Kring W Vl

KVOO

Kring West-Vlaanderen

1976 - 2016


Nieuwpoortsesteenweg, 403 bus 401

8400 Oostende


Reknr : BE86 0017 8393 2050


kvoo.wvl@gmail.com


Kring West-Vlaanderen

 

Index

 

 • Raad van Bestuur 2017 : Info

 

 • Info Blad (IB) : Info

 


 

 • Ledenlijst Kring W-Vl 2020: Info

 

 • Nieuw Lid - formulier : Info

 

 • Reglement Inwendige Orde (RIO) :Info

 

 • Privacyverklaring KVOO Kring West-Vlaanderen : Info

 

 

 

 

 

 

Raad van Bestuur 2020

 

Voorzitter: Lt Kol Vl b.d. Danny DE COCK

 

Vice-voorzitter: Ere Kol v/h Vlw Armand CUFFEZ

 

Penningmeester: Kol MAB b.d. Luc VAN HOLLEBEKE

 

Secretaris: Cdt b.d. Johan VAN DEN BROUCKE

 

Bestuurder : Maj b.d. Jean Pierre DESMIDT

 

Bestuurder - webmaster: Cdt v/h Vlw b.d. Freddy RUBBEN

 

Bestuurder : Cdt b.d.Kustermans Jean Luc


Bestuurder : Cdt b.d. Parmentier Dirk

 

Terug naar Index       

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   

 

Lidgeld 2020 KVOO en Kring West-Vlaanderen

 

Het lidgeld 2020 van de Kring West-Vlaanderen, inclusief de bijdrage voor KVOO nationaal en het lidgeld voor de eventuele partner, bedraagt:


€ 32 voor effectieve leden hoger officier of gelijkgestelde;

€ 32 voor sympathisanten;

€ 27 voor effectieve leden lager officier of gelijkgestelde;

€ 19 voor partners van overleden effectieve leden.

 

Leden van een andere Kring kunnen ook lid worden van de Kring West-Vlaanderen op voorwaarde dat ze lid zijn van KVOO Nationaal. Ze betalen € 10 en vermelden op hun overschrijving van welke Kring ze lid zijn.

 

Gelieve het lidgeld 2020 vóór 31 december 2019  te betalen op de rekening van de Kring.   

BE86 0017 8393 2050

BIC: GEBABEBB

KVOO-Kring West-Vlaanderen

Nieuwpoortsesteenweg 403 bus 401

8400 Oostende 

 

Belangrijke opmerking:

 

Wie geen lid is noch wenst te worden van een Kring betaalt het nationale lidgeld rechtstreeks op de rekening van KVOO Nationaal.

 

Terug naar Index  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Ledenlijst  2020 Kring West - Vlaanderen (Feb 2020)

 

Om "privacy" kunnen de persoonlijke gegevens van de leden, ALLEEN aangevraagd worden bij de secretaris

Terug naar Index    

 

A - B

ALLEMEERSCH ERWIN

ARNALSTEEN ANDRE

BAETENS FERNAND

BEYEN RONNY

BEYENS RENE

 Terug naar Index 

C

CALLANT  WILLEM

CARDYN  ROBY

CASIER ROBERT

CLAEYS DARLINE

CLAEYS  ANDRE

CLYBOUW STEPHANUS

COORMAN WALTER

COPPEJANS ROBERT

COPS JOSEE (Wed Van Branteghem)

COSIJN WILLY

CREPAIN FERNAND

CREPAIN FRANCOIS

CUFFEZ ANDRE

CUFFEZ ARMAND

 Terug naar Index 

D - E - F

DE BEUKER SYLVEER

DE CAT MARC

DE COCK DANIEL

DE JONGHE JOS

DE MEYER ROGER

DE NAYER FRANCINA (Wed Goddyn)

DE RYCKE RENE

DE TROY WILLY

DE TURCK HILDA (Wed Lemaitre)

DEBEUF DIRK

DEBEUCKELAERE PETER

DEBRUYNE MAURICE

DEBUYST LUC

DECEUNINCK PATRICK

DELAERE MARIA (Wed Geleleens)

DELY RAF

DELYE NOEL

DESMIDT JEAN-PIERRE

DEWULF JOZEF

DEWULF CECILIA (Wed Vandenbergen)

DILEN RIK

DUPONT GILBERT

ENGELEN BENEDICT

 Terug naar Index 

G - H

GOOSSENS HANS

HAGHEBAERT HEDWIG

HAVERBEKE JEAN-PIERRE

HEYVAERT WILFRIED

HUBRECHTSEN FREDDY

HUWAERT JEAN

 Terug naar Index 

I - J - K - L


KUSTERMANS JEAN-LUC

LAFORCE GERARDINE (Wed Bursens)

LAGROU CHRISTIANE (Wed Soetens)

LEFEVRE DANIEL

 Terug naar Index 

 

M -N

MAENHOUDT JOHAN

MAES MYRIAM ( Wed Truyts)

MANGELSCHOTS  MARIE-ROSE (Wed Haes)

MARTENS JAN

MECHELAERE MARC

MEERT ELISABETH

MISSIAEN JULIEN

MOONS ETIENNE

  

 Terug naar Index 

 

O - P - Q - R


ONRAET CHRISTOPHE

PARMENTIER DIRK

PHILIBERT ROGER

PLANCKE CAMILLE

PLOVIE HERBERT

RUBBEN FREDDY

 Terug naar Index 

 

S - T

 

SEYNHAEVE MICHEL

SPEYBROECK HENDRIK

STAELEN CLAUDINE (Wed Hoef)

STERCK THEO

STEVENS MIGUEL

STEVENS WALTER

STRATSAERT ROBERT

TITECA MARCEL


 Terug naar Index 

U - V

VALCKE LUCIEN

VAN BREEN AUGUST

VAN DAELE GABRIEL

VAN DE VELDE JOSEPH

VAN DEN BOSSCHE LEON

VAN DEN BROUCKE JOHAN

VAN DEPUTTE ROBRECHT

VAN HEDDEGEM WILLY

VAN HEULE JEAN-CLAUDE

VAN HOLLEBEKE LUC

VAN KERKHOVEN PAUL

VAN LOOCKE JEAN-PIERRE

VAN MEIR FRANCOIS

VAN REMOORTEL HEDWIG

VAN TORRE JULIEN

VAN WIJNENDAELE JACQUES

VAN ZEEBROECK ANDREE (Wed Vanden Abbeele)

VANDAMME MARTIAL

VANDENDRIESSCHE JEAN-PAUL

VANDERPIETE ALBERT

VANDEWALLE HERMAN

VANDOOREN DANIEL

VANHOLLEBEKE FREDDY

VANOVERBEKE JOHN

VERHAEGHE IVAN

VERHAEGHE  SYLVERE

VERHOEVEN JOHAN

VILEYN JACQUES

VUYLSTEKE NICOLE (Wed De Clerck)

 Terug naar Index 

 

W - X - Y - Z

WYLLEMAN  RUDY

 

 

 

Terug naar Index    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Nieuw Lid

 

Wens je lid te worden van onze kring, gelieve onderstaande gegevens in te vullen en over te maken aan de secretaris.

 

Gegevens van het lid:

 

Naam:…………………......................................

Vooraam:……………………….........................

 

Graad ……………………..

laatste datum van benoeming…………………

 

Plaats van geboorte:

Geboorte datum:……………………………….…..

Identiteitskaartnummer:……………………………

Nationaal nummer:……………………………

 

Plaatnummer voertuig:………………………………..

 

Adres

 

Straatnaam:………………………

Nr:………………………………

Bus: ................

Gemeente:……………………………

Postnummer:………………………………………

 

Telefoonnummer:………………………

GSM-Nummer:……………………………………

E-Mailadres:………………………………………………

 

Gegevens van de partner:

 

Naam:……………………………

Voornaam:…………………………………….……

 

Plaats van geboorte:………………………

Geboorte datum:……………………………….…..

 

Identiteitskaartnummer:…………………………….…

 

Nationaal nummer :…………………………………………..

