Home

KVOO

Kring West-Vlaanderen

1976 - 2021


Reknr : BE86 0017 8393 2050

kvoo.wvl@gmail.com


Koninklijke Vereniging der Oprustgestelde Officieren

Kring West-Vlaanderen

Beste leden, sympathisanten, partners en toevallige lezers,


Woordje van de voorzitter.


Ik denk dat, gezien de situatie, we alweer moeten spreken over een pandemiegolf. De cijfers kruipen fors naar boven en het einde van het jaar is in zicht. We gaan toch niet opnieuw de familie moeten missen met Kerst en Nieuwjaar. Dit zou het tweede jaar op rij zijn. Schrappingen van activiteiten, de onzekerheden voor wat we nog mogen organiseren en de permanente zorg om niet “besmet” te geraken, zijn de elementen die ons nog steeds bezig houden. Triestig leven en toch zijn we hoopvol.

En zeggen dat sommige medemensen de durf hebben een andere gedachte over het prikje op na te houden, onbegrijpelijk.


Terwijl ik dit artikel schrijf, zijn we een paar weken voor Kerstmis. Deze feestdag is een “familie”-gebeuren waar vrede en geluk centraal staan. In Duitsland wordt elk jaar het nieuwe licht vanuit Bethlehem door het Kerstekind gebracht. Een symbolisch gebaar dat de kracht van het licht op de duisternis weerspiegelt en dat is voor ons een houvast. De dagen worden langer en de natuur begint zich stilaan te manifesteren. Het bestuur wenst elk lid en zijn familie een “prettig Kerstfeest”.


Een week later vieren we nieuwjaar. Veel voorspoed en gezondheid wordt er gewenst en zeker door het bestuur van de KVOO West-Vlaanderen. Men heeft de gewoonte met vrienden dit buitenshuis te vieren. Tijdens deze worden er (vakantie-) plannen voor het lopende jaar gemaakt. Dit werk werd reeds door onze bestuurders uitgevoerd. Buiten de klassieke bijeenkomsten zoals Vissershulde, Zomerfeest, Korpsmaal en Kerstfeest, worden er twee dagreizen voorzien, de eerste naar Roubaix en de tweede naar Kortrijk. We bezoeken het buitenland met een reis van zeven (07)dagen naar Cornwall, voor mij de mooiste regio van Engeland, en een driedaagse naar Utrecht. Beiden kunnen we catalogeren als zijnde cultuur-, natuur- en kunstreizen. Met het storten van 25,- € per reis (+bestemming) op onze rekening zijn jullie ingeschreven. Laat ons hopen dat de coronamalaise stilaan gaat liggen, zodat we ons programma eindelijk kunnen afwerken. Wij verwachten een grote opkomst op onze initiatieven.


Groeten aan allen en houd het gezond.


De Voorzitter 

Terug naar Home

~~~~~~~~~~~~

 

Laatste nieuws & Info's

 


  • Lidgeld 2022 : Info


 • IB 572 Kring : Feb - Mar 2022 : Info

 

  • Activiteiten 2022 : Info


   • De busreis naar Cornwall, die wegens Covid 19 niet kon doorgaan in juni 2021 wordt nu gepland voor 2022.

    De reis duurt 7 dagen van 31 mei tot 6 juni 2022 - de deelnameprijs bedraagt € 1625.

    Deelnemers: min 20  - KVOO leden en vrienden zijn welkom.  Geïnteresseerden kunnen steeds contact opnemen met Armand.


   • Nieuwjaarsreceptie - 20 januari 2022 : Geannuleerd

De voorzitter heeft in samenspraak met de vicevoorzitter (Oganisator) en rekening houdens met de maatregelen van het overlegcomité, beslist om de nieuwjaarsreceptie 2022 te schrappen. Gezondheid is immers belangrijk. Aan de leden, die reeds betaald hebben, zal het bedrag terug gestort worden.


   • Algemene Vergadering (AV) - 24 Feb 2022 : Info


   • 3-daagse uitstap naar Nederland (Utrecht-Ouwerkerk) op 22-23-24 september 2022:


Tot op heden zijn er slechts 11 leden ( Beyens, Claeys, Cuffez, Goossens, Lenaers, Staelen, Valcke en Van Zeebroeck ) die hun interesse betoond hebben voor de reis
naar Utrecht-Ouwerkerk op 22-24 september 2022.
Het vraagt een beetje durf en optimisme om nu al te beslissen, maar je interesse betonen betekent alleen maar dat als de Corona-evolutie het toelaat je deze kleine ontspanningsreis wil meemaken.
Indien de Coronae-evolutie niet gunstig verloopt dan gaan we niet op reis.
We reizen in een Coronavrije bus en komen praktisch met zeer weinig andere mensen in contact. Dit was ook zo voor de reis naar Corsica september 2021 en is ook zo voor de reis naar Cornwall in juni dit jaar.
Het voorziene “Hotel Restaurant Old London” in Zeist wil de nu 11 optioneel gereserveerde kamers alleen maar behouden tot 12 januari.
Indien we willen dat de reis doorgaat wordt gevraagd uw interesse te laten kennen vóór 12 januari door een storting van € 25 per persoon op rekening van de penningmeester.
(FV KVOO Kring W- VL: IBAN: BE86 0017 8393 2050; BIC GEBABEBB)
We moeten een minimum van 20 deelnemers hebben om de reis te laten doorgaan.
De uitnodiging voor deze reis staat vermeld op de website: www.kvoo-wvl.be

Info


   • Bowling Seizoen 2021 - 2022 : :  Info

Wegens beslissing Corona Comite is de samenkomst van JANUARI 2022 afgelast. Volgende samenkomst : 10 FEBRUARI 2022 ~~~~~~~~~~~~

 

Terug naar Home

Wel & Wee Kring W Vl


Met diepe droefheid melden wij het overlijden van :


    • De Heer Rudy Wylleman op 15 maart 2021 - lid sympathisant van onze kring.
     Een afscheid vond plaats in zeer beperkte familie kring op 20 maart.
    • Mevr Josee EVERAERTS - Wed van LtKol b.d. Albert Debruyne (+1994) op 06 jun 2021.

     Was lid van onze kring tot 2018.

     Online condoleren: www.dezutter.eu

    • Mevr Hilda De Turck - Wed van Paul Lemaitre - op 30 augustus 2021


    • Mevr. Paula Deraeve echtgenote van ons lid Cdt b.d. Noel Delye op 12 oktober 2021 te Oostende.

    • De Heer  Jules Wouters op 23 oktober 2021.

      Was lid van onze vereniging van 2002 tot 2007.    • De Heer Crepain Fernand op 27 oktober 2021

    • De Heer Verhaeghe Silvere op 06 november 2021

  
Terug naar Home

 

~~~~~~~~~~~~~~

Terug naar Home