Home

KVOO

Kring West-Vlaanderen

1976 - 2021


Reknr : BE86 0017 8393 2050

kvoo.wvl@gmail.com


Koninklijke Vereniging der Oprustgestelde Officieren

Kring West-VlaanderenBeste leden, sympathisanten, partners en toevallige lezers,


Woordje van de voorzitter.


Ik denk dat, gezien de situatie, we alweer moeten spreken over een pandemiegolf. De cijfers kruipen fors naar boven en het einde van het jaar is in zicht. We gaan toch niet opnieuw de familie moeten missen met Kerst en Nieuwjaar. Dit zou het tweede jaar op rij zijn. Schrappingen van activiteiten, de onzekerheden voor wat we nog mogen organiseren en de permanente zorg om niet “besmet” te geraken, zijn de elementen die ons nog steeds bezig houden. Triestig leven en toch zijn we hoopvol.

En zeggen dat sommige medemensen de durf hebben een andere gedachte over het prikje op na te houden, onbegrijpelijk.


Terwijl ik dit artikel schrijf, zijn we een paar weken voor Kerstmis. Deze feestdag is een “familie”-gebeuren waar vrede en geluk centraal staan. In Duitsland wordt elk jaar het nieuwe licht vanuit Bethlehem door het Kerstekind gebracht. Een symbolisch gebaar dat de kracht van het licht op de duisternis weerspiegelt en dat is voor ons een houvast. De dagen worden langer en de natuur begint zich stilaan te manifesteren. Het bestuur wenst elk lid en zijn familie een “prettig Kerstfeest”.


Een week later vieren we nieuwjaar. Veel voorspoed en gezondheid wordt er gewenst en zeker door het bestuur van de KVOO West-Vlaanderen. Men heeft de gewoonte met vrienden dit buitenshuis te vieren. Tijdens deze worden er (vakantie-)plannen voor het lopende jaar gemaakt. Dit werk werd reeds door onze bestuurders uitgevoerd. Buiten de klassieke bijeenkomsten zoals Vissershulde, Zomerfeest, Korpsmaal en Kerstfeest, worden er twee dagreizen voorzien, de eerste naar Roubaix en de tweede naar Kortrijk. We bezoeken het buitenland met een reis van achtdagen naar Cornwall, voor mij de mooiste regio van Engeland, en een driedaagse naar Utrecht. Beiden kunnen we catalogeren als zijnde cultuur-, natuur- en kunstreizen. Met het storten van 25,- € per reis (+bestemming) op onze rekening zijn jullie ingeschreven. Laat ons hopen dat de coronamalaise stilaan gaat liggen, zodat we ons programma eindelijk kunnen afwerken. Wij verwachten een grote opkomst op onze initiatieven.


Groeten aan allen en houd het gezond.De Voorzitter

 

Terug naar Home

~~~~~~~~~~~~

 

Nieuws & Info's

 

   • Foto's  Uitstap Brussel : Info


    • Lidgeld 2022 : Info


   • IB 571 Kring : Dec 2021 - Jan 2022 : Info


    • Activiteiten 2021 : Info
     
         • Bowling 2021 - 2022 :  Info


            • Kerstfeest:

             Gezien de exponentiële stijging van de Corona besmettingen en de opnieuw meer verstrengde maatregelen heeft de Raad van Bestuur beslist om de Kerstkoffie in restaurant Groeneveld op 16 december af te schaffen. De gezondheid van de leden primeert. Groetjes, Armand . 


           • Activiteiten 2022 : Info


            • De busreis naar Cornwall, die wegens Covid 19 niet kon doorgaan in juni 2021 wordt nu gepland voor juni 2022. De reisduur wordt 8 dagen, in principe van 31/05 tot 07/06/2022. Deelnemers: min 20  - KVOO leden en vrienden zijn welkom.  Geïnteresseerden kunnen steeds contact opnemen met Armand.


            • Nieuwjaarsreceptie - 20 januari 2022 : Info


            • 3-daagse uitstap naar Nederland (Utrecht-Ouwerkerk) op 22-23-24 september 2022:

        Inschrijving: door storting van € 25 op rekening van de penningmeester vóór 20 januari 2022 met vermelding van Utrecht 2022.

        We vragen dit zo vroeg omdat we nu de kamers al moeten reserveren, indien we wachten tot mei 2022 is het niet meer mogelijk om nog voor een groep voldoende kamers te kunnen reserveren in een bepaald hotel.

        We hebben nu al voor 11 comfortkamers ( 9 Doubles en 2 Singles) een optionele reservatie tot 20 januari 2022. : Info


            • Bowling 2021 - 2022 :  Info
        ~~~~~~~~~~~~

         

        Terug naar Home

        Wel & Wee Kring W Vl


        Met diepe droefheid melden wij het overlijden van :


            • De Heer Rudy Wylleman op 15 maart 2021 - lid sympathisant van onze kring.
             Een afscheid vond plaats in zeer beperkte familie kring op 20 maart.


            • Mevr Josee EVERAERTS - Wed van LtKol b.d. Albert Debruyne (+1994) op 06 jun 2021

             Was lid van onze kring tot 2018.

             Online condoleren: www.dezutter.eu


            • Mevr Hilda De Turck - Wed van Paul Lemaitre - op 30 augustus 2021


            • Mevr. Paula Deraeve echtgenote van ons lid Cdt b.d. Noel Delye op 12 oktober 2021 te Oostende.
             De plechtige uitvaartviering zal plaatsvinden in de Sint-Franciscuskerk te
             Oostende (Assisiëlaan) op dinsdag 19 oktober 2021 om 11 uur.


            • De Heer Crepain Fernand op 27 oktober 2021.

             De afscheidviering zal plaats hebben op woensdag 3 november om 11u15 bij Uitvaartcentrum Timmerman in Loppem.


            • De Heer  Jules Wouters op 23 oktober 2021.

              Was lid van onze vereniging van 2002 tot 2007.


            • De Heer Verhaeghe Silvere op 06 november 2021

              De afscheidviering zal plaats hebben op zaterdag 13 november om 15u15 in de aula        van het crematorium Pontus te Turnhout.

              Online Condoleren : www.verstappen.be


        Terug naar Home

         

        ~~~~~~~~~~~~~~

        Terug naar Home