Home

Nieuwjaarswensen Padre Dely

Naar 2020


En waaien wolken door de lucht

En vaart de wind in dolle vlucht

Toch komt 2020 als een ochtendgloren

Met lente en bloemenpracht

Met zomer en lieve zon

Met herfst en milde kleurenpracht

Met winter en stille momenten

 

Ja het is dan mooi in een huis te wonen

Waar men hartelijk kan beminnen

En een ladder te zijn voor allen

Die op sombere dag naar de zon willen klimmen

 

Ja het is dan mooi een deur te zijn

Zachtjes knarsend maar toch opengaand

Voor al die wil binnen gaan

 

Ja het is dan mooie een raam te zijn

Wanneer het licht niet dooft

Weet je

We leven slechts even

Wat gisteren was schemert

En morgen we weven

Al tastend onzeker

Het geluk zit van binnen

Kan soms niet lang duren

T’s steeds herbeginnen

In 2020, alle dagen, alle uren

 


KVOO

Kring West-Vlaanderen

1976 - 2016


Nieuwpoortsesteenweg, 403 bus 401

8400 Oostende


Reknr : BE86 0017 8393 2050


kvoo.wvl@gmail.com
 

Hallo bezoeker,

 

Of jij bent aan het surfen en komt toevallig bij ons binnen, of jij bent een kandidaat-lid voor onze vereniging.

Om jullie wat tijd te besparen vinden jullie hieronder in het kort wie we zijn en wat ons samenbrengt.

Onze vereniging draagt de naam : “Koninklijke Vereniging der Oprustgestelde Officieren”,Kring West-Vlaanderen.

Onze eigenllijke doelstellingen vinden jullie in ons inwendig reglement. Maar in feite komt het er in hoofdzaak op neer mensen, die tijdens hun beroepsleven al of niet met elkaar hebben gewerkt, in een gemoedelijke en gezellige sfeer bij elkaar te brengen om herinneringen op te halen.

De kameraadschappelijke sfeer brengt automatisch met zich mee dat we elkaar, indien , nodig in moelijke omstandigheden helpen en bijstaan.

 

Onze activiteiten bestaan uit :

  • Een maandelijkse activiteit of daguitstap op de vierde donderdag van de maand.
  • Een maandelijkse bowling op de tweede donderdag van de maand
  • Twee reizen, één in het voorjaar en één in het najaar.

 

Twijfel je nog of zie je het helemaal zitten , neem contact via het e-mail adres, contactformulier of brief.

Nog een prettige dag en misschien tot op een van onze activiteiten

 

Danny De Cock

 Voorzitter KVOO West-Vlaanderen

    

Terug naar Home


  ~~~~~~~~~~

Hallo Beste Leden en sympathisanten,Nog maar eens een voorlaatste “corona” briefje. We volharden in de “boosheid” zo lang de pandemie duurt.

Hopelijk stellen jullie en jullie familie en vrienden het nog altijd goed. Begin juli 2020 waren we nog zo optimistisch om te denken dat we stillekes aan naar het “bijna normale” konden gaan. Maar dromen zijn bedrog. Het begon het bij die van “ ’t Stad” (dat is Antwerpen) en om te vermijden dat heel de “Parking” (de rest van België) ook weer besmet zou worden heeft de overheid op aandringen van de specialisten onze vrijheden weer beperkt. Gelukkig mogen we iets meer dan in April maar veel kan voorlopig alweer niet meer (bubbel van 5 en maximum 10). Het is momenteel onmogelijk om iets te organiseren.

Na rijp beraad heeft de Raad van Bestuur beslist om het Zomerfeest van 27 August te annuleren. De leden die al hadden betaald zullen hun geld terugkrijgen. Bedankt Jean-Luc voor de voorbereiding van dit feest. Het is niet omdat het feest niet doorgaat dat de voorbereiding tot niks dient. Er zullen nog feestjes (bv. zomerfeest 2021) moeten georganiseerd worden. Ook de daguitstap van 27 Sept waar Dirk al heel wat werk voor verzet heeft wordt voorlopig geschrapt toch bedankt voor de moeite en ook hier geldt uitgesteld is niet verloren. De bowling van september is ook alvast geschrapt en de competitie 2020-2021 zal later starten (nog te bepalen). Voor Oktober voorzien we ook geen uitstap en de vriendschappelijke bowling match tegen Kring Leuven is verschoven naar 2021.

Uit onze kleine enquête van Juli blijkt dat er een meerderheid van jullie het toch nog ziet zitten om deel te nemen aan onze activiteiten. We blijven proberen. In November hopen we om weer een beetje uit ons Kot te mogen en plannen we zoals elk jaar onze Korpsmaaltijd in het kasteel van Moerkerke. Misschien in een iets andere vorm. De uitnodiging voor dit feest zal later worden verstuurd. De uitnodigingen voor het Te Deum van de stad Brugge en Oostende zullen waarschijnlijk zeer laat verstuurd worden (zoals die van 21 Juli). We houden u op de hoogte.

Voor December is er ook nog een kerstkoffie voorzien.

De kleine toeslag op het lidgeld voor de Kring wordt gebruikt om een deeltje van de activiteiten te sponsoren. Aangezien we in 2020 niet veel activiteiten kunnen sponsoren heeft onze penningmeester Luc voorgesteld om voor 2021 deze toeslag eenmalig niet te innen. Lees dus goed de richtlijnen in verband met het lidgeld die in december zullen verschijnen.

Hou de moed erin.

Danny

Terug naar Home


~~~~~~~~~~~~

 

Nieuws & Info's

 


 • IB 563 & 564 :Info


  • Dossier Overlijden : Info


~~~~~~~~~~~~

 

Terug naar Home

Wel & Wee Kring W Vl


  • We melden U het overlijden van ons lid "De Heer Daniël Van Dooren" Hij is overleden op 26 sept 2020.


    
Terug naar Home