bowling kan vrijblijvend deelgenomen worden aan een gezamenlijke maaltijd in restaurant

   Groeneveld Torhoutsesteenweg, 655 te Oostende .


    • 15 november 2021 – Te Deum

   Te Oostende: om 11.30 uur in de Sint Petrus en St Paulus kerk

   Te Brugge: de info wordt aan de leden verstuurd zodra de gegevens gekend zijn.


   Vrijblijvend aansluitende lunch te Oostende in restaurant Groeneveld.

   Aperitief aangeboden door de Kring W.Vl.

   Menu: Côte à l’os met saus naar keuze, seizoenslaatje en kroketten.

   Kaasschotel

   Koffie met versnaperingen

   Dranken exclusief

   Prijs: 31 € door overschrijving op rekening van de penningmeester vóór 07 november 2021.


    • 21 november 2021 – Korpsmaaltijd

   De Voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur hebben de eer en het genoegen

   U en uw echtgenote/partner uit te nodigen op het jaarlijks Korpsmaal, welke traditiegetrouw, dit jaar opnieuw plaats vindt in het Kasteel van Moerkerke, 7, Kasteeldreef te Moerkerke-Damme.


   Datum: Zondag 21 november 2021.

   Verwelkoming: 12.00 uur

   Aperitief naar keuze:

   Saint Remy brut, porto, sherry, sinaasappelsap, water

   2 glazen per persoon en 3 fijne aperitiefhapjes

   Korpsmaal: 13.00 uur

   Menu

   Soepje van knolselder / girolles / Mechelse koekoek.

   Wilde gambas, fregol met tuinkruiden, zeekraal, lente ui,groene asperges,

   Thaise basilicum, hoeveboter.

   Hertenkalffilet in z’n jus van aalbessen, savooikool, crème van pastinaak

   Boschampignons.

   Dessertbord.

   -Koffie of thee

   -Aangepaste witte- en rode kwaliteitswijnen, water

   Na de hoofdschotel een glas schuimwijn voor de toast op de Koning.


   Kledij: Stadskledij

   Deelnameprijs: 70 € per persoon

   Organisator: Armand Cuffez

   Inschrijving: Door storting van het gevraagde bedrag vóór 10 november 2021 op rekening van de penningmeester.

   Gelieve bij de inschrijving minstens één, en bij voorkeur twee namen te vermelden van collega’s met wie u de tafel wenst te delen.

   We eindigen in de bar met een drink aangeboden door de Kring (geen sterke dranken) .

   .

   Leden die een vervoer probleem zouden hebben gelieve contact op te nemen met de secretaris.

   Er worden sfeerbeelden genomen op deze activiteit, deze kunnen gebruikt worden voor de verslaggeving

   in het IB en op de website.


   We hopen U talrijk te mogen verwelkomen om het “Koningsfeest” op passende wijze te vieren.    • 9 december 2021 - Bowling in de Airport Bowling, Steensedijk, 186, Oostende. Samenkost om 15.00 uur

   .Na de bowling kan vrijblijvend deelgenomen worden aan een gezamenlijke maaltijd in restaurant

   Groeneveld Torhoutsesteenweg, 655 te Oostende .


    • 16 december 2021 – kerstkoffienamiddag in restaurant Groeneveld.

   14.30 uur : luxe desserten-buffet met koffie, Siberische ijsomelet, flensjes, bavarois, ruime fruitkeuze, tiramisu,

   Chocolade cupjes met advokaat..

   Prijs: 20 € door overschrijving op rekening van de penningmeester vóór 9 december 2021.


    • 13 januari 2022 - Bowling in de Airport Bowling, Steensedijk, 186, Oostende. Samenkost om 15.00 uur

   .Na de bowling kan vrijblijvend deelgenomen worden aan een gezamenlijke maaltijd in restaurant

   Groeneveld Nieuwpoortsesteenweg 655 te Oostende .


    • 27 januari 2022 - Nieuwjaarsreceptie

   Een uitnodiging wordt ten gepaste tijd aan de leden van de Kring West Vlaanderen verstuurd.


   8.Lidgeld 2022 KVOO en Kring West-Vlaanderen.

   Het lidgeld omvat het nationale lidgeld KVOO verhoogd met het lidgeld van de Kring West-Vlaanderen,. Het lidgeld voor de eventuele partner is inbegrepen.

   Voor 2022 bedraagt het lidgeld:

   € 22 + € 10 = €32 voor effectieve leden hoger officier of gelijkgestelde en voor sympathisanten;

   € 22 + € 5 = € 27 voor effectieve leden lager officier of gelijkgestelde;

   € 14 + € 5 = € 19 voor partners van overleden effectieve leden.


   Leden van een andere Kring kunnen ook lid worden van de Kring West-Vlaanderen op voorwaarde dat ze lid zijn van KVOO Nationaal. Ze betalen € 10 en vermelden op hun overschrijving van welke Kring ze lid zijn.


   Gelieve het lidgeld 2022 vóór 31 januari 2022 te betalen op de rekening van de Kring.

   BE86 0017 8393 2050

   BIC: GEBABEBB

   KVOO-Kring West-Vlaanderen

   Schoolstraat 81

   8434 Lombardsijde
   8.Wel en Wee van de Kring West-Vlaanderen.

   We betreuren het overlijden op 30 augustus van ons lid Mevrouw Hilda De Turck, weduwe van Cdt b.d.

   Paul Lemaitre.

   Aan de familie werden onze blijken van medeleven overgemaakt.
   Johan Van den Broucke

   Secretaris

   René Beyens

   Voorzitter


        

   Terug naar Index