Home

Nieuwjaarswensen Padre Dely

Naar 2020


En waaien wolken door de lucht

En vaart de wind in dolle vlucht

Toch komt 2020 als een ochtendgloren

Met lente en bloemenpracht

Met zomer en lieve zon

Met herfst en milde kleurenpracht

Met winter en stille momenten

 

Ja het is dan mooi in een huis te wonen

Waar men hartelijk kan beminnen

En een ladder te zijn voor allen

Die op sombere dag naar de zon willen klimmen

 

Ja het is dan mooi een deur te zijn

Zachtjes knarsend maar toch opengaand

Voor al die wil binnen gaan

 

Ja het is dan mooie een raam te zijn

Wanneer het licht niet dooft

Weet je

We leven slechts even

Wat gisteren was schemert

En morgen we weven

Al tastend onzeker

Het geluk zit van binnen

Kan soms niet lang duren

T’s steeds herbeginnen

In 2020, alle dagen, alle uren

 


KVOO

Kring West-Vlaanderen

1976 - 2016


Nieuwpoortsesteenweg, 403 bus 401

8400 Oostende


Reknr : BE86 0017 8393 2050


kvoo.wvl@gmail.com




 





Hallo bezoeker,

 

Of jij bent aan het surfen en komt toevallig bij ons binnen, of jij bent een kandidaat-lid voor onze vereniging.

Om jullie wat tijd te besparen vinden jullie hieronder in het kort wie we zijn en wat ons samenbrengt.

Onze vereniging draagt de naam : “Koninklijke Vereniging der Oprustgestelde Officieren”,Kring West-Vlaanderen.

Onze eigenllijke doelstellingen vinden jullie in ons inwendig reglement. Maar in feite komt het er in hoofdzaak op neer mensen, die tijdens hun beroepsleven al of niet met elkaar hebben gewerkt, in een gemoedelijke en gezellige sfeer bij elkaar te brengen om herinneringen op te halen.

De kameraadschappelijke sfeer brengt automatisch met zich mee dat we elkaar, indien , nodig in moelijke omstandigheden helpen en bijstaan.

 

Onze activiteiten bestaan uit :

    • Een maandelijkse activiteit of daguitstap op de vierde donderdag van de maand.
    • Een maandelijkse bowling op de tweede donderdag van de maand
    • Twee reizen, één in het voorjaar en één in het najaar.

 

Twijfel je nog of zie je het helemaal zitten , neem contact via het e-mail adres, contactformulier of brief.

Nog een prettige dag en misschien tot op een van onze activiteiten

 

Danny De Cock

 Voorzitter KVOO West-Vlaanderen

    