 

Plaatnummer voertuig:…………………………………………

 

 

Deze gegevens kunnen ook overgemaakt worden aan de secretaris: via :

 

 • E-mail : johanvdbroucke@skynet.be
 • Post : Seretaris KVOO-WVl - Leeuwetandstraat, 8 - 8200 Brugge
 • Contactformulier : Zie contact

 

 

Ik wens mijn briefwisseling te ontvangen via (bolletje voorkeur zwart maken a.u.b.)

 

De Post O

Mijn e-mail adres O:

 

Ik ga eveneens akkoord met alle publicaties van beeldmateriaal waarop ik voorkom i.v.m. de activiteiten, evenals met het ter beschikking stellen van mijn coördinaten aan de leden (Zie ook privacyverklaring).

 

 

Handtekening en Datum

 

Terug naar Index         

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Reglement inwendige orde.

 

 

Dit reglement bevat volgende hoofdstukken:

 

 

Hfdst. I: De Kring. info

Hfdst. II: Het Lidmaatschap. info

Hfdst. III: De Algemene Vergadering. info

Hfdst. IV: De Raad van Bestuur. info

Hfdst. V: Financieel Beheer. info

Hfdst. VI: Jaarlijkse bijdrage aan de Kring. info

Hfdst. VII: Deelname aan activiteiten georganiseerd door andere Kringen. info

Hfdst. VIII:Procedure tot goedkeuring of wijziging van het Reglement inwendige orde. info

Hfdst. IX: Bijlagen info

A.Interne solidariteitsacties. info

B.Activiteiten. info

C.De sneeuwballijst procedure.info

 

Refertes:

1.Statuten van de KVOO nationaal vzw, editie 2014.

2.Reglement van Inwendige Orde (RIO) KVOO nationaal vzw, editie 2014.

 

 Terug naar Index 

 

HOOFDSTUK I:DE KRING WEST-VLAANDEREN.

 

Benaming, zetel en doelstellingen van de Kring.

 

Artikel 1:De Koninklijke Vereniging der Oprustgestelde Officieren Kring West-Vlaanderen (hierna genoemd de Kring), waarvan de stichting dateert van 28 oktober 1976 en waarvan het bestaan gehomologeerd wordt door artikel  4 van de Statuten en artikel 3.c.1) van het RIO van de Koninklijke Vereniging der Oprustgestelde Officieren (KVOO nationaal vzw), legt met dit Reglement inwendige orde haar werking vast.

Op provinciaal niveau zal de Kring de doelstellingen bepaald in Art 3 van de statuten van de KVOO nationaal vzw bewerkstelligen.

 

Artikel 2:De zetel van de vereniging is gevestigd in de provincie West-Vlaanderen, ten huize van de voorzitter. De zetel kan gewijzigd worden bij beslissing van de  Raad van Bestuur.

 

Artikel 3:Om de doelstellingen van de KVOO nationaal vzw te realiseren, zal de Kring:

a.de verschillende categorieën leden van de KVOO nationaal vzw die in de provincie verblijven, samenbrengen in één Kring;

b.onder leiding van een verkozen Raad van Bestuur, vriendschap bevorderen en samenwerking ontwikkelen, dit door het opstellen en verwezenlijken van een jaarlijks activiteitenprogramma;

Dit programma moet toelaten de onderlinge contacten die ontstaan zijn tijdens de actieve loopbaan verder te zetten en te onderhouden, en nieuwe contacten uit te bouwen;

c.de echtgenoten/partners van de leden bij de uitvoering van het jaarprogramma betrekken om het gemoedelijke karakter van de werking van de Kring te onderstrepen;

d.via haar vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van KVOO nationaal vzw optreden ter verdediging van de morele, sociale en gemeenschappelijke belangen van al haar leden;

e.als groep, zich in het openbaar leven inwerken om o.a. het prestige van de militaire loopbaan hoog te houden;

f.goede betrekkingen met de militairen in actieve dienst en de lokale autoriteiten onderhouden.

Deze doelstellingen zullen nagestreefd worden in een geest van totale politieke neutraliteit.

 

 Terug naar Index

 

HOOFDSTUK II:HET LIDMAATSCHAP.

 

Artikel 4:Om het lidmaatschap van de Kring te bekomen dienen  volgende voorwaarden vervuld te zijn:

a.effectief of toegetreden lid  zijn of worden van de KVOO nationaal vzw (Cfr. Art 5 en 6 van de statuten van KVOO nationaal vzw) ;

b.ieder jaar vóór 31 januari het lidgeld van de KVOO nationaal vzw betalen evenals de jaarlijkse bijdrage voor de Kring (Cfr. Hfst VI) dit volgens de richtlijnen van de Kring.

c.Opmerkingen.

1.De echtgenoten/partners van de leden van de KVOO nationaal vzw kunnen statutair geen lid worden tenzij ze zelf voldoen aan de voorwaarden van Art 5 en 6 van de statuten van KVOO nationaal vzw. Ze kunnen dus ook geen lid worden van de Kring. Via hun echtgenoten / partners die lid zijn  kunnen ze wel deelnemen aan alle activiteiten van de Kring.

2.De weduwen/weduwnaars/wezen en samenwonende partners van overleden effectieve leden worden bij het overlijden van het effectief lid beschouwd als toegetreden lid van KVOO nationaal vzw voor het resterende deel van het jaar. Ze blijven naderhand toegetreden lid van KVOO nationaal vzw mits het betalen van het jaarlijks voorziene lidgeld.

3.Kandidaat leden sympathisanten dienen hun gemotiveerde kandidatuur in bij de Raad van Bestuur van de Kring. In geval van positief advies wordt hun kandidatuur als toegetreden lid voorgesteld aan de Raad van Bestuur van KVOO nationaal vzw die de uiteindelijke beslissing neemt conform het RIO KVOO nationaal vzw Art 4 a.2).

4. Toegetreden leden hebben geen stemrecht.

5. Het toekennen van eretitels zoals erelid of lid weldoener gebeurt door de Algemene vergadering van de KVOO nationaal vzw op voorstel van de nationale Raad van Bestuur.

 

Artikel 5:De uitsluiting als lid van de Kring zal gebeuren:

a.wanneer door de KVOO nationaal vzw een ontslag of een uitsluiting uit de Vereniging wordt uitgesproken;

b.wanneer een lid niet meer voldoet aan de voorwaarden tot opneming op de ledenlijst van de Kring zoals voorzien in artikel 4.

 Terug naar Index 

 

 

HOOFDSTUK III:DE ALGEMENE VERGADERING.

 

Artikel 6:Algemene Vergadering – Samenstelling.

De Algemene Vergadering bestaat uit het geheel van de effectieve leden van de Kring in regel met het lidgeld van het lopende jaar.

 

Artikel 7:Algemene vergadering – Bevoegdheid.

a.De inkomsten en uitgaven van het verlopen boekjaar goedkeuren en kwijting verlenen aan de bestuurders en de commissarissen.

b.De commissarissen benoemen die de boekhouding van het lopende boekjaar moeten controleren.

c.De bestuurders benoemen of afzetten bij gewone meerderheid.

d. Haar beslissingen zijn bindend.

 

Artikel 8 : Algemene Vergadering – Oproeping.

a.Jaarlijks zullen in de loop van de maand februari, de effectieve leden oproepen worden voor de Algemene Vergadering.

b.Het bijeenroepen gebeurt schriftelijk ten minstens vijftien (15) kalenderdagen voor de vergadering.

c.De uitnodigingen moeten duidelijk plaats, datum en uur van de vergadering vermelden, alsook de dagorde.

d.Enkel de punten vermeld op de dagorde mogen het voorwerp uitmaken van besprekingen en stemmingen. Op de varia en de mededelingen mogen geen beslissingen genomen worden.

 

Artikel 9:Algemene Vergadering – Stemming.

Ieder effectief lid beschikt over één (1) stem.

Een effectief lid kan zich laten vertegenwoordigen door één (1) ander effectief lid drager van een volmacht speciaal opgesteld voor de bepaalde vergadering. Geen enkel lid mag drager zijn van meer dan vijf (5) volmachten.

Bij staking van stemming zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn, behalve bij een persoonsgebonden zaak.

 

Artikel 10:Algemene Vergadering –Verslag.

Van ieder Algemene Vergadering wordt een verslag opgesteld door de Secretaris. Het verslag vermeldt de besproken onderwerpen en de genomen beslissingen. Dit verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Deze laatste bewaart het origineel en stuurt een afschrift naar alle leden.

