Home

KVOO

Kring West-Vlaanderen

1976 - 2016

Reknr : BE86 0017 8393 2050

kvoo.wvl@gmail.com


Koninklijke Vereniging der Oprustgestelde Officieren

Kring West-Vlaanderen


Beste leden, sympathisanten, partners en toevallige lezers,


Tijdens onze Raad van Bestuur van vrijdag 05 Mar 2021 hebben we moeten constateren dat het houden van een Algemene Vergadering op 22 Apr 2021 niet mogelijk zal zijn. We waren in januari een beetje te optimistisch, het virus blijft maar doorgaan. Tijdens het laatste overlegcomité werd ook het openen van de HORECA verschoven naar 1 Mei (ten vroegste). Samenkomsten met grotere groepen is nog niet voorzien. De AV altijd opnieuw uitstellen is geen optie meer. We gaan dus deze vergadering (die voor onze vereniging niet wettelijk noodzakelijk is) op papier houden. Iedereen zal zijn mening kunnen uiten, zoals tijdens een gewone AV, over de punten die voorzien zijn op de agenda. Hierover zal later een speciale brief worden rondgestuurd. Ik wens ook Jean Huwaert te bedanken om een causerie voor te bereiden die helaas niet kan doorgaan.

We blijven wel verder activiteiten organiseren die we hopelijk wel kunnen uitvoeren. Vanaf de zomer zou, iedereen (toch de personen met veel jaren op de teller) moeten gevaccineerd zijn en kunnen we terug onze “normale” manier van werken hervatten. Van zodra het overlegcomité groen licht geeft gaat het bestuur in overdrive en starten de activiteiten. De uitnodigingen zullen per e-mail en via de post verstuurd worden.

Ook onze Padre Raf Dely voelt de lente kriebels en heeft zijn hersenkronkels nog eens op papier gezet.

Oases van rust opzoeken

Pasen is ons favoriete feest.

Het woord “Pasen” betekent zoveel als passage.

Het is een doortocht: van het duister naar het licht,

Van de dood naar het leven.


Daarom, op vrije momenten, trek graag door de natuur.

Kale bomen krijgen stilaan een groene schijn.

Elke dag zie je nieuwe botten aan de struiken

En rond de Japanse Kerselaar

Is het een feest van kleuren.


Iedere boom, iedere struik

ontroert in zwijgende stilte.

Hij brengt in het somber van de dag

het licht en de warmte

en de kleur van het levende groen,

het geheim dat iedereen leven doet.


Pasen is dan thuiskomen dichtbij en veraf

bij zichzelf en bij anderen,

vanuit een diepe bewondering,

om van de samenleving, zijn aarde en natuur,

een plek te maken waar het goed is voor iedereen.


Pasen is dan grootmoedig geloven

dat gewone dingen doen, iedere dag doet leven.

Het is de kunst om elkaar een pluim te geven

en te geloven dat de mensen dan vleugels krijgen.

Vangt men niet meer vliegen met een klontje suiker

dan met een glas azijn?


Ja, dromen vallen in slaap.

Pasen zet ons in vlam en vuur.

Laat ons leven bruisend zijn, dat ons steeds wenkt

Waar liefde ligt verborgen

Als een bloem op paasmorgen.

Een Liefdeslied klaterend als een frisse waterval

Om ons grenzeloos te laten genieten.

Dan is Pasen een bevrijding.


Alleluja

 


Terug naar Home


~~~~~~~~~~~~

 

Nieuws & Info's

   • Algemene Vergadering (AV) : Info


  • Reis Corsica : Info


~~~~~~~~~~~~

 

Terug naar Home

Wel & Wee Kring W Vl


Met diepe droefheid melden wij het overlijden van :


     • Rudy Wylleman op 15 maart - lid sympathisant van onze kring.
      Een afscheid vond plaats in zeer beperkte familie kring op 20 maart.Terug naar Home

 


~~~~~~~~~~~~~~


Links


Terug naar Home