Terug naar Home


  ~~~~~~~~~~

Hallo Beste Leden en sympathisanten,


Hallo Corona-strijders. We horen de bommen en kogels misschien niet rond onze oren vliegen maar deze vijand is ook niet van de poes. Het enige lichtpuntje dat we hebben is dat de tijd van de 100-jarige oorlog lang voorbij is en dat een hele boel “superstrategen”, wetenschappers en uitvinders van alle slag samenspannen tegen deze vijand. Af en toe zit er zelfs een clown bij (gelukkig in een groot land ver van hier) die zo’n tactieken en strategieën ontwikkelt waarvan we zelfs niet meer weten of we er moeten om lachen of wenen. Als we zelf in dat groot land zouden wonen we zouden alle recht hebben om te wenen. Hier lijkt de strijd in de labo’s toch stillekes aan, aan de winnende hand te zijn. NBC-oorlogsvoering heeft voor de vijand dikwijls heel slechte gevolgen.

Laten we de zwartkijkers in ons even het zwijgen opleggen en een “verplicht” optimistisch nummertje opvoeren. Voor onze boekhouding was Covid-19 zeker geen gesel. Jullie hebben allemaal (braaf) jullie bijdrage voor 2020 betaald in de zekerheid dat mits een knipoog naar het bestuur deze zou gebruikt worden om een deel van onze activiteiten te sponsoren en in de maanden Januari en Februari is dat ook gebeurd en dan was er Corona…. Om dat een klein beetje goed te maken hebben we dan ook beslist om de bijdrage voor 2021 aan te passen (niet vergeten te betalen). We vinden dat ook onze “boekhouding” solidair moet zijn. Ik besef wel dat centjes geen gezelligheid, vriendschap en pret kunnen vervangen, maar beter dat niks. Een ander “voordeel” van deze rotte periode (positivisme moet) is dat onze bestuursleden tijd zat hebben gehad om voor volgend jaar zodra het weer kan (wetenschappers laat ons aub niet in de steek) een paar topactiviteiten te verzinnen (zotte dingen zoals Benji-springen of via-ferrata zitten er niet bij). Zodat we weer samen (misschien met enkele afstands- of andere regeltjes) kunnen genieten van onze samenhorigheid. In ieder geval kunnen jullie ervan overtuigd zijn dat we echt alleen maar “Corona-proof” activiteiten organiseren. Dit is de enige manier om het gezond te houden en jullie nog dikwijls samen te zien. Jullie zullen tijdig op de hoogte worden gebracht van wat we voorzien.

Dit was het zowat nog heel veel groeten van een voorzitter die toch veel liever “organisator” dan “schrijver” is zelfs oorlogscorrespondentie is niet aan mij besteed.


Terug naar Home


~~~~~~~~~~~~

 

Nieuws & Info's

 


  • IB 564 & 565 :Info


    • Lidgeld 2021 : Info


~~~~~~~~~~~~

 

Terug naar Home

Wel & Wee Kring W Vl


Uitnodiging voor een virtuele activiteit


Beste leden en sympathisanten van de KVOO Kring West-Vlaanderen

In het verleden werd er in de maand November altijd een herdenkingsmis gehouden voor de overleden militairen en oud-militairen van de provincie West-Vlaanderen. Elk jaar zat de militaire kapel in Brugge vol met familie en vrienden van de overledenen. Gezien de huidig evolutie en de restricties hebben de aalmoezeniers beslist om dit jaar geen herdenkingsmis te houden.

Onze Padre Raf Dely zal op Woensdag 11 November 2020 om 10.00Hr een persoonlijke herdenkingsmis opdragen, zonder familie en vrienden, voor onze leden die overleden zijn in de periode November 2019 – November 2020.

Wij herdenken :

Keereman Gaston Ere Kol overleden op 5 maart 2020.

Truyts Jan Cdt b.d. overleden op 1 Mei 2020

Cuffez André Cdt b.d. overleden op 20 Juni 2020

Mr Vandooren Daniel overleden op 26 September 2020 (Sympathisant)

Mvr Françoise Pacou overleden op 5 December 2019, weduwe van Vandenberghe Alberic Cdt b.d.


Wij bedanken onze Padre voor dit initiatief in deze moeilijke tijden.

Ik denk niet aan wat nog komen zou
Hoe mooi het had kunnen zijn
Ik onthou liever, al ben ik in de rouw
Wat prachtig was en fijn

Ik vraag me niet af waarom het was
Dat het noodlot die wonde sneed
Ik onthou liever hoe mooi het leven was
Dan al dat diepe leed

Voor duizelingwekkend groot verdriet
Bestaat geen medicijn
Want we weten, maar beseffen niet
Hoe onvoorstelbaar kwetsbaar wij wel zijn

Want magische woorden zijn er niet
Het lot valt ons diep en zwaar
Niets verzacht ons groot verdriet
Dus steunen we mekaar

Al is het gemis zo triest en hard
Wij denken aan elke lach
Die blijft voor eeuwig in ons hart
En troost ons elke dag

Tekst van het lied : “Wat nog komen zou” van Bart Peeters

 




Terug naar Home