 

Artikel 11:Buitengewone Algemene Vergaderingen.

Deze kunnen bijeengeroepen worden door de Raad van Bestuur of op aanvraag van tenminste 20% van de effectieve leden. Het dagorder moet gekend zijn acht (8) dagen voor de vergadering.

 

 Terug naar Index 

 

 

 

HOOFDSTUK IV:DE RAAD VAN BESTUUR.

 

Artikel 12:De leiding van de Kring wordt waargenomen door een Raad van Bestuur die zijn bevoegdheden uitoefent binnen de perken van de Statuten en het RIO van de KVOO nationaal vzw en in overeenstemming met het Reglement inwendige orde van de Kring.

 

Artikel  13:Raad van Bestuur – Samenstelling en verkiezing.

a.Samenstelling:

- één voorzitter;

- één ondervoorzitter;

- één secretaris;

- één penningmeester;

- de bestuurders.

De Raad van Bestuur vormt het dagelijks bestuur van de Kring.

De Raad van Bestuur beslist autonoom over de functies van de bestuurders. Het ledenaantal is minimum drie, de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

De Raad van Bestuur kan zich bij de uitoefening van zijn beleidstaken laten bijstaan door werkgroepen en experten. Voor ieder afzonderlijk geval wordt hun opdracht en de duur ervan bepaald door de Raad van Bestuur. Zij nemen deel aan de bijeenkomsten van de Raad en hebben uitsluitend een adviserende bevoegdheid.

b.Verkiezingen.

De Raad van Bestuur wordt uitsluitend gekozen tussen de effectieve leden van de Kring, door de Algemene Vergadering en met gewone meerderheid van stemmen (de helft plus één). De effectieve leden kunnen schriftelijk hun kandidatuur stellen voor een bestuursfunctie die vrijkomt, bij de secretaris, minstens twee maanden voor de Algemene Vergadering.

 

Artikel 14:Raad van Bestuur - Mandaat en ontslag.

a.De oproeping van kandidaat bestuurders gebeurt minstens drie maanden vóór de eerstvolgende Algemene Vergadering.

b.De duur van het mandaat van alle bestuurders is, in overeenstemming met de statuten van KVOO nationaal vzw vastgesteld op drie jaar en hernieuwbaar.

c.Het mandaat van een bestuurder eindigt wanneer hij de hem toegewezen functie niet meer uitoefent of wanneer hij wordt afgezet door de Algemene Vergadering.

d.Indien een plaats van bestuurder vrij komt gedurende een mandaat, zal één van de bestuurders deze functie overnemen tot bij de eerstvolgende Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur kan een plaatsvervanger coöpteren tot de eerstkomende jaarlijkse Algemene Vergadering. De periode van plaatsvervanging komt niet in aanmerking voor het mandaat van drie jaar.

e.Het ontslag van een bestuurder dient schriftelijk aan de secretaris toegestuurd.

 

Artikel 15:Raad van Bestuur- Bevoegdheden.

a.De Raad van Bestuur leidt de Kring en vertegenwoordigt ze in alle omstandigheden.

b.Ze bereidt het programma der activiteiten voor en keurt het goed.

Ze kan, indien de omstandigheden dit vereisen, wijzigingen aanbrengen aan het weerhouden programma. De leden zullen van deze wijzigingen tijdig in kennis gesteld worden door de secretaris.

c.Ze vergadert telkens wanneer de belangen van de vereniging het vereisen.

d.Ze beslist bij gewone meerderheid (de helft plus één). Minstens de helft van de leden moeten aan de stemming deelnemen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of zijn plaatsvervanger beslissend.

e.Bij hoogdringendheid zal de voorzitter de bestuurders verwittigen. Na reactie van minimum twee (2) bestuurders op het probleem zal de voorzitter een beslissing nemen, die later op een bestuursvergadering wordt bekrachtigd.

f.Ze is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de vereniging.

g.Ze beslist over de financiële tussenkomsten voor bepaalde activiteiten en over het besteden van middelen aan de publieke relaties van de Kring.

h.Ze geeft advies of beslist over de aanvaarding of afwijzing van leden sympathisanten.

 

Artikel 16: Raad van Bestuur – Werking.

De Raad van Bestuur moet minstens tweemaal per jaar bijeenkomen en wordt door de voorzitter samengeroepen. Ze kan in buitengewone zitting bijeenkomen op uitnodiging van de voorzitter met tenminste één derde van de bestuurders.

a.De voorzitter leidt de Raad.

b.De ondervoorzitter staat de voorzitter bij en vervangt hem tijdens zijn afwezigheid.

c.De secretaris verzekert het administratieve werk van de vereniging volgens de opdrachten hem toevertrouwd door de Raad van Bestuur.

-het bijhouden van alle documenten van de vereniging, zoals: jaarverslagen, jaarboek, agenda van de vergaderingen, kalender en verslagen van de activiteiten, enz.

-het opstellen en verzenden van de uitnodigingen tot de vergaderingen en de bijeenkomsten, de gewone briefwisseling verzekeren, de ledenlijst bijhouden.

-Jaarlijks de situatie van alle rouwbetuigingen overmaken aan KVOO nationaal vzw met het oog op de terugbetaling van de kosten.

-het opmaken en bewaren van de verslagen van de vergaderingen, de activiteiten en van de jaarlijkse Algemene Vergadering.

Wanneer hij afwezig is, wordt het secretariaat waargenomen door een bestuurder door de voorzitter voorgesteld.

d.De penningmeester verzekert het financieel beheer.

-het bijhouden van alle documenten die betrekking hebben op de dagelijkse boekhouding van de vereniging zoals kasboek, bewijsstukken en bankdocumenten.

- het opstellen van betalingsopdrachten, betalen van facturen, kostennota’s, inschrijving van ontvangstbewijzen.

- het ontvangen van lidgelden en bijdragen voor de activiteiten. Het uitwisselen van de gegevens m.b.t. de betaling van de nationale lidgelden met KVOO nationaal vzw.

- het opstellen van het jaarlijks financieel verslag.

-het jaarlijks indienen van de aangifte van het patrimonium bij de KVOO nationaal vzw.

Wanneer hij afwezig is, wordt zijn functie waargenomen door de voorzitter.

e.De bestuurders nemen deel aan de werkvergaderingen van de Raad van Bestuur en nemen de functies waar, hen toebedeeld door de Raad van Bestuur. Wordt als ontslagnemend beschouwd, ieder bestuurder die afwezig is op drie opeenvolgende vergaderingen van de Raad van Bestuur tenzij in geval van overmacht, als dusdanig door de Raad aanvaard.

 

Artikel 17:De vertegenwoordiging bij de KVOO nationaal vzw.

De voorzitter van de Kring vertegenwoordigt de Kring op de vergaderingen van de Raad van Bestuur van KVOO nationaal vzw. Hij kan zich laten vervangen door een van de bestuursleden.

De onkosten worden vergoed door KVOO nationaal vzw conform de modaliteiten van het RIO Par 11.d.3).

 Terug naar Index 

 

 

HOOFDSTUK V:FINANCIEEL BEHEER.

 

Artikel 18:Algemeen.

a.De Raad van de Bestuur en de penningmeester zijn verantwoordelijk voor het boekhoudkundig aspect van de Kring.

b.De administratieve werking van de Kring wordt in principe gedekt door een inhouding op de lidgelden van KVOO nationaal vzw die via de Kring worden betaald.

c.De kosten van alle activiteiten zullen in principe worden gedragen door de deelnemers of door de begunstigden conform de richtlijnen van Bijl B.

d.Eventuele tekorten op de administratieve uitgaven, de financiële tussenkomsten in bepaalde activiteiten en de kosten van de publieke relaties van de Kring, vallen ten laste van het “Eigen Vermogen” (Cfr. Art 21).

 

Artikel 19 : Rekeningen.

De Kring beschikt over één zichtrekening en één spaarrekening.

In geen geval zullen er gelden in speciën bewaard worden.

Enkel de voorzitter en de penningmeester hebben volmacht om financiële verrichtingen bij de bankinstellingen uit te voeren.

 

Artikel 20:Boekhouding.

Het boekjaar begint op 01 januari en eindigt op 31 december.

Alle financiële transacties worden geboekt.

De penningmeester brengt jaarlijks verslag uit aan de Algemene Vergadering over de boekhouding.

De Algemene Vergadering duidt twee commissarissen (effectieve leden niet behorend tot de Raad van Bestuur) aan om een controle uit te voeren van de boekhouding en de rechtvaardigende stukken. Ze stellen een schriftelijk verslag op en rapporteren aan de Algemene Vergadering. In dit verslag zal een clausule voorzien worden tot kwijting van de bestuurders voor het beheer van het voorbije boekjaar.

Artikel 21:Eigen vermogen.

 

Het eigen vermogen wordt opgebouwd met :

a.de jaarlijkse bijdragen van de leden van de Kring;

b.de fondsen die eventueel als batig saldo, na afrekening van de kosten van de activiteiten, ter beschikking blijven;

c.de giften of schenkingen;

d.het eventuele batig saldo op de administratieve kosten na afsluiten van het boekjaar.

Het “Eigen Vermogen” wordt aangewend voor het dekken van deficitaire activiteiten , het eventuele tekort op de administratieve uitgaven en tot dekking van de publieke relaties van de Kring.

Het wordt daarenboven gebruikt om de interne solidariteit zoals gedefinieerd in Art 26 en Bijl A te financieren.

Jaarlijks, tijdens de Algemene Vergadering, zal de toestand van het “Eigen Vermogen” aan de leden worden medegedeeld.

 

Artikel 22:Verzekering.

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor onvrijwillige schade aan derden door de leden van de Raad van Bestuur of door de leden die optreden in naam van en voor rekening van de Kring tijdens activiteiten (exclusief meerdaagse reizen), georganiseerd in het raam van het activiteitenprogramma van de Kring, worden gedekt door een verzekering, afgesloten door KVOO nationaal vzw.

 

Artikel 23:Terugbetaling van kosten.

a.De werkelijke kosten gemaakt door de leden van de Raad van Bestuur in het kader van hun opdracht worden terugbetaald op basis van een boekhoudkundig document (factuur, kasticket,…).

b.Voor de kosten van telefoon- of GSM gesprekken, brieven en gebruik van de eigen wagen gelden de forfaitaire tarieven opgenomen in de RIO KVOO nationaal vzw onder Par.11.e. Deze tarieven worden jaarlijks aangepast.

c.De secretaris en de penningmeester genieten een jaarlijkse forfaitaire toelage voor het in stand houden van hun informaticasoftware. Het bedrag wordt bepaald door de Raad van Bestuur.

d.De betaling gebeurt in principe trimestrieel, op aanvraag en mits het voorleggen van een kostennota (te bekomen bij de penningmeester) vergezeld van de nodige bewijsstukken.

 Terug naar Index 

 

 

HOOFDSTUK VI:JAARLIJKSE BIJDRAGE AAN DE KRING.

 

Artikel 24:Om lid te zijn van de Kring West-Vlaanderen moeten alle categorieën leden van KVOO een jaarlijkse bijdrage betalen (artikel 4.b)

 

Artikel 25:De jaarlijkse bijdrage dient te worden betaald vóór 31 januari.

Het lidgeld voor de partner is inbegrepen.

In functie van de evolutie van het” Eigen Vermogen” zal de Raad van Bestuur het bedrag van de jaarlijkse bijdrage vastleggen.

 

Artikel 26:Interne Solidariteit

a.De jaarlijkse bijdrage wordt onder andere gebruikt voor interne solidariteitsacties ten gunste van alle leden (Cfr. Art 21).

De bedoeling van deze acties in de Kring is, om bij zowel blijde als droevige gebeurtenissen in de familiekring van onze leden, het medeleven van het bestuur en van de andere leden van de Kring te betonen

b.De concrete lijst van de interne solidariteitsacties, die ten gunste van de leden kunnen worden gevoerd bevindt zich in Bijl A. Wijzigingen aan de lijst worden onmiddellijk ter kennis gebracht van de leden.

 Terug naar Index 

 

 

HOOFDSTUK VII:DEELNAME AAN ACTIVITEITEN GEORGANISEERD DOOR ANDERE KRINGEN.

 

 

Artikel 27:Het staat alle leden vrij om ten persoonlijke titel en op eigen kosten deel te nemen aan activiteiten georganiseerd door zowel het Nationaal Bestuur als door andere Kringen.

 

Artikel 28:Indien de Raad van Bestuur meent dat de Kring officieel moet vertegenwoordigd zijn, zal voor elke activiteit beslist worden in de Bestuursvergadering over:

a.het aantal deelnemers;

b.de vergoeding voorzien voor de verplaatsing, per openbaar vervoer indien mogelijk, anders met eigen wagen (forfaitair tarief kilometervergoeding federale ambtenaren);

c.de eventuele vergoeding voor de maaltijden.

Er zal echter nooit een vergoeding voorzien worden voor de echtgenote/partner die met een lid aan de activiteit deelneemt.

 Terug naar Index 

 

 

 

 VIII:PROCEDURE TOT GOEDKEURING OF WIJZIGING VAN HET REGLEMENT.

 

 

Artikel 29:De goedkeuring van dit Reglement.

Dit Reglement inwendige orde werd na stemming goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 9 januari 2015.

Het reglement zal aan alle leden medegedeeld worden en treedt in voege op de datum van de mededeling.

 

Artikel 30:De Wijzigingen.

Alle effectieve leden mogen wijzigingen aan dit reglement voorstellen. De voorstellen dienen schriftelijk ingediend te worden bij de secretaris. De secretaris legt een ontwerp voor aan het bestuur die bij een twee derde meerderheid van stemmen de wijzigingen kan aanvaarden. De aanvaarde wijzigingen zullen aan alle leden bekend gemaakt worden ter gelegenheid van de eerstvolgende Algemene Vergadering.

 Terug naar Index 

 

 

HOOFDSTUK IX:BIJLAGEN.

 

 

Bijlage A : Interne Solidariteitsacties : Info

Bijlage B : Activiteiten : Info

Bijlage C : Sneeuwballijst : Info

Het Reglement inwendige orde van de Kring West-Vlaanderen bevat 30 artikelen en één hoofdstuk bijlagen.

Uitgegeven te Oostende op 9 januari 2015.

Van kracht wordend op de datum van uitgave.

Dit  reglement vervangt het Huishoudelijk reglement uitgegeven op 9 november 2007.

 Terug naar Index 

 

Bijlage A aan het RIO

(Gewijzigd bij beslissing RvB 9/2/2018)

 

INTERNE SOLIDARITEITSACTIES.

 

1.Toepassing

a.Bij huwelijksjubilea:

-opsturen van een postogram of een gelukwenskaart.

b.Bij verjaardagen vanaf 80 jaar en verder, om de vijf jaar:

-opsturen van een postogram of een gelukwenskaart.

c.Bij ziekte thuis:

-bij ziekte zal een kaartje voor spoedig herstel gestuurd worden.

-bij langdurige ziekte zal een bezoek gebracht worden door een bestuurslid of door een ander lid met afgifte van bloemen of van een ander geschenk (ter waarde van + 25 Euro).

d.Bij hospitalisatie:

-bij een kortstondig verblijf in het hospitaal  zal een bezoek met geschenk (zie hierboven) gebracht worden in het hospitaal, ofwel thuis na de terugkeer uit het hospitaal.

-bij een langere hospitalisatie kan een bezoek worden herhaald

-indien er na een hospitalisatie een lange revalidatieperiode thuis volgt, wordt de procedure van langdurig ziek zijn toegepast.

e.Bij overlijden:

(1)overlijden van een lid:

- de voorzitter of zijn plaatsvervanger beslist al of niet de sneeuwballijst procedure in werking te stellen om het overlijdensbericht te melden aan alle leden;

-contact nemen en eventueel hulp bieden voor de administratieve rompslomp;

-vertegenwoordiging van de Raad van Bestuur op de begrafenis (maximum twee leden).

(2)overlijden van een familielid in de eerste graad:

-contact nemen en eventueel hulp bieden;

-minimum schriftelijk rouwbeklag;

-aanwezigheid op de begrafenis door een bestuurslid of een ander lid.

2.Voorwaarden

Een strikte voorwaarde voor de hierboven opgesomde tussenkomsten is, dat de Raad van Bestuur verwittigd wordt van elk van de mogelijkheden en dat het betrokken lid, of zijn/haar familieleden, instemmen met de voorziene tussenkomsten.

 

 

3.Onkosten

a.Alle onkosten worden gedragen door de Kring West-Vlaanderen in zoverre zij binnen de hierboven aangehaalde limieten liggen.

b.Het secretariaat zal een reserve aanleggen van 5 postogrammen en/of wenskaarten.

c.De kosten van de rouwbetuigingen bij een overlijden (postogram) worden jaarlijks globaal terugbetaald aan de Kring door KVOO nationaal vzw.

 

 

 Terug naar Index 

 

Bijlage B aan het RIO

ACTIVITEITEN.

1.Inschrijving.

a.De inschrijving voor deelname aan de activiteiten gebeurt door storting van het vastgestelde bedrag met de nodige vermelding, vóór de limietdatum vermeld in de aankondiging.

b.De inschrijving wordt enkel definitief geregistreerd wanneer de verschuldigde som op de rekening is ingeschreven.

c.De deelnemingsprijs dekt in principe uitsluitend de kosten van de prestaties.

d.De afsluitingsdatum der inschrijvingen, vermeld bij iedere aangekondigde activiteit, is de dag dat alle deelnemingskosten moeten geboekt zijn. Het niet tijdig overmaken van deze gelden is nadelig voor de goede werking en doet aan het lid al zijn rechten op deelname vervallen.

2.Verplaatsingen.

a.Te allen tijde behouden de leden de vrije keuze van transport voor deelname aan de geplande activiteiten, maar het gebruik van een ander dan door het bestuur voorziene gemeenschappelijk vervoer geeft geen recht op enig prijsvermindering.

b.Wanneer gemeenschappelijk vervoer wordt ingelegd worden de opstapplaatsen van de georganiseerde activiteiten steeds op de uitnodiging vermeld.

c.Voor het gemeenschappelijk vervoer wordt a priori één prijs vastgesteld. Deze prijs is vast en solidair.

3.Prioriteiten.

a.KVOO leden van andere Kringen kunnen aan de activiteiten van de Kring deelnemen. Alle leden van de Kring kunnen extra genodigden voor een activiteit inschrijven. Wie geen lid is van de Kring betaalt een supplement bovenop de vastgelegde deelnameprijs. Dit supplement wordt in de uitnodiging voor de activiteit vermeld.

b.Indien blijkt dat het aantal ingeschreven deelnemers het vooraf bepaalde maximum overtreft, zal voor de aanwijzing van de deelnemers prioriteit worden verleend aan alle leden van de Kring West-Vlaanderen gevolgd door de andere KVOO leden en in laatste instantie de extra genodigden.

c.Bij betwisting zal de volgorde van betaling bij de penningmeester bepalend zijn en neemt de Raad van Bestuur de gepaste beslissingen, rekening houdend met o.a. de deelname aan de maandelijkse activiteiten.

4.Bijzondere reisvoorwaarden voor reizen KVOO Kring West-Vlaanderen.

a.Verbreking door de reiziger voor meerdaagse groepsreizen per vliegtuig, trein of autocar.

De reiziger kan ten allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken mits het vergoeden van de schade die de reisorganisator lijdt ten gevolge van de verbreking. Daarnaast zijn de wijzigingskosten aangerekend door het reisbureau altijd verschuldigd evenals een forfaitaire administratieve kost van € 10 ten voordele van de Kring.

Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid waarbij hij geen beroep kan doen op zijn annuleringsverzekering, wordt de schade die de reisorganisator lijdt ten gevolge van de verbreking  gelijkgesteld aan de totale meerprijs die gevraagd wordt aan de andere deelnemers ingevolge de vermindering van het totaal aantal deelnemers.

Bij annulering door de reiziger waarbij de annulering te wijten is aan een omstandigheid waarbij de reiziger beroep kan doen op zijn annuleringsverzekering, wordt in principe geen schadevergoeding gevraagd.

Wanneer de reiziger zijn reis overdraagt aan een derde, die echter moet voldoen aan alle voorwaarden van de reisorganisator, ontstaat er in principe geen meerprijs en is er dus ook geen schadevergoeding verschuldigd.

OPGELET.

Vliegtuig tickets voor reguliere vluchten worden uitgeschreven bij boeking en worden niet terugbetaald.

De aan derden verschuldigde sommen zoals de bedragen betaald voor de verzekeringspremies, toegangsgelden van shows, musicals, theaters e.d. blijven integraal verschuldigd.

b.Annulering door de reiziger voor daguitstappen georganiseerd door het Bestuur.

In geval van annulering door de reiziger wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, zullen de annuleringsvoorwaarden geval per geval behandeld worden door de Raad van Bestuur.

 Terug naar Index 

 Terug inhoud RIO

Bijlage C aan het RIO

Amend 1

DE SNEEUWBALLIJST VAN KVOO KRING WEST-VLAANDEREN.

 

Wat is de sneeuwballijst?

Onze sneeuwballijst is een transmissieketen die ons in de mogelijkheid moet stellen om op een snelle manier ALLE leden van de Kring West-Vlaanderen te bereiken, en aldus in een vrij korte tijd DRINGENDE berichten te verspreiden.

Enkele voorbeelden van dringende berichten:

- melden van overlijden en datum, plaats en uur van de begrafenis van een lid;

- wijzigingen aan het programma van een activiteit;

 

Hoe is ze opgevat?

1.Zodra de Voorzitter  of één van de bestuursleden een bericht van dringende aard ontvangt, verwittigt deze laatste de Voorzitter of plaatsvervanger die dan al of niet de sneeuwballijst in gang stelt.

2.De leden kunnen op 2 manieren verwittigd worden:

- hetzij via e-mail;

- hetzij via telefoon indien het bestuur niet over een e-mail adres van het lid beschikt.

3.De secretaris verwittigt alle leden die beschikken over een e-mail adres.

De andere bestuursleden verwittigen de leden die enkel telefonisch te bereiken zijn.

 

 Terug naar Index 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Privacyverklaring KVOO Kring West-Vlaanderen (2018/1)

 

KVOO Kring West-Vlaanderen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met deze persoonsgebonden gegevens. Kring West-Vlaanderen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval :

•Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

•Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

•Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw gegevens gewaarborgd is

•Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

•Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als feitelijke vereniging Kring West-Vlaanderen zijn wij verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens en die van je partner indien van toepassing. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover kan je contact opnemen via onderstaande gegevens :

Voorzitter KVOO Kring West-Vlaanderen

Danny De Cock

Nieuwpoortsesteenweg 403/401

8400 Oostende

059/707175 of decockdan@yahoo.com

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door de Kring West-Vlaanderen verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden :

•Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de Kring West-Vlaanderen

•Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

•Het bijhouden van de website www.kvoo-wvl.be (Verslagen activiteiten, fotoreportages, ledenlijst, leden Raad van Bestuur)

•Verzenden kaartjes bij overlijden, ziekte, verjaardagen etc.

•Aanvragen parking, reisbiljetten

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens van u en/of u partner vragen :

•Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummers, e-mail

•Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid : identiteitskaartnummer

•Persoonlijke kenmerken : geboortedatum, geboorteplaats, graad

•Auto merk en nummerplaat

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens verkregen hebben.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor :

•Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven (IB)

•Toelating voor parkeren op private terreinen

•Daguitstappen of reizen georganiseerd door derden

•Fotoreportages op de website

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden door geven tenzij dit wettelijk verplicht is.

 

Bewaartermijn

De KVOO Kring West-Vlaanderen bewaart persoonsgegevens voor de duur van het lidmaatschap, één jaar en jaarlijks hernieuwbaar. Indien het lid wordt geschrapt worden alle persoonsgegevens geschrapt.

De beschermde fotoreportage van een activiteit van de Kring West-Vlaanderen worden zes maand bewaard op de website

Terug naar Index

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgend maatregelen genomen :

Alle personen (Leden Raad van Bestuur Kring West-Vlaanderen) die namens de KVOO Kring West-Vlaanderen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Enkel de verantwoordelijke van de database kan wijziging aanbrengen aan de gegevens en deze eventueel doorsturen naar de andere leden van de Raad van Bestuur.

De persoonsgegevens worden bij gehouden op de harde schijf van een PC, de beschermde fotoreportages op de cloud van de website.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kant u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij (bv Een oud collega vraagt adresgegevens).

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

De KVOO Kring West-Vlaanderen kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Infoblad Nationaal (IB)

 

Twee-maandelijks wordt er een IB, zowel van de kring als nationaal uitgegeven.

 

De IB - Nationaal  is te consulteren via de website van de KVOO – Nat : www.kvoosror.be

IB Nat kan worden geopend door de leden via hun account

De account kan via de voorzitter van de Kring WVl worden aangevraagd

Gegevens 

 • Gebruikersnaam : HOOFDLETTERS
 • Password: Voornaam en 4 cijfers


 Terug naar Index     

 

 

~~~~~~~~~~~~

IB 563 - Zonder Foto's (Aug - Sep)

 


KOMENDE ACTEVITEITEN.

Onder voorbehoud

27 augustus 2020: Zomerfeest.

Deze activiteit zal slecht doorgaan indien de richtlijnen van de overheid naar aanleiding van de Corona crisis een dergelijke activiteit toelaten.

Ten gepaste tijde zal dan een uitnodiging aan de leden van de Kring W-VL verstuurd worden.


10 september 2020: Bowling.

De leden worden verwittigd als de bowling al/of niet doorgaat.


24 september 2020: Daguitstap (onder voorbehoud)

De Voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur hebben het genoegen U en uw echtgenote/partner uit te nodigen voor een dagreis per bus naar het Ypermuseum en ‘s middags een rondleiding in de brouwerij van St.Bernardus op 24 september 2020.

We verwelkomen u met een Koffie en een kattenklauw in het Museumcafé
Met de reeks '#Witte helden - middeleeuwengeleden' over de strijd tegen de pest, brengt het Yper Museum een ode aan iedereen die in de gezondheidszorg werkt.
De lunch gaat door in het restaurant van St.Bernardus , daarna volgt een rondleiding door een professionele gids in de brouwerij, de uitleg is een frisse combinatie tussen woord, beeld en klank. Het bezoek is inclusief 2 degustaties in Bar Bernard en een geschenkpakket met 4 bieren en glas.

Programma

Vertrek Oostende (Parking naast kazerne Bootsman Johnson) : 08.40Hr

Vertrek carpool parking Loppem : 09.00Hr
Aankomst Ypermuseum: 10.00Hr
Koffie (met kattenklauw) in het Museumcafé, de groep wordt gesplitst in 2, eerste groep begint het bezoek om 10.30 de tweede groep een 30tal min later.

10.30Hr begin bezoek Yper museum

12.30Hr Vertrek naar restaurant St.Bernardus
13.15Hr Middagmaal met keuzemenu : stoofvlees met frietjes of zalm met groentenstoemp
Warme appeltaart met Abt12-ijs Plat en bruisend water

16.00Hr-18.00Hr bezoek brouwerij St.Bernardus met aansluitend degustatie in bar Bernard

18.45Hr Vertrek naar Brugge en Oostende

19.45Hr Aankomst Loppem

20.05Hr Aankomst Oostende


Deelnameprijs: 77€

Aantal deelnemers: Max 30

Inschrijving: Door betaling van de deelnameprijs op rekening van de penningmeester
De deelname wordt bepaald door de datum van storting van de
deelnameprijs.

Inschrijving: door storting van het gevraagde bedrag NLT 11 september 2020 op rekening van de penningmeester. (Rekeningnummer zie voettekst). Gelieve uw opstapplaats (Oostende of Brugge) op te geven bij uw storting evenals uw keuze voor de lunch zalm of stoofvlees.
Opmerking: De bus is ontsmet en Corona proof, iedereen wordt gevraagd een mondmasker mee te brengen en te dragen op de bus.
Organisator: Dirk Parmentier GSM: 0485/619997

Er worden sfeerbeelden genomen tijdens de activiteit, deze kunnen ook gebruikt worden voor de verslaggeving in het IB en op de website.

Aan de leden van de Kring wordt een persoonlijke uitnodiging gestuurd wanneer definitief beslist is dat de activiteit kan doorgaan.

WEL EN WEE van de Kring West-Vlaanderen.

We vernemen het overlijden op 1 mei 2020 van Cdt b.d. Jan TRUYTS jarenlang lid van onze Kring W-VL

Langs deze weg bieden we aan de familie nogmaals onze blijken medeleven aan.Johan Van den Broucke Danny De Cock

Secretaris Voorzitter


Terug naar Index


IB 562 juli-augustus 2020. (zonder foto's)


Verslag van de bowling op 13 februari 2020.


Deelnemers: 18. De Heren en/of Dames: Casier, Cuffez An, Cuffez Arm, De Cock, De Smidt, Geleleens-Delaere,Rubben, Seynhaeve Josepha, Valcke, Van den Broucke, Van Hollebeke.


Verslag van de bijeenkomst voor de Algemene Vergadering op 27 februari 2020.


Deelnemers: 36 . De Heren en/of Dames Allemeersch, Beyens, Casier, Cuffez An, Cuffez Arm, Debeuf, Deleye, De Cocck; De Smidt, Dillen, De Beucker, Goossens, Huwaert, Hoef-Staelen, Kustermans, Martens, Parmentier,Rubben, Valcke, Vandamme, Van den Broucke, Van Heule, Van Hollebeke, Van Remoortel, Van Branteghem-Cops, Wylleman.


Terwijl in het centrum van het land de auto’s zich door een dun sneeuwlaagje voortbewegen komen in Oostende de deelnemers aan de AV druppelsgewijs, en er zijn veel en dikke druppels, toe in het restaurant/feestzaal Runway 26-08. De dames gaan naar de blauwe zaal voor koffie en gebak en de heren naar de vergaderzaal onder het dak.

Stipt op tijd begint de voorzitter aan de AV. (Officieel verslag van de Algemene Vergadering op het einde van dit relaas). Traditioneel is er een moment van bezinning voor de leden overleden in 2019. Een rode draad voor de vergadering is de dalende trend van het aantal leden en de dalende trend in het aantal deelnemers aan de verschillende activiteiten. Het financiële plaatje is nog altijd gunstig. We kunnen voor verschillende activiteiten de deelnemers nog een extraatje aanbieden in de vorm van : een aperitiefje of een vermindering in de werkelijke kost. Het programma voor 2020 wordt voorgesteld. Op het laatste ogenblik wordt er ook nog de mogelijkheid aangeboden om op 05 Dec 2020 om te samen met andere leden naar de feelgood musical :”Vergeet Barbara” te gaan. Tot slot wordt het wachtwoordsysteem voor de website KVOO-Nationaal uitgelegd. De leden die toegang tot deze site wensen moeten de voorzitter of webmaster op de hoogte brengen. De voorzitter zet vaart, precies een TGV, achter de vergadering en op minder dan een uur is de klus geklaard.

Na een sanitaire stop worden de dames ook uitgenodigd om naar de causerie over Pamela Digby van Jean Huwaert te luisteren. Dit is reeds de 18de causerie op rij dat hij in zijn gekende vlotte, humoristische stijl alles vertelt wat we moeten weten over deze : bijzondere, controversiële, intelligente, verleidelijke (dat is de diplomatische manier om mannenverslinster te omschrijven), etc… dame. Na de nodige vragen en andere wisjedatjes is het tijd om aan de innerlijke mens te denken.

Met 36 deelnemers, helaas zijn er ook een paar zieke leden die moesten afzeggen, genieten we van onder andere een glaasje cava en een paar hapjes. Om half een gaan we aan tafel voor de maaltijd met als voorgerecht een echte pittige tartaar van rundsvlees op smaak gebracht met chili, sjalot, koriander, munt en komijn. Vervolgens zetten we onze tanden in gegrilde Noorse Zalmfilet met limoen botersaus, tomaat, courgette, bosui en peulen. Dit alles wordt rijkelijk overgoten met wijn of water naar keuze. Afronden doen we met een krokant schuimpje met noten en crême au beurre. Tot slot is er nog koffie.

Na de vele afscheidskussen, en dat in dit coronavirustijdperk, keerde iedereen tevreden naar huis.


Verslag van de Algemene Vergadering boekjaar 2019.


1. Verwelkoming door de voorzitter :


Welkom op de 43ste Algemene Vergadering van de Kring West-Vlaanderen. Het werkingsjaar 2019 is afgesloten en jullie zullen tijdens deze vergadering verslag krijgen van de activiteiten van de Kring en natuurlijk ook ingelicht worden over de financiële toestand van onze kas 2019.

We geven jullie ook een kijk in de plannen van 2020.

In de varia gaan we ook een kijkje nemen op nationaal niveau.

Je kan op gelijk moment vragen stellen over een of ander item


2. Agenda van de vergadering


  1. Verwelkoming en inleiding

  2. Eerbetuiging aan de overleden leden

  3. Ledenbestand *

  4. Goedkeuring jaarverslag van de AV

  5. Activiteiten verslag

  6. Financieel verslag

  7. Controle verslag van de kascommissarissen

  8. Verlening van kwijting aan de penningmeester en aan de Raad van Bestuur

  9. Aanstelling van de kascommissarissen voor het boekjaar 2020

  10. Verkiezing en aanstelling van bestuurders

  11. Activiteiten programma 2020

  12. Aanvulling agenda

  13. Varia *

  14. Vragen en opmerkingen door de aanwezige leden

  15. Slotwoord

De items een asterix zijn bijkomende punten die ook besproken zullen worden.


3. Eerbetuiging aan de overleden leden


Volgende leden hebben ons verlaten in 2019 :

23 Jan Cdt Paul Lemaitre

01 Feb Cdt Yvan Skatchkoff

17 Mar Cdt Jean Seys

25 Mar Mevr Van Breen

03 Okt Aalmoezenier André Van Ryckeghem

05 Dec Weduwe Francoise Paccou

Een minuut stilte werd in acht genomen.


4. Ledenbestand


Tot op heden hebben er 103 leden hun lidgeld betaald. Wij verwelkomen ook twee nieuwe leden. Helaas moeten we vast stellen dat we de dalende trend niet kunnen keren. In 2019 8% leden minder in 2020 14% leden minder.


5.Verslag van de activiteiten 2019.


De secretaris geeft voorlezing van alle activiteiten in het jaar 2019.

Er waren32 activiteiten met in totaal 888 deelnames. Onderverdeeld als volgt:

Dagactiviteiten en reizen: 642 deelnames

Bowling 201 deelnames

Bestuursvergadering en teambuilding 45 deelnames


7. Financieel verslag


Luc Van Hollebeke stelt het financieel verslag 2019 van de Kring West-Vlaanderen voor. Eerst heeft hij het over de ontvangsten en uitgaven 2019 gevolgd door de balans van het boekjaar 2019. Ons Eigen Vermogen is licht gedaald tegenover 2018 maar er is nog genoeg over om zonder zorgen 2020 en volgende jaren te overleven. Het bilan activiteiten 2019 geeft een duidelijk beeld van de gebudgetteerde interventies van de kas.

Het financieel verslag werd afgesloten op 31december 2019 met een negatief saldo van 343,82 euro.

Eigen vermogen is 7352,96 euro.

Het verslag werd door de vergadering goedgekeurd.


8. Hedwig Van Remoortel en Hans Goossens hebben de controle van de boekhouding uitgevoerd. Ze brengen verslag uit en feliciteren de penningmeester voor het zorgvuldig bijhouden van de boekhouding.


9. De Algemene vergadering stemt unaniem in om kwijting te verlenen aan de penningmeester en aan de leden van de Raad van Bestuur.


10.Aanstelling van de kascommissarissen voor het boekjaar 2020.

Hedwig Van Remoortel en Hans Goossens zijn kandidaat. Dit wordt door de vergadering goedgekeurd.


11. Er zijn geen vacatures beschikbaar voor de Raad van Bestuur.


12. Voorstelling agenda 2020

We hebben voor 2020 ook weer een paar mooie activiteiten voorzien.

De agenda met verschillende activiteiten kan steeds geconsulteerd worden op onze website.

De uitnodigingen verschijnen ook in het IB en worden individueel opgestuurd.

Voor het Ib zijn de uitnodigingen soms zeer summier. De laatste informatie is altijd te consulteren op onze website.


13. Er werden geen aanvullende punten ontvangen om op de agenda te plaatsen


14. Varia


Website Kring West-Vlaanderen.

Wegens verandering bij de provider is de procedure om de foto’s te bekijken verandert. De deelnemers aan een activiteit zullen in hun mailbox een link krijgen. Als je hierop klikt krijg je toegang tot de fotoreportage. Indien er leden zijn die graag ook de foto’s willen bekijken moeten een mailtje sturen naar kvoo,wvl@gmail,com. De webmaster zal dan de link doorsturen


KVOO – nationaal


De Algemene Vergadering nationaal heeft plaats op 11 Juni in de KMS. Programma : Ontvangst 10 uur, 10,15 AV, 12,30 Aperitief en maaltijd (35€) meer details in IB561

IB papierversie alleen op aanvraag. Beschikbaar in kleur op website nationaal.

De nationale webmaster, en het merendeel van de kringen gaan niet akkoord met één wachtwoord per kring dus om toegang te hebben op de website is het noodzakelijk om een id en wachtwoord volgens de procedure aan te maken. Wie een wachtwoord wil aanmaken gelieve een mail te sturen naar decockdan@yahoo,com en ik zorg ervoor dat je op de nationale website kan.


Er waren geen vragen of opmerkingen van de aanwezige leden.


Ik wens jullie allemaal te bedanken voor jullie aanwezigheid en inbreng in deze Algemene Vergadering. Ik wens de leden van de Raad van Bestuur te bedanken voor hun vrijwillige inzet en tijd.

De RvB heeft een mooi programma samengesteld voor 2020 hopelijk mogen we rekenen op een groot aantal deelnemers tijdens ons geprogrammeerde activiteiten.


De vergadering eindigde om 10.00 uur


Verslag van de Causerie “ PAMELA DIGBY “ door Jean Huwaert.


Sedert 2003 wordt de jaarlijkse AV aangevuld met een presentatie door ons lid Jean Huwaert over een zelfgekozen onderwerp.

Illustraties van zijn vorige causerieën.

Dit jaar ging het over de temperamentvolle Pamela Digby (1920-1997) in schril contrast met de vrome Godelieve van AV 2019.

Niet goed begonnen als adellijke debutante herpakte ze zich door te trouwen met de enige zoon van de legendarische Winston Churchill waarvan ze tijdens de oorlog 40-45 een volprezen gezelschapsdame werd. Ze hield van mannen en haatte de financiële moeilijkheden die haar echtgenoot door zijn gokverslaving veroorzaakte.

Pamela ging een relatie aan met een miljardair die door de president van de VS was aangesteld als verbindingsman bij Churchill.

Dat kwam haar en de oorlogssteun ten goede.

Medeoprichter van de “Churchill Club” voor informele contacten tussen hooggeplaatsten schitterde ze er als gastvrouw.

Nadat haar miljardair werd gemuteerd naar Moskou in 1943 werd ze verliefd op een wereldberoemde radiojournalist die het niet aandurfde met haar te trouwen.

Na de oorlog verliet ze het muffe Engeland voor Parijs waar de sfeer haar beter lag.

Belovende relaties waren er met de eigenaar van Fiat en een Rothschild maar ze geraakte niet getrouwd. Ze besloot haar kans te wagen in de VS.

Vooraf gegaan door haar reputatie van “courtisane” mobiliseerden de bedreigde echtgenotes en duwden haar in Onder weduwe en trouwde binnen het jaar met haar Amerikaanse miljardair van 40-45 die dertig jaar ouder was.

Daarmee kwam ze als genaturaliseerde Amerikaanse in de politiek terecht om te ijveren voor een democratische president. Dat werd uiteindelijk Bill Clinton die haar beloonde met het ambassadeurschap in Parijs. Met veel charme kon ze zeker haar gebrek aan ervaring voor een stuk compenseren maar had het niet gemakkelijk.

In 1997 kreeg ze een hersenbloeding in het zwembad van het Ritzhotel en overleed kort erna. De presidenten Clinton en Chirac blonken uit in eerbetoon


Verslag van de bowling op 5maart 2020


Deelnemers:19. De Heren en/of Dames Casier, Cuffez An, Cuffez Arm, De Cock, De Smidt, Geleleens-Delaere,Parmentier, Rubben, Seynhaeve Josepha, Valcke, Van den Broucke, Van Hollebeke.


KONENDE ACTIVITEITEN.

Onder voorbehoud


11 juni 2020: Bowling in de Airport Bowling, Steensedijk, 186, Oostende. Samenkost om 15.00 uur

.Na de bowling kan vrijblijvend deelgenomen worden aan een gezamenlijke maaltijd in restaurant

Runway 26 = 08 Nieuwpoortsesteenweg 945 te Oostende .

De deelnemers worden verwittigd als de bowling al/of niet doorgaat.


18 juni 2020: Daguitstap

Een activiteit zal mogelijks doorgaan in functie van de richtlijnen en mogelijkheden naar aanleiding van de Coronacrisis.

Desgevallend zal een persoonlijke uitnodiging aan de leden van de Kring W-VL verstuurd worden


21 juli 2020: Te Deum

Deze activiteit zal al/of niet doorgaan in functie van de richtlijnen van de overheid.

Desgevallend zal een persoonlijke uitnodiging aan de leden van de Kring W-VL verstuurd worden.


27 augustus 2020. Zomerfeest

Deze activiteit zal slechts doorgaan indien de richtlijnen van de overheid naar aanleiding van de Corona crisis

een dergelijke activiteit toelaten.

Ten gepaste tijde zal dan een uitnodiging aan de leden van de Kring W-VL verstuurd worden.


Woordje van onze Voorzitter Danny De Cock naar aanleiding van de Coronacrisis.


20 maart 2020 Hallo Allemaal,

Aangezien we door deze abnormale omstandigheden elkaar de hand niet kunnen drukken, dacht ik eraan om op deze manier toch een beetje contact te houden.

Eerst en vooral hoop ik dat jullie nog allemaal in goede gezondheid zijn en dat Corona- griep-en andere virussen de weg naar jullie of jullie familie nog niet gevonden hebben. Ik kan me best voorstellen dat het verplicht thuisblijven voor de meeste onder ons geen pretje is maar ja “ à  la guerre comme à  la guerre” als goeie gepensioneerde militair moeten we ons hier maar naar schikken. Ook het dagelijks, wekelijks of zelfs maandelijks praatje met vrienden of familieleden (vooral dan de kleinkinderen) door telefoontjes vervangen is niet aangenaam en het feit dat het voor “onze eigen goed “ is kunnen we met ons hoofd wel beamen maar ons hart heeft er meer moeite mee. Toch moeten we ermee leven in de hoop dat iedereen er zich aan houdt zodat deze periode zo kort mogelijk blijft.

Het virus zet ook onze kalender op zijn kop. De daguitstap van 26 Mar en de reis naar Cornwall zijn geschrapt maar niet getreurd er worden al nieuwe data gezocht, uitgesteld is niet verloren. Voor de bowling van 9 Apr, de vissershulde van 13 Apr, de daguitstap van 23 Apr en de voorstelling van Daens op 3 mei zal de beslissing afhangen van wat kan en mag. We houden jullie zeker op de hoogte.

Gelukkig kunnen we hier niet alleen rekenen op een goed gezondheidssysteem waar vele buitenlanders met recht en rede ons nu benijden. Politiekers die wel naar wetenschappers luisteren en deze keer wel doorgedreven (en minder populaire) maatregelen treffen. Heel veel mensen staan dag en nacht klaar om zieken te verzorgen en de boel draaiend te houden. Een welgemeend dank je wel aan : alle winkeljuffrouwen, postbodes, politieagenten, logistiekers, ambtenaren, werklieden allerlei en het verplegend en verzorgend personeel … en de vele vrijwilligers.

Ik kijk met jullie heel hard uit naar het einde van deze miserie met het vaste voornemen om de verloren activiteiten dubbel en dik in te halen. Maar daarvoor moeten we wel gezond blijven en de beste manier daarvoor is de maatregelen van de regering op te volgen.

Veel sterkte, zorg voor jullie zelf en hopelijk drukken we elkaar heel vlug terug de hand.

 PS Luister niet naar alle prietpraat op niet-officiële media

Danny De Cock

Naar aanleiding van de Coronacrisis een tweede woordje van onze Voorzitter Danny De Cock.

4 april 2020

Hallo Allemaal,

Toen we eind Januari op de nieuwjaarsreceptie elkaar vooral een “goeie gezondheid” toe wensten, waren we er ons niet van bewust dat we dit bijna als een beleefdheidsfrase uitspraken. Niet dat we elkaar die goede gezondheid niet toewensten verre daarvan maar voor velen onder ons was dit een zinnetje dat bij het tijdstip hoorde en dat we dan ook uitspraken zonder er verder bij stil te staan. Nu een paar maand en meer dan 1000 doden later denken we er toch helemaal anders over. Ik wens jullie dan nog maar eens en heel bewust en wel doordacht deze keer een goede gezondheid.

Ik hoop dat het jullie, jullie familie en vrienden nog altijd goed gaat en goed zal blijven gaan.

Het is alleen maar die hoop die ons de moed geeft om onze vrijheid op te geven. Thuis zitten en echte contacten missen het is niet gemakkelijk maar het is echt wel de enige manier om dat vieze beestje schaakmat te zetten. Spijtig genoeg ziet niet iedereen dat in. Vorige week nog zag ik een politieagent een achttal personen die het nodig vonden om “een klapke” te doen gezellig dicht bij elkaar uiteenjagen en neen, het waren geen pubers maar senioren, mensen die toch beter zouden moeten weten. Ze zijn zoveel kwetsbaarder.

Het vieze beestje draait ook onze volledig planning in de soep. De bowling en after-party van 09 Apr is afgelast. De vissershulde van 13 Apr en de daaropvolgende maaltijd is afgelast. De daguitstap van 23 Apr is afgelast. De reis naar Cornwall van 23 mei is uitgesteld tot 05 juni 2021. De musical Daens van 03 Mei is ook afgelast en Armand doet zijn uiterste best om een oplossing te vinden.

Voor de bowling van de maanden Mei en Juni wachten we nog een beetje af. (Horecazaken openen is de laatste prioriteit). Voorlopig staat de daguitstap van Juni nog op het programma.

We vielen in slaap in de ene wereld, en werden wakker in een andere.

Plots heeft Disney geen magie meer, Parijs is niet meer romantisch, New York gaat vroeg slapen en staat niet meer op, de Chinese muur is geen fort meer en Mekka is leeg.

Knuffels & Kusjes worden ineens wapens en het niet bezoeken van ouders & vrienden wordt een daad van liefde.

Toeristen waren tot en met het Krokusverlof een zege en vandaag een gesel!

Plotseling besef je dag macht, schoonheid & geld waardeloos zijn.

De wereld gaat verder met zijn leven en wij

Padré Raf Dely heeft het ook niet kunnen laten en geïnspireerd door mijn eerste briefje heeft hij het volgende geschreven

Deze dagen in Maart

wel, goede morgen

we zijn vergeten bloemen

want corona heeft ons geraakt.


Wat is het buiten mooi

alles in volle bloei

de vogels zingen

hun overwonnen coronalied.


We hopen en blijven zingen

voortdoen in coronatijd

we roepen om zonneschijn

in ’t koude hart van corona.


Wanneer vrienden ons prikken

is het wachten en de pijn minder

we weten het, een roos

zonder doornen is geen corona meer.

Met vele dankbare groeten. Raf.Dely


 PS: Op onze website www.kvoo-wvl.be vind je ook twee interessante links (betrouwbare informatie) eentje met een test Corona van de VUB en eentje voor het maken van mondmaskers (je moet geen handige Harry zijn).


WEL EN WEE van de Kring West-Vlaanderen.


We vernemen het overlijden van EreKol Gaston Keereman op 5 mrt 2020

Langs deze weg bieden we de familie onze blijken van medeleven aan.Johan Van den Broucke SecretarisDanny De Cock  Voorzitter


  

Terug naar